Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Заходи та події

Детальніше: «Програма візиту БДПУ»

 

 


 

До уваги здобувачів вищої освіти!

Запрошуємо до участі у першому турі Всеукраїнської олімпіади

 

Графік

проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

по факультету філології та соціальних комунікацій

у 2021–2022 навчальному році

 

 

№ з/п Спеціальність Дисципліна, з якої проводиться олімпіада або назва олімпіади Курс Група Термін проведення олімпіади Відповідальний
1.

2ГМЛА

3ГМЛА

4ГМЛА

Англійська мова 2-4 22.02.2022

Валерій БОГДАН

Ірина ШИМАНОВИЧ

 

2. МІЖФАК Англійська мова 1-4

1УМЛ,

2УМЛ, 3УМЛ, 4УМЛ

23.02.2022

Оксана ХАЛАБУЗАР

Ірина НАГАЙ

3. Усі спеціальності, де українська мова не є спеціальністю Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,2 23.02.2022 Валентина ЮНОСОВА
4. 014 Середня освіта (українська мова і література) «Українська мова і література» 1-4 1УМЛ, 2УМЛ, 3УМЛ, 4УМЛ 12.03.2022 Олена КРИЖКО, Марина БОГДАНОВА
5. 061 Журналістика Тестова частина охоплює теми з курсів «Основи журналістики», «Теорія і методика журналістської творчості», «Медіаправо», «Журналістська етика», «Журналістські розслідування», «Журналістського фаху» 2-4 2Ж, 3Ж, 4Ж 18.02.2022 Роман КОСРОМИЦЬКИЙ

 


 

ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «LOVE-STAR»: студенти БДПУ у числі переможців!

 

Вітаємо здобувачів вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), переможців ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв і талантів «LOVE-STAR», який відбувся 12–14 лютого 2022 року за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Висловлюємо подяку керівнику, доцентці кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Олені Бузовій за підготовку призерів і переможців!

Дар’я Кудрявцева – ГРАН-ПРІ фестивалю-конкурсу в номінації «Академічний вокал»,

Олександра Назаренко – лауреатка І премії в номінації «Естрадний вокал»,

Кирило Азаров – лауреат І премії в номінації «Академічний вокал»

Дарина Денега – лауреатка ІІ премії в номінації «Естрадний вокал»,

Олександр Евін – лауреат ІІ премії в номінації «Естрадний вокал»,

Яна Коваленко (ФФСК) – лауреатка І премії в номінації «Естрадний вокал».

Щиро вітаємо нашу талановиту молодь із перемогою та бажаємо нових творчих злетів!!!

 

 

За інформацією кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін

 


 

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ ВИКОНАНА З УРАХУВАННЯМ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВОЇ ДУМКИ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОЇ ДИСКУРСОЛОГІЇ

 

Глибокі й радикальні зміни в сучасному суспільстві сприяють розширенню можливостей для здійснення комунікації. Безперечним є той факт, що комунікація як засіб актуалізації людської думки присутня в усіх сферах суспільства. Процес наукової комунікації – основний механізм функціювання та розвитку науки, що визначається сферою діяльності та характеризується логічністю викладу, доказами істинності чи хибності висловлювань тощо.
Автори колективної монографії «Мовні одиниці в українському науково-педагогічному дискурсі» намагалися осмислити основні риси сучасного наукового дискурсу, проаналізувати функціювання мовних одиниць у ньому та схарактеризувати науково-педагогічний дискурс як об’єкт сучасної лінгводидактики.
У монографії здійснена спроба термінологічного впорядкування й наповнення конкретним науковим змістом як тих характеристик, що структурують текст, так і використовуваних в аналізі дискурсу з урахуванням досягнень наукової думки в галузі сучасної дискурсології. У дослідженні розглянуто новітні підходи до поняття терміна, термінології, системних відношень (омонімія, синонімія, антонімія) у межах термінології. Проведено когнітивний аналіз зоонімних мовних одиниць, що безпосередньо пов’язаний з поняттям мовної картини світу. Розглянуто вплив етнічної ідентичності на збереження та розвиток етнокультурної самобутності в науковому дискурсі.
На широкому фактичному матеріалі досліджено граматичні особливості наукових текстів, зокрема проаналізовано новітні зміни граматичного ладу наукового мовлення; на матеріалі термінологічної лексики схарактеризовано функційно-семантичний потенціал форманта –к(а) у композитивно-суфіксальній деривації іменників. Значну увагу приділено синтаксису наукового дискурсу: проаналізовано становлення поглядів на пояснювальні конструкції представників різних напрямів синтаксичної науки; розглянуто сполучникові складносурядні речення в науковому дискурсі; визначено cклад лексико-синтаксичних моделей складнопідрядних з’ясувальних речень, що функціюють у науковому дискурсі, а також описано роль з’ясувальних конструкцій як засобу введення чужого мовлення в науковому текcтi.
Описано науково-педагогічний дискурс як об’єкт сучасної лінгводидактики. Проаналізовані шляхи формування дискурсивної компетентності майбутнього вчителя-філолога в контексті інноваційного розвитку освіти.
Джерельною базою дослідження слугували тексти різних сфер науки: природничих – фізики, хімії, географії; гуманітарних – історії, філософії, політології, права, мовознавства; поведінкових – психології, науково-епістолярні тексти тощо.
Розділи колективної монографії написали: професор Загороднова Вікторія Федорівна («Науковий дискурс як об’єкт навчального моделювання у вищій школі»), доценти Павлик Неля Віленівна («Загальні тенденції текстотворення науково-епістолярного дискурсу»), Крижко Олена Анатоліївна («Зооніми в українській науковій картині світу»), Вусик Ганна Леонідівна («Дослідження феномену етнокультурної ідентичності в науковому дискурсі»), Юносова Валентина Олександрівна («Новітні тенденції розвитку граматичного ладу української літературної мови початку ХХІ сторіччя (на матеріалі наукового стилю)»), Ліпич Вікторія Миколаївна («Функційно-семантичний потенціал форманта –к(а) у композитивно-суфіксальній деривації іменників на позначення термінологічних понять в українській мові»), Глазова Світлана Миколаївна («Еволюція поглядів на пояснювальні конструкціїї у первинному науковому дискурсі»), Рула Наталія Володимирівна («Сполучникові складносурядні речення в науковому дискурсі»), Олійник Еліна Вікторівна («З’ясувальні складнопідрядні речення в науковому дискурсі»), Алєксєєва Лариса Олександрівна («Формування дискурсивної компетентності майбутнього вчителя-філолога в контексті інноваційного розвитку освіти»).
Автори висловлюють вдячність рецензентам монографії: доктору філологічних наук, професорові кафедри української мови та методики її навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка Вікторові Мойсієнку та докторці філологічних наук, професорці кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Ірині Царьовій.

 

 

Світлана Глазова,
завідувачка кафедри української мови та славістики,
кандидатка філологічних наук, доцентка

 


 

В Україні 22-го січня відзначається День Соборності. До цієї дати представники влади та громадськості Бердянського району Запорізької області та Маріупольського району Донецької області створили «Живий ланцюг єднання». До акції долучилися й викладачі катедри української мови та славістики.

 

 

 


 

Вітаємо з перемогою у мовному конкурсі!

 

22 грудня 2021 року в онлайн-форматі відбувся ІІ (обласний) етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. До Конкурсу були залучені 13 учасників з різних вузів Запорізького регіону. Від Бердянського державного педагогічного університету взяли участь магістрантка м1УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій Лілія Стариченко та студентка 2УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій Руслана Тищенко.

Переможницею Конкурсу стала магістрантка м1УМЛ групи факультету філології та соціальних комунікацій Лілія Стариченко, яка посіла почесне 2 місце. Учасники виявили високий рівень підготовки та творчий підхід до виконання запропонованих завдань.

Кафедра української мови та славістики вітає учасників з успішним виступом у ХХІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

 

 

За матеріалами кафедри української мови та славістики

 


 

Побудова професійної траєкторії старшокласника – крок до успішної самореалізації на ринку праці

 

Якщо професія стає способом життя,

то ремесло перетворюється на мистецтво

(Ілля Шевельов)

 

Реалії сьогодення вимагають від Нової української школи формувати свідоме й відповідальне ставлення в здобувачів освіти щодо побудови особистої професійної траєкторії. Одним із найважливіших кроків у житті старшокласників є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, захоплює, приносить радість, – одна з умов відчуття життєвої повноцінності людини, задоволення своєю долею.

Концепція Нової української школи спрямована на формування в учнів старшої школи компетентностей, що мають допомогти їм стати конкурентоспроможними й мобільними спеціалістами, здатними ефективно діяти в умовах сучасного ринку праці. Професійна орієнтація в закладах загальної середньої освіти має базуватися на інноваційності як відкритості до нових ідей, умінні ініціювати зміни, умінні навчатися впродовж життя, умінні діяти в конфліктних ситуаціях; на підприємливості та фінансовій грамотності, вмінні організовувати свою діяльність для досягнення цілей.

Профорієнтаційна робота із закладами загальної середньої освіти є пріоритетним напрямком діяльності Бердянського державного педагогічного університету. Її проведення сприяє професійному самовизначенню молоді, формуванню свідомого підходу до майбутнього професійного вибору, заохоченню старшокласників до отримання професій, які актуальні на ринку праці.

8 грудня 2021 року на платформі Zoom учні Меліоративного ліцею Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області мали можливість долучитися до традиційних онлайн-зустрічей «День відкритих дверей на факультеті філології та соціальних комунікацій». Ініціаторами проведення профорієнтаційних заходів виступив професорсько-викладацький склад катедри української мови та славістики.

Світлана Глазова, завідувачка катедри української мови та славістики, зосередила увагу майбутніх абітурієнтів на тому, що в період підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання та під час подачі документів до закладів вищої освіти потрібно користуватися перевіреною та достовірною інформацією про особливості зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії 2022 р., яка оприлюднюється на офіційних сайтах Українського центру оцінювання якості освіти Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти та Бердянського державного педагогічного університету. Були розтлумачені основні аспекти: терміни вступної кампанії 2022 р., розрахунок конкурсного балу вступника, пріоритетність заяв при вступі, порядок подання заяв, вступ за квотами.

Спікерка Світлана Глазова розкрила особливості навчального процесу в університеті, охарактеризувала роботу катедр факультету, зазначивши здобутки в царині співпраці з закордонними організаціями та сфокусувала увагу потенційних абітурієнтів на можливостях академічної мобільності за програмами Європейського Союзу.

Доцентка катедри української мови та славістики Олена Крижко ознайомила присутніх з унікальністю освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня на факультеті філології та соціальних комунікацій «Середня освіта (українська мова і література)», «Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)», «Середня освіта (англійська мова і література)», «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», «Журналістика».

Модераторка Олена Крижко акцентувала увагу учасників заходу на потужному науковому потенціалі факультету філології та соціальних комунікацій, що дає змогу студентам здобувати призові місця на олімпіадах та конкурсах всеукраїнського й міжнародного рівнів, гідно репрезентуючи свою альма-матер.

Під час профорієнтаційного заходу доцентка катедри української мови та славістики Лариса Алєксєєва наголосила на тому, що громадське визнання професій з часом змінюється. Так само як і змінюється попит на «престижні» спеціальності на ринку праці. Кар’єрні можливості для філолога у сучасному комп’ютеризованому світі не такі вже й обмежені. При бажанні майбутній вчитель словесності завжди знайде престижну та високооплачувану роботу, головне – не зволікати і не чекати, а наполегливо йти до неї, щоденно, крок за кроком. Цікавими та перспективними є можливості отримання працевлаштування в суміжних з філологією сферах (редактор, коректор, контент-менеджер, копірайтер, рерайтер, SEO-копірайтер, PR-менеджер, маркетолог, журналіст, репетитор).

Модераторка заходу Лариса Алєксєєва поділилася інформацією про різноманітні наукові, спортивні та культурно-масові заходи, які проводяться у Бердянському державному педагогічному університеті, зокрема, на факультеті філології та соціальних комунікацій. Здобувачі освіти дізналися про закордонні мовленнєві практики та стажування у Сполучених штатах Америки, Сполученому королівстві Великої Британії, Німеччині, Туреччині, Польщі, Болгарії та інших країнах; програми міжнародних обмінів викладачів і студентів, фонд фінансової підтримки для обдарованої молоді імені Катерини Ковшевич (США).

Щире та невимушене спілкування з представницями викладацького складу катедри дозволило школярам отримати відповіді на актуальні питання. Серед них – про особливості та переваги навчання за освітньо-професійними програмами, потенційні місця майбутнього працевлаштування за обраною спеціальністю, розвінчення стереотипів та міфів, які існують щодо професії «вчителя» та «філолога», умови вступу до закладів вищої освіти.

Висловлюємо щиру подяку директорам, класним керівникам, співробітникам закладів загальної середньої освіти та учням за увагу, зацікавленість та допитливість, а також створення комфортних умов для якісної презентації діяльності Бердянського державного педагогічного університету.

 

 

Лариса Алєксєєва – доцентка катедри

української мови та славістики,

факультету філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 


 

УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ –

ЗАПОРУКА ВДАЛОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАРТУ!

 

У перші дні зими на факультеті філології та соціальних комунікацій відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 035 Філологія (українська мова і література / слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша ‒ російська) денної та заочної форм навчання у змішаному форматі (онлайн та офлайн).

Екзаменаційна комісія у складі докторки філологічних наук, професорки Валентини ШКОЛИ (голова ДЕК), завідувачки кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторки філологічних наук, професорки Ольги ХАРЛАН; завідувачки кафедри української мови та славістики, кандидатки філологічних наук, доцентки Світлани ГЛАЗОВОЇ; докторки філологічних наук, професорки Олени КОЛІНЬКО; кандидатки філологічних наук, доцентки Ганни ВУСИК та секретаря Лариси КЛИМЕНКО відзначили високий рівень кваліфікаційних робіт магістрів.

На особливу увагу та найвищі оцінки заслуговують кваліфікаційні роботи магістрів денної та заочної форм навчання, практичну значущість і спрямованістю на вирішення актуальних філологічних проблем яких відзначила ДЕК: Владислава КУШНЕРЕНКА «Функції знахідного відмінка в сучасній українській мові (на матеріалі ЗМІ)» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Валентина ЮНОСОВА), Анастасії МАРКОВОЇ «Трансформація образів Каїна та Авеля в українській літературі» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Ольга НОВИК), Ганни ПАНЧЕНКО «Структурно-семантична характеристика власних назв у творах Василя Шкляра» (науковий керівник –  канд. філол. н., доц. Світлана ГЛАЗОВА), Ганни ЮЩУК «Поетика малої прози Юрія Яновсько» (науковий керівник –   д-р філол. наук, доц. Валентина ШКОЛА), Наталії ЗУРНАДЖИ «Поетична творчість Миколи Вінграновського як явище модерної лірики в українській літературі другої половини ХХ століття» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Ніна АНІСІМОВА), Ірини ПОПЛАВСЬКОЇ «Гумор і сатира в творчості Григорія Квітки-Основ’яненка» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Ольга НОВИК), Ольги РІЗНИЧЕНКО «Семантико-стилістичні особливості метафори в індивідуально-художній картині світу Д. Павличка» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Олена КРИЖКО), Олени КОЛІСНІЧЕНКО «Функціювання емоційно забарвленої лексики в епістолярному дискурсі» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Неля ПАВЛИК), Людмили КУВАТОВОЇ «Особливості функціювання метафор в українському політичному дискурсі» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Вікторія ЛІПИЧ), Надії МОРГУНОВОЇ «Лінгвостилістичний потенціал сучасного спортивного дискурсу» (науковий керівник – канд. філол. н., доц. Еліна ОЛІЙНИК), Юлії КРАТ «Поетика великоднього циклу оповідань пізнього А. П. Чехова» (науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Вікторія ЗАРВА), Анастасії УДОВИЧЕНКО «Генітивна метафора в поезії Марини Цвєтаєвої: структурні, семантичні та стилістичні особливості» (науковий керівник – канд. пед. н., доц. Лариса АЛЄКСЄЄВА).

Щиро вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія (українська мова і література / слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша ‒ російська) денної та заочної форм навчання із успішним захистом та бажаємо їм нових звершень й успішного працевлаштування за фахом!

 

 

Світлана Глазова,

завідувачка кафедри української мови та славістики,

кандидатка філологічних наук, доцентка

 


 

Співпраця БДПУ з Національним університетом освіти Тайбею (Тайвань)

 

Сьогодні отримали посилку з Тайваню, з Національного університету освіти Тайбею (National Taipei University of Education). У посилці – сертифікати та невеличкі, але приємні подарунки студенткам ФФСК БДПУ Альоні Чернишенко та Вікторії Лихацькій за участь у «2021 NTUE Online Language & Culture Program», і координатору міжнародної діяльності БДПУ – за допомогу.

15–18 листопада 2021 року Альона Чернишенко та Вікторія Лихацька, здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)»БДПУ, взяли участь у «2021 NTUE Online Language & Culture Program», організаторами якої виступив відділ міжнародних зв’язків Національного університету освіти Тайбею (представник – Амбер Чен). Статтю Альони Чернишенко в «Університетському Слові» про це див. тут: https://us.bdpu.org.ua/2021-ntue-national-taipei-university-of-education-online-language-culture-program.html#more-43869

Контакти БДПУ з Національним університетом освіти Тайбею зав’язались під час моєї участі 28 вересня – 1 жовтня 2021 р. у конференції та виставці EAIE 2021 Community Exchange – щорічному форумі Європейської Асоціації Міжнародної Освіти. Вже у жовтні 2021 р. був підписаний договір про співпрацю між нашими університетами, і участь студенток БДПУ у організованій нашим новим тайванським партнером «2021 NTUE Online Language & Culture Program» стала першим кроком реалізації цього договору.

Щира дяка за співпрацю, Джілл Хо (Jill Ho), Амбер Чен (Amber Chen) та всі інші нові тайбейські друзі!

 

 

Ігор Лиман, координатор міжнародної діяльності БДПУ

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

30.11. 2021 р. о 10.30 відбудеться засідання вченої ради факультету

філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Моделі реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 2. Звіт про організацію та проведення ІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ століття: мовознавчий і лінгводидактичний аспект» (доповідає: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА).
 3. Звіт про організацію та проведення Дня української писемності та мови (доповідає: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА).
 4. Звіт про організацію та проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (доповідає: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА).
 5. Метод проєктів під час вивчення літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти (доповідає: професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Софія ФІЛОНЕНКО).
 6. Різне.

 


 

2021 NTUE (National Taipei University of Education)

Online Language & Culture Program

 

У листопаді 2021 року здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» взяли участь у програмі “2021 NTUE Online Language & Culture Program”, організаторами якої виступили Амбер Чен і Мері Хсу (Amber Chen & Mary Hsu), керівники міжнародних справ університету Тайбей (Тайвань).

Альона Чернишенко (4ГМЛА) і Вікторія Лихацька (3ГМЛА) дізналися багато цікавого про традиції та звичаї Китаю, відвідали різноманітні заходи (майстер-класи із китайської мови, каліграфії, розмальовки пекінської оперної маски), послухали про можливість навчання в національному університеті Тайбей, а також учасниці познайомилися зі студентами із Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Тайваню, Швейцарії, В’єтнаму, Австрії, Франції, Філіппінів і Малайзії.

Упродовж чотирьох днів учасники програми були поділені на п’ять команд, які працювали над проєктом, метою якого було створення ідеальної моделі системи освіти і освітнього середовища. Група, членом якої була здобувачка Альона Чернишенко, за результатами голосування набрала найбільшу кількість голосів та отримала почесне звання «Найкраща презентація». Переможці незабаром отримають сертифікати і цінні подарунки.

Здобувачки вищої освіти щиро вдячні Бердянському державному педагогічному університету, зокрема, факультету філології та соціальних комунікацій, за підтримку та можливість представити розвиток освіти в Україні, перейняти цінний досвід інших учасників, поринути в культуру Китаю, отримати незабутні враження, знання та знайти нових друзів! Це був надзвичайно цінний досвід, який запам’ятається на все життя.

 

 

Альона Чернишенко,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 4ГМЛА групи

 

 

 

 


 

Бібліогід. Академічна доброчесність і пошук інформації – для філологів

 

17 листопада 2021 року для здобувачів вищої освіти 1 курсу, які навчаються за спеціальністю “Філологія (германські мови та література, перша – англійська)”, співробітники бібліотеки БДПУ провели онлайн-тренінг на тему “Бібліогід. Академічна доброчесність та пошук інформації”.

Спеціаліст з перевірки дипломних та магістерських робіт на наявність плагіату Галина Потапенко та фахівець бібліотеки Ірина Філон ознайомили студентів із основними питаннями, які стосувалися академічної доброчесності у наукових працях, правилами пошуку та роботою з електронними інформаційними джерелами. Також спікери провели онлайн-екскурсію для студентів бібліотекою університету, проінформували щодо репозитарію БДПУ та можливостей електронної бібліотеки.

Дякуємо за цікавий, пізнавальний та важливий для кожного зі здобувачів вищої освіти тренінг!

 

Анастасія Дімітрова, Олена Зозуля,

студентки групи 1ГМЛА

 


 

Зустріч з перекладачем-практиком

на факультеті філології та соціальних комунікацій

 

27 жовтня на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету пройшла зустріч здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» з практикуючим перекладачем Артемом Полуляховим, який розповів присутнім про переваги та недоліки професії, вимоги до письмового та усного перекладів, а також наголосив на особливостях роботи з різними його видами.

Артем Сергійович акцентував, що переклад з однієї мови на іншу – це ціле мистецтво, оскільки від його точності і смислової цілісності дуже багато залежить, саме тому ті, хто обрав шлях професійного перекладача, повинні розуміти, що без їх праці не було б безлічі книг, фільмів та й взагалі взаєморозуміння між різними народами.

Усі учасники були задоволеними, що мали нагоду з перших уст почути усю інформацію та почерпнути багато корисного. Ця зустріч допомогла здобувачам вищої освіти зануритися у перекладацькі будні, зрозуміти важливість їхньої майбутньої професії та надихнула на подальше навчання і вдосконалення професійних вмінь.

 

 

Юлія Герасименко, старша викладачка

 кафедри іноземних мов і методики викладання

 


 

Планове засідання консультативного комітету (ради роботодавців) ФФСК

 

Запорукою успішної імплементації освітньо-професійних програм є продуктивний діалог та співпраця зі зовнішніми стейкхолдерами – представниками професійних спільнот, що уможливлює покращення якості освітніх послуг з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці.

 

1 листопада ц.р. відбулося планове засідання консультативного комітету (ради роботодавців) ФФСК, на якому були присутні зовнішні стейкхолдери, завідувачі кафедр і гаранти освітніх програм. Були представлені результати вступної кампанії 2021 та обговорені напрямки активізації профорієнтаційної діяльності та популяризації професій вчителя-філолога і філолога-германіста серед абітурієнтів 2022 року, як і популяризації факультету філології та соціальних комунікацій. Також учасники зустрічі обговорили перелік дисциплін вільного вибору на 2022 – 2023 н.р., задля увиразнення їх актуальності та перспективності в контексті відповідних освітньо-професійних програм.

 

Дякуємо усім членам консультативного комітету (ради роботодавців) ФФСК за конструктивну зустріч та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 

 

Богдана Салюк, доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання

 


 

Соціальне підприємництво як спосіб самореалізації та

саморозвитку молоді

 

29 жовтня 2021 року здобувачі вищої освіти академічних груп 2АМЛ, 2ГМЛА, 3АМЛ, а також с1АМЛ-з і с2АМЛ-з факультету філології та соціальних комунікацій відвідали цікаву та інформативну зустріч із директором благодійного фонду “Імпульс.ЮА” (м. Запоріжжя), координатором міжнародних проєктів Access від посольства США в м. Запоріжжя, тренером із соціального підприємництва Миколою Колодяжним. Тема заходу “Соціальне підприємництво як спосіб самореалізації та саморозвитку молоді” викликала жваві розмови та спровокувала генерування ідей щодо створення нових проєктів та можливостей їх реалізації. Учасники заходу обговорили алгоритм створення соціального підприємництва як чудової можливості навчитися практично застосовувати набуті знання, знаходити нестандартні рішення та розвивати творчий потенціал, брати на себе відповідальність і бути активним членом громадянського суспільства.

Микола Колодяжний на прикладі яскравих кейсів продемонстрував, що цей формат роботи пропонує інноваційні методи і механізми навчання та саморозвитку, розвиває м’які навички у межах освітнього процесу. Адже у часи соціальних криз та екологічних викликів дійсно не варто ігнорувати потреби одне одного, як і довкілля та завданої йому людиною шкоди з метою матеріального збагачення. Приміром, COVID-19 став яскравою ілюстрацією того, що без гнучкості, інновативності та креативності вирішити проблему підприємцям та суспільствам непросто. Коронавірус став «чорним лебедем» для світу і спричинив кілька криз водночас: у сфері захисту здоров’я, економічну, фінансову – і свого роду кризу моральну. Подолати їх вдається  тим країнам, які звикли гнучко та інновативно навчатися, експериментувати зі шкільної лави і у такий спосіб готуватися до неочікуваних викликів. Соціальне підприємництво може стати одним з інструментів якісної підготовки до активної життєвої позиції, а також сформувати звичку постійного навчання, відкритості до інновацій – і гнучкої реакції на зміни.

 

 

Богдана Салюк, Ірина Школа

доцентки кафедри іноземних мов та методики викладання

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

02.11. 2021р. об 11.00 відбудеться засідання вченої ради факультету

філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Організація І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (освітні, педагогічні науки; соціолінгвістика; українська мова, література (з методикою їх викладання); переклад; романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання); гендерні дослідження; журналістика) та затвердження членів конкурсної комісії. (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності і виховної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 2. Профорієнтаційна робота на факультеті: планування, шляхи удосконалення (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 3. Звіт про діяльність вченої ради К 18. 092.02 за три каденції (доповідає: голова вченої ради К 18. 092.02, докторка філологічних наук, професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Вікторія ЗАРВА).
 4. Звіт про організацію та проведення методичного семінару «Удосконалення методів проведення дистанційного навчання» (доповідає: завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 5. Звіт про організацію та проведення ІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (доповідає: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА).
 6. Затвердження матеріалів до підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія», спеціальностей 035.01 Філологія (українська мова та література), 035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська) та 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 7. Затвердження тем, виконавців та призначення наукових керівників кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія», спеціальностей 035.01 Філологія (українська мова та література), 035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська) (доповідають: заступниця декана з навчально-методичної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Оксана КАЛІБЕРДА, завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН).
 8. Затвердження плану роботи семінару щодо академічної доброчесності (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності і виховної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 9. Рекомендація до друку збірника тез ІХ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (доповідає: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА).
 10. Про затвердження дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н. р. (доповідає: заступниця декана з навчально-методичної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Оксана КАЛІБЕРДА).
 11. Різне.

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

31.09. 2021р. о 11.00 відбудеться засідання вченої ради факультету

філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт про організацію та проведення Міжнародної наукової конференції «Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях» (доповідає: завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН).
 2. Обговорення стану наповненості платформи Moodle навчальними матеріалами з обов’язкових дисциплін, закріплених за кафедрами факультету (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 3. Внесення змін до тем кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія», спеціальностей 035.01 Філологія (українська мова та література), 035.034 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська) (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН).
 4. Затвердження плану наукових публікації на 2021–2022 навчальний рік (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності і виховної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 5. Про організацію та проведення практик у 2021-2022 н. р. (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 6. Звіт викладачів щодо участі у малому гранті «English Access Microscholarship Program 2020–2021» (доповідає: кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина ШКОЛА).
 7. РІЗНЕ:

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

31.08. 2021р. о 10.00 відбудеться засідання вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Затвердження складу вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій (доповідає секретарка вченої ради, доцентка кафедри іноземних мов Ірина ШКОЛА).
 2. Перспективи подальшої діяльності ФФСК у 2021-2022 навчальному році згідно зі стратегічними напрямами розвитку університету (доповідає: декан факультету філології та соціальних комунікацій, докторка педагогічних наук, професорка кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина ГЛАЗКОВА).
 3. Обговорення заходів щодо діяльності кафедр на 2021-2022 н.р. згідно плану роботи консультативного комітету (ради роботодавців) на 2020-2025 рр. (доповідають: (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 4. Затвердження плану роботи з наукової та міжнародної діяльності факультету на 2021-2022 навчальний рік (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності і виховної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 5. Затвердження плану виховної та профорієнтаційної роботи на 2021-2022 навчальний рік (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності і виховної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 6. Затвердження навантаження викладачів факультету (доповідає заступниця декана з навчально-методичної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Оксана КАЛІБЕРДА).
 7. Призначення кураторів академічних груп (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності і виховної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 8. Стан і перспективи розвитку освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Філологія» за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізаціями українська література / порівняльне літературознавство (доповідає: гарант ОП, заступниця декана з навчально-методичної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Оксана КАЛІБЕРДА).

9.РІЗНЕ:

 


 

Пізнаємо історію та культуру Бердянська інтерактивними методами

 

17 вересня 2021 року здобувачі вищої освіти факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ за ОПП «Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова» та «Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова» разом із викладачами Ганною Вусик та Ганною Александровою долучилися до театралізованого інтерактивного квесту, організованого і проведеного Бердянським художнім музеєм імені І. І. Бродського з нагоди Дня міста.

Перша частина заходу проходила в стінах музею, де старші наукові співробітники закладу презентували глядачам костюмовану виставу про видатних постатей та історичну архітектуру нашого міста. Другою частиною заходу був власне квест, для проходження якого присутні розділилися на три команди й отримали завдання: знайти задані архітектурні споруди ХІХ–ХХ століть, вказати, що розміщено в цих будівлях сьогодні і зробити на їхньому фоні селфі.

Такий цікавий формат інтерактиву, підготовлений Бердянським художнім музеєм імені І. І. Бродського, дав змогу усім присутнім повернутися в минуле, познайомитись із видатними особистостями старовинного Бердянська та прогулятися живописними вуличками з багатою історією та чудовою архітектурою. Усі учасники заходу отримали в подарунок путівники містом і пам’ятні календарі.

Щиро дякуємо співробітникам художнього музею за цікаву і пізнавальну екскурсію та багаторічну співпрацю!

 

 

Ганна АЛЕКСАНДРОВА,

доцент кафедри української та зарубіжної літератури

і порівняльного літературознавства

 


 

Залучення native speakers до аудиторних занять

 

Магістранти, які навчаються за освітньо-професійною програмою  «Середня освіта (Мова і література (англійська))», мають надзвичайну можливість удосконалити власні навички англомовної комунікації під час аудиторних занять завдяки запрошенню native speakers.

Серед запрошених тренерів та модераторів, які регулярно проводять практичні заняття з дисципліни «Англійська мова», є представники організацій RELO (Regional English Language Office), English Language Fellows та інші, за що кафедра іноземних мов і методики викладання ФФСК БДПУ вдячні як керівництву БДПУ, так і U.S. Embassy Kyiv.

Практичні заняття з тренерами та модераторами відбуваються у позитивній атмосфері кооперації та порозуміння, характеризуються залученням комп’ютерної техніки (завантажені у мережу (заздалегідь) завдання, презентації, тексти, ліцензовані мультимедійні файли та ПЗ) сприяють фокусуванню уваги  на ключових етапах занять, спряють підвищенню мотивації до вивчення англійської мови.

 

 

Оксана ХАЛАБУЗАР,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

 


 

Speaking Club

 

На вимогу сучасних трансформацій у глобалізованому суспільстві факультет філології та соціальних постійно удосконалює якість підготовки майбутніх фахівців. На думку колективу кафедри іноземних мов і методики викладання, невід’ємною частиною якісної підготовки наших магістрантів, які навчаються за програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська))» є заняття у спеціально організованому Speaking Club, що дозволяє його учасниками щотижня зустрічатися та у невимушеній, позитивній атмосфері комунікувати, обговорюючи найбільш актуальні теми сьогодення: релевантні події як на території України, так і поза її межами, гендерну рівність, толерантність, аспекти формування та уникнення стереотипів.

Звичайно, медіа контент викликає жваву зацікавленість, адже дозволяє учасникам відчути та поділитися враженнями від перегляду автентичних англомовних мультимедійних матеріалів (новин, презентацій, виступів, уривків фільмів та ін).

Усі етапи занять Speaking Club спрямовані на посилення мотивації щодо удосконалення англомовної комунікації, на індивідуалізацію процесу навчання. Застосування комп’ютерних технологій, робота з професійно-орієнтованими текстами та завданнями, робота з активними посиланнями на ресурси мережі Інтернет інтенсифікують процес спілкування.

Модераторами Speaking Club виступають викладачі кафедри іноземних мов і методики викладання, які з радістю запрошують до участі носіїв англійської мови Джонатан Пауел, Олександра Пауел, Ліа Шеффілд, Драпер Кірк, Ніколас Гордон. Долучайтеся до нас кожну середу об 11.10 і відчуй, як зростає твій рівень англійської!

 

 

Оксана ХАЛАБУЗАР,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

 


 

Захист курсових магістрантів

 

Курсові проекти є основними кваліфікаційними науковими роботами, що виконуються здобувачами вищої освіти індивідуально під час навчання в університеті. Вони містять науково обґрунтовані теоретичні або практичні результати, наукові положення, які виносяться для публічного захисту. Саме тому 24 червня 2021 року на кафедрі іноземних мов і методики викладання  факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбувся захист курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземних мов здобувачів другого освітнього (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014. 021 англійська мова і література, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))». Здобувачі підготували цікаві стендові доповіді. Особливо слід відзначити таких здобувачів, як Татарін Володимир, Сластьонова Дар’я, Москаленко Михайло, Конюхова Тетяна, Славська Анастасія.

 

 

Доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина Шиманович

 


 

Міжнародне підвищення кваліфікації

 

З 12 по 19 липня 2021 року Ганна Вусик та Юлія Герасименко, викладачки факультету філології та соціальних комунікацій, брали участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science» (м. Люблін, Республіка Польша).

Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації виступили Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» та ТОВ «Наукові публікації».

Програма міжнародного підвищення кваліфікації включала в себе виконання навчального навантаження, яке становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 годин, практичних – 20 годин, самостійна робота – 13 годин. (Тема 1. Головні засади роботи з базами даних Scopus та Web of Science. Тема 2. Сервіси та показники журналів у базі даних Scopus (ранжування журналів у Scopus, та цікаві аспекти процесу підбору видань). Тема 3. Web of Science в Україні (як оцінити та підібрати видання). Тема 4. Проблематика самостійної публікації. Як економити час під час підготовки публікації).

 

 

Ганна Вусик, заступниця декана факультету філології та соціальних комунікацій з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

24.06. 2021р. о 10.00 відбудеться засідання вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Результати підсумкової атестації та роботу екзаменаційних комісій на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (доповідають голови екзаменаційних комісій: професорка Вікторія ЗАРВА, доцентка Оксана Каліберда, доцент Роман Костромицький, доцентка Олена КРИЖКО).
 2. Звіти про роботу кафедр факультету за 2020-2021 навчальний рік (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, докторка педагогічних наук, професорка кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина ГЛАЗКОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 3. Звіт про наукову роботу та міжнародну діяльність факультету за 2020-2021 навчальний рік. (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 4. Звіт про виховну роботу факультету філології та соціальних комунікацій за 2020-2021 навчальний рік (доповідає: заступниця декана з виховної роботи, кандидатка філологічних наук, доцентка Оксана ЧЕРВЕНКО).
 5. Звіт про роботу факультету філології та соціальних комунікацій за 2020–2021 навчальний рік (доповідає: декан факультету філології та соціальних комунікацій, докторка педагогічних наук, професорка Ірина ГЛАЗКОВА).
 6. Планування роботи вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій на 2021–2022 навчальний рік (доповідає: декан факультету філології та соціальних комунікацій, докторка педагогічних наук, професорка Ірина ГЛАЗКОВА).
 7. Планування роботи факультету філології та соціальних комунікацій на 2020–2021 навчальний рік (доповідає: декан факультету філології та соціальних комунікацій, докторка педагогічних наук, професорка Ірина ГЛАЗКОВА).
 8. Затвердження графіку проведення анкетування стейкхолдерів освітнього процесу факультету філології та соціальних комунікацій (доповідає: декан факультету філології та соціальних комунікацій, докторка педагогічних наук, професорка Ірина ГЛАЗКОВА).

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

31.05. 2021р. об 11.00 відбудеться засідання вченої ради факультету філології та соціальних комунікацій

Бердянського державного педагогічного університету

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Підсумки профорієнтаційної роботи у 2020-2021 навчальному році (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 2. Звіти про роботу над комплексними темами кафедр (доповідають: завідувачка кафедри української мови та славістики, кандидатка філологічних наук, доцентка Світлана ГЛАЗОВА, завідувачка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, докторка філологічних наук, професорка Ольга ХАРЛАН, докторка педагогічних наук, професорка кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина ГЛАЗКОВА, завідувачка кафедри соціальних комунікацій, кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія МЕЛЬНІКОВА).
 3. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 035 Філологія (українська література) та 035 Філологія (порівняльне літературознавство) (доповідає – голова спеціалізованої вченої ради К 18.092.02, докторка філологічних наук, професорка Вікторія ЗАРВА).
 4. Звіт про організацію та проведення Днів науки – 2021 на факультеті (доповідає: заступниця декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, кандидатка філологічних наук, доцентка Ганна ВУСИК).
 5. Звіт про організацію та проведення Тижня іноземних мов (доповідає: завідувачка кафедри іноземних мов і методики викладання, докторка філологічних наук, професорка Наталя ПАНОВА).

РІЗНЕ:

 1. Рекомендація до друку навчального посібника «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова і література). Автор: докторка філологічних наук, доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Валентина ШКОЛА (доповідає: докторка філологічних наук,  доцентка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Валентина ШКОЛА).

 

 

 


 

 


 

Неформальна освіта – можливості для саморозвитку

Глобалізація, інформаційна революція, створення світових медійних мереж, високий динамізм змін всіх сфер життя – це головні ознаки сучасного світу. Кардинальні зміни суспільства не оминули і галузь освіти. Сучасні умови життя вимагають, щоб процес навчання ставав більш активним, а сама освіта була доступна та відповідала потребам різних категорій населення. Тому система формальної освіти, що представлена в університетах, коледжах, технікумах, виявляється не всебічною. Саме для того, щоб задовольнити освітні потреби, які формальна система не здатна повністю реалізувати, з’являється можливість отримати неформальну освіту завдяки роботі різноманітних центрів, просвітницькіх організацій тощо.

Неформальна освіта молоді та дорослих сьогодні набуває важливого значення у контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства. З метою популяризації неформальної освіти серед студентів 25 травня 2021 р. Антоніною Будяк,  головою студентської ради факультету філології та соціальних комунікацій, проведено зустріч зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються на ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))». Антоніна Будяк виступила з презентацією «Неформальна освіта для здобувачів вищої освіти: доступність і добровільність». Доповідачка визначила види неформальної освіти, різновиди та форми її набуття, порядок визнання результатів навчання.

Здобувачі дізналися, що неформальна освіта є навчанням, заснованим на запланованій діяльності, яка не позначена як навчання (з точки зору завдань, тривалості навчання або підтримки тих, хто навчається), але яка містить значимий навчальний елемент, і не завжди завершується сертифікацією. Головною характеристикою неформальної освіти є її доповнення та/або альтернативність формальній освіті. Доповідачкою наголошено, що такі ознаки неформального навчання, як добровільність, доступність, можливість набуття в різних місцях і в різних ситуаціях, зв’язок з педагогічними цілями, спирання на досвід і дію, роблять її привабливою для сучасної молоді.

Крім того, здобувачі були проінформовані, що успішне проходження навчальних курсів і вебінарів у межах навчальних дисциплін може бути враховане згідно з порядком зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, що зазначено в Положенні про організацію освітнього процесу в Бердянському державному педагогічному університеті.

Магістранти факультету філології та соціальних комунікацій з’ясували, що неформальна освіта надає можливості для саморозвитку, самореалізації, здобуття нових знань та практичного досвіду, пошуку мотивації та натхнення.

 

Презентация Microsoft PowerPoint _1629818346

Юлія ПРЯДКО,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

 


 

З нагоди 85-річного ювілею української філологині, докторки педагогічних наук, професорки Херсонського державного університету Марії ПЕНТИЛЮК у межах Усеукраїнської методичної майстерні сучасного вчителя-словесника доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та славістики Володимир НИЩЕТА провів онлайн практичне заняття з риторики на тему «Стратегії й тактики мовленнєвої поведінки» для студентів Бердянського державного педагогічного університету та Херсонського державного університету. Вашій увазі пропонуємо відеозапис цієї події.

 

 


 

 


 

Переможці диктанту єдності, що проводили з нагоди Міжнародного дня рідної мови

 

Рідна мова дорога кожному з нас. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях.  Кожна мова самобутня. Визнання й пошана всіх мов є ключем до збереження миру. З нагоди Міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, кафедра української мови та славістики ініціювала проведення в Бердянському державному педагогічному університеті диктанту єдності українською мовою та мовами національних меншин, зокрема російською та болгарською. У цьому заході взяли участь понад 80 здобувачів вищої освіти з чотирьох факультетів: філології та соціальних комунікацій, гуманітарно-економічного, психолого-педагогічної освіти та мистецтв, фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.  Журі відзначило досить високий рівень писемного мовлення  майбутніх педагогів.

Диктант з української мови писали студенти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, гуманітарно-економічного та факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти.  Найкращими визнано  роботи Черкас Анастасії (ФППОМ), Рекотова Олександра (ФППОМ), Назарової Анастасії (ФППОМ),  Возненко Софії (ФППОМ), Бичкової Вікторії (ФППОМ), Ревіна Івана (ГЕФ), Матросова Андрія (ГЕФ),  Привезенцева Ростислава (ГЕФ), Трегуб Олександри (ГЕФ), Рижової Ганни (ГЕФ), Камишева Серафима (ФФМКТО), Куцевляк Поліни (ФФМКТО).

Диктанти з російської та болгарської мов писали студенти факультету філології та соціальних комунікацій, які вивчають ці мови за освітніми програмами. Журі відзначило кращі диктанти з російської мови Баєвої Аліни,   Котляр Вікторії, Мартинової Каріни, Нечай Аліни, Нор Дар’ю; з болгарської мови – Сосновського Владислава, Кісєльової  Олександри, Вязментінова Сергія.

   Переможців нагородила грамотами та солодкими призами декан факультету філології та соціальних комунікацій, доктор педагогічних наук, професор Ірина Глазкова.

 

 

Вислювлюємо подяку організаторам: Еліні Олійник, Нелі Павлик, Валентині Юносовій, Ларисі Алєксєєвій, Оксані Червенко.

Вітаємо всіх учасників та бажаємо й надалі розвивати, збагачувати й зберігати свої рідні мови. Нехай кожна мова стане духовним джерелом єднання та міжнаціональної злагоди в нашій країні.

 


 

 

 


 

 

 


 

Перший у цьому році День відкритих дверей факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбувся онлайн за таким планом:

 1. БДПУ – одна велика сім’я.
 2. Нагальне – правила вступу 2021.
 3. Родзинки нашої альма-матер.
 4. Безліч активностей та якісна освіта на факультеті філології та соціальних комунікацій.
 5. Наша гордість – талановиті, розумні, обдаровані студенти!
 6. Щодо умов вступу на факультет філології та соціальних комунікацій.
 7. Віртуальна екскурсія ФФСК.

Віримо, що саме ви – наше майбутнє! Приєднуйтесь до лав студентства факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Дякуємо, що були з нами!!!

Якщо у вас є запитання, телефонуйте на номери: +380950766357, +380501636586.

#БДПУ #ФФСК #обирайБДПУ #вступ2021

 

 

 


 

Кураторські години «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

 

Відповідальність, чесність, справедливість, колегіальність, прозорість – такі етичні принципи та фундаментальні  цінності академічної доброчесності обговорювалися на факультеті філології та соціальних комунікацій студентами-філологами, які навчаються за освітніми програмами: «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)».

На кураторських годинах студенти академічних груп 1 ГМЛ (куратор Богадана Салюк), 2 ГМЛ (куратор Ірина Шиманович), 3 ГМЛ (куратор Лариса Алєксєєва) ознайомилися з законом України «Про освіту», а також обговорили зміст «Положення про дотримання академічної доброчесності в Бердянському державному педагогічному університеті».

Студенти з цікавістю ознайомитися з відеоматеріалом і презентацією щодо  питання академічної доброчесності, а також погодилися з думкою, що ми живемо у висококонкурентному суспільстві, де успішним може бути тільки найсильніший.

Упродовж зустрічі було наголошено, що академічна доброчесність покликана боротися із плагіатом як актом шахрайства в студентських наукових роботах, обманом, списуванням, хабарництвом.

Куратори довели, що чесність, порядність у виконанні своїх обов’язків, повага та відповідальність – це і є запорукою академічної доброчесності.

Тож давайте розуміти і поважати один одного і починати впроваджувати академічну доброчесність із себе!

 

 

 


 

Академічна доброчесність як складова високої академічної культури

 

11 листопада 2020 року за ініціативи Ірини Шиманович, гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))», було організовано захід з метою популяризації академічної доброчесності. Тетяна Розумна, куратор групи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, за допомогою платформи Zoom провела кураторську годину на тему «Що таке академічна доброчесність?». Актуальність цього заходу не викликає сумніву, оскільки в наш час утвердження чесності й етичних цінностей в освітньому процесі та науковій діяльності є одним з факторів внесення якісних змін у підготовку здобувачів вищої освіти в Україні.

Перш за все, викладачка детально розібрала з магістрантами зміст «Положення про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» (https://cutt.ly/KgNqUAg), акцентувавши увагу на тому, що розуміють під «академічною доброчесністю» (прозорість, справедливість, чесність, довіра, відповідальність, колегіальність тощо), що вважається порушенням академічної доброчесності (академічний плагіат і самоплагіат,  фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання), хто виявляє/встановлює факти порушення академічної доброчесності (комісія з питань академічної доброчесності), до якої відповідальності можуть бути притягнені педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники та здобувачі вищої освіти БДПУ та порядок оскарження рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції або до суду.

Крім того, студентів ознайомили з принципами роботи деяких безкоштовних інтернет-сервісів, які дозволяють перевіряти текст на плагіат і отримати детальний звіт подібності, а також з недоліками цих ресурсів  (StrikePlagiarism, Advego Plagiatus тощо).

У процесі діалогу, студенти з цікавістю ознайомилися з відеоматеріалом і презентацією щодо питання академічної доброчесності, а також погодились з думкою, що порядність у виконанні своїх обов’язків, повага та відповідальність – це і є запорукою академічної доброчесності, яка, крім того, вже стала не тільки складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності БДПУ, але й є обов’язковою для виконання нормою закону.

 

Доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина Шиманович

 


 

Академічна доброчесність як складова високої академічної культури

 

11 листопада 2020 року за ініціативи Ірини Шиманович, гаранта освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))», було організовано захід з метою популяризації академічної доброчесності. Тетяна Розумна, куратор групи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, за допомогою платформи Zoom провела кураторську годину на тему «Що таке академічна доброчесність?». Актуальність цього заходу не викликає сумніву, оскільки в наш час утвердження чесності й етичних цінностей в освітньому процесі та науковій діяльності є одним з факторів внесення якісних змін у підготовку здобувачів вищої освіти в Україні.

Перш за все, викладачка детально розібрала з магістрантами зміст «Положення про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті» (https://cutt.ly/KgNqUAg), акцентувавши увагу на тому, що розуміють під «академічною доброчесністю» (прозорість, справедливість, чесність, довіра, відповідальність, колегіальність тощо), що вважається порушенням академічної доброчесності (академічний плагіат і самоплагіат,  фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання), хто виявляє/встановлює факти порушення академічної доброчесності (комісія з питань академічної доброчесності), до якої відповідальності можуть бути притягнені педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники та здобувачі вищої освіти БДПУ та порядок оскарження рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції або до суду.

Крім того, студентів ознайомили з принципами роботи деяких безкоштовних інтернет-сервісів, які дозволяють перевіряти текст на плагіат і отримати детальний звіт подібності, а також з недоліками цих ресурсів  (StrikePlagiarism, Advego Plagiatus тощо).

У процесі діалогу, студенти з цікавістю ознайомилися з відеоматеріалом і презентацією щодо питання академічної доброчесності, а також погодились з думкою, що порядність у виконанні своїх обов’язків, повага та відповідальність – це і є запорукою академічної доброчесності, яка, крім того, вже стала не тільки складовою частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності БДПУ, але й є обов’язковою для виконання нормою закону.

 

Доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Ірина Шиманович

 


 

Нагородження переможців  обласного конкурсу для обдарованої  молоді у галузі науки у 2020 році

 

За результатами засідань конкурсної комісії підведені підсумки та визначені переможці обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки у 2020 році.

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень цьогорічна зустріч і підведення підсумків відбулася в онлайн-форматі за допомогою Zoom конференції 16 листопада 2020 року

Вітаємо переможницю обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки у 2020 році Наталію Рулу, кандидата філологічних наук – номінація «Філологічні науки».

 

 

 


 

День української писемності та мови

 

9 листопада 2020 року о 17.30 дистанційний майданчик «Zoom» зібрав викладачів кафедри української мови та славістики і студентів факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ, щоб відсвяткувати День української писемності та мови, який щорічно в цей день відзначає культурна, освітянська й наукова громадськість України.

Захід відбувався у форматі онлайн-журналу «Світлиця слова у безмежжі часу» і мав на меті підвищити інтерес до рідного слова як неоціненного духовного багатства, в якому живе народ, передає з покоління в покоління мудрість і славу, культуру й традиції.

Упродовж години викладачі та студенти гортали сторінки журналу, з якого дізналися про тернистий шлях становлення й розвитку української мови, її писемності, долучалися до її влучного слова, образності, мелодійності й милозвучності, до казковості та надзвичайної пісенності.

 

 

21-22 жовтня 2020 року на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбулася VІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект».

Мета конференції ˗ висвітлити актуальні проблеми сучасного мовознавства та методики викладання мов у контексті інноваційних процесів, що відбуваються на всіх мовних рівнях, з подальшим їх використанням у сучасних лінгвістичних та дидактичних дослідженнях; глибше пізнати доробок різних наукових шкіл України й зарубіжжя..

 

 

Студент року – 2020

Жовтень для всієї родини Бердянського державного педагогічного університету – особливий місяць, адже кожного року ми обираємо претендентів на звання «Студент року БДПУ» і 2020 рік не став виключенням.

Оргкомітет конкурсу серед 35 учасників обрав переможців у 10 номінаціях та визначив студента, гідного звання «Студент року – 2020».

«Студент– вчений року» – Володимир Татарін, магістрант факультету філології та соціальних комунікацій.

 

 

«Студент – журналіст року» – переможниця Тетяна Волканова, студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій, кореспондентка «Університетського слова».

 

 


 

Названо переможців І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року  № 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», з метою підвищення загальної мовної культури на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету 15 жовтня 20820 року було проведено І етап Конкурсу.

До складу журі І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка в 2019-2020  навчальному році ввійшли провідні викладачі факультету філології та соціальних комунікацій.  Учасникам Конкурсу було запропоновано цікаві та різнопланові теми, які допомогли розкрити творчий талант кожного студента.

 

Участь у Конкурсі взяли 40 студентів зі всіх  факультетів БДПУ.

 

За результатами Конкурсу студенти посіли такі місця:

 

Гуманітарний профіль:

І місце

Стариченко Л.В., 4УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Пронька М.Р., 3 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

ІІ місце

Семеренко О. А., 3 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Стельмах А.С., 3 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

ІІІ місце

Саркіц І. М.,  3 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Лісковська К.Р., 2 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Негуманітарний профіль:

І місце

Рева О.О., 3 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).ІІ місце

Рева О.О., 3АМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Помазан Т.Г.,  3ГМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Кравець В.С., ЦТ1 (факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти).

ІІ місце

Радченко Д.В., 3ГМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Пономаренко А.Є., 3ГМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Напрягло В.О., 1Ж 3ГМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Гришина В.І.,  3АМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

ІІІ місце

Кухар О.В., 3АМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Печніков Д.О., 1Ж (факультет філології та соціальних комунікацій).

Бабенко В.Р., 1Ж (факультет філології та соціальних комунікацій).

Макар Л.О., 1Ж (факультет філології та соціальних комунікацій).

Шапірова Л.В., МА1 (факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти).

За рішенням журі для участі в ІІ (обласному) етапі Конкурсу пропонуються такі студенти:

З гуманітарного профілю –  Стариченко Л.В., 4УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

З негуманітарного профілю   Рева О.О.,  3АМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

 

 


 

Претенденти на стипендію Фонду Катерини Ковшевич взяли учать в онлайн-зустрічі

 

За дорученням засновниці Фонду Ковшевич пані Христини Ковшевич-Дурбак у вівторок, 29 вересня, чотири студенти Бердянського державного педагогічного університету взяли участь в онлайн-зустрічі із представником Фонду.

ФФСК представили: Дарина Тестова (2 курс) та Тетяна Волканова (3 курс) спеціальність 061 Журналістика, Даниїл Хабаров (3 курс, спеціальність 035 Філологія (германські мови та літератури).

Зустріч проводилась двома мовами – українською та англійською, досконале володіння якими є однією з умов отримання стипендії. Координатор Фонду, Ярослав Табінський (м. Львів), наголосив, що знання державної мови дуже важливе у наш час, але й про англійську – світову мову, забувати не слід. У ході знайомства учасники підняли цікавий кейс – популяризації української мови та культури.

 

 


 

Робоча зустріч комітету роботодавців ФФСК

 

Однією із успішних та продуктивних умов функціонування будь-якої освітньої програми є тісний зв’язок із представниками майбутньої професійної спільноти – зовнішніми стейкхолдерами, які залучатимуться для експертної оцінки якості освітніх програм спеціальностей, проведення лекційних або практичних занять, майстер-класів, здійснення керівництва виробничою практикою здобувачів вищої освіти.

30 вересня відбулася зустріч зовнішніх стейкхолдерів з керівництвом факультету філології та соціальних комунікацій, завідувачами кафедрами і гарантами освітніх програм.

До комітету роботодавців ФФСК увійшли авторитетні представники освітньої галузі нашого регіону: Володимир Греб, директор Бердянської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 16 із поглибленим вивченням іноземних мов БМР Запорізької області (голова комітету); Оксана Лисенко, начальник відділу освіти Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької областіВалентина Кідалова, директор Бердянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20 БМР Запорізької областіОксана Кривунь – директор Бердянської гімназії № 3 «Сузір’я»Анна Яковенко, учитель англійської та болгарської мови ІІ категорії, вчитель-спеціаліст Бердянської гімназії № 3 «Сузір’я»Ганна Українська, учитель англійської мови Бердянського муніципального ліцеюдиректор приватної школи англійської мови BW English SchoolНаталія Бай – голова ГО «Бердянський центр німецької культури «Фройндшафт»Ірина Балакіна – начальник відділу кадрів БМР.

Декан ФФСК професорка Ірина Глазкова окреслила нормативну базу питання, ознайомила з термінологічним апаратом, яким нині послуговується академічна спільнота, запросила стейкохолдерів долучатися до заходів, які відбуватимуться на факультеті.

На засіданні також затвердили план роботи комітету стейкхолдерів на 2020–2021 навчальний рік, який передбачає робочі зустрічі для обговорення проєктів змісту освітніх програм та окремих освітніх компонентів навчальних планів спеціальностей, підготовки рецензій на ОП, проведення спільних навчальних занять та професійно орієнтованих заходів.

 

 

 


 

Міжнародна наукова конференція «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»

 

24-25 вересня 2020 року на факультеті філології та соціальних комунікацій БДПУ відбулася Міжнародна наукова конференція «”Citius, Altius, Fortius!”: феномен спорту в літературі та культурі». Її ініціювалакафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського державного педагогічного університету. Через пандемію наукове зібрання пройшло в онлайн-форматі, у вигляді відеоконференцій на платформі Zoom. Однак це не завадило цікавому і плідному спілкуванню учасників.


«Писати від душі і для душі»

 

24 вересня 2020 року на базі літературно-фольклорної лабораторіїкафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства відбулася зустріч студентів 1АМЛ і 2УМЛ груп із талановитою письменницею Вікторією Подолянчук. Молода авторка презентувала свою першу книгу «Музика моєї душі».

У 2014 році Вікторія закінчила магістратуру факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ. Сьогодні працює вчителем англійської мови в Тарасівській загальноосвітній школі І–ІІ ступенів Пологівської районної ради Запорізької області.

Писати вірші Вікторія почала з 14 років, але, як зізналася сама авторка, це ще були несміливі вірші про підліткове кохання. Протягом майже шести років навчання в університеті Вікторія друкувала свої твори в студентському літературному альманасі «Вітрила», що стало своєрідним стартом у її творчості.


Наукове спілкування літературознавців в умовах карантину

10 вересня відбувся Другий Міжнародний науковий конгрес Білоруської культури, організований Національною академією наук Білорусі, Міністерством культури Республіки Білорусь, Державною науковою установою “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі”. Учасником конгресу також була іпрофесорка Бердянського державного педагогічного університету Ольга Новик, яка готувала доповідь «Мотив слави в творчості Симеона Полоцького. Цього року участь в роботі конгресу була тільки дистанційною.

25 вересня 2020 року Ольга Новик, докторка філологічних наук, професорка Бердянського державного педагогічного університету взяла участь у науковій онлайн-конференції «Література для юнацтва: читацькі запити / авторські пріоритети». Конференцію проведено ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва на платформіmeet.google.com. Тема виступу Ольги Новик: «Повсякденність і маркери епохи в творах Сергія Оксеника та Ірени Доускової».

Робоча зустріч зі стейкхолдером

освітньо-професійної програми «Журналістика»

У рамках співпраці з комітетом роботодавців 22 вересня 2020 року накафедру соціальних комунікацій завітала Ольга Кайда, випусковий редактор програми «Новини» телеканалу «Погляд» (м. Буча, Київської області).

Разом із робочою групою освітньо-професійної програми «Журналістика» (гарант програми – доцент Юлія Мельнікова, доцентАнастасія Носко), обговорили зміст окремих освітніх компонентів навчального плану спеціальності 061 Журналістика.

Ольга Кайда ґрунтовно проаналізувала змістове наповнення освітнього компоненту «Журналістський фах» та вивчила завдання з виробничої практики на телебаченні, адже є фахівцем у галузі телевізійної журналістики. Зокрема, стейкхолдерка порадила під час освітнього процесу більше уваги приділяти створенню сюжетів, роботі здобувачів вищої освіти у програмах відеомонтажу. Загалом, відзначила журналістка, план спеціальності відповідає вимогам професії. У закладі вищої освіти створені необхідні умови для формування фахових компетентностей: телевізійна лабораторія із сучасним обладнанням, комп’ютерний клас із програмним забезпеченням, підготовлені викладачами практичні творчі завдання формують вміння і навички розробляти сценарні плани телевізійних програм та здійснювати їх підготовку на всіх етапах процесу телевиробництва.

Поспілкувалися із Ольгою Кайдою і здобувачі вищої освіти спеціальності 061 Журналістика. Гостя розповіла їм про досвід роботи на різних телевізійних проєктах: «Інспектор Фреймут», «Стосується кожного», «На ножах», «Орел і Решка», а також підготувала своєрідний чеклист фахових компетентностей, без яких не можлива робота на телебаченні.

«Стражденник син стражденника народа…»: філологи вшанували пам’ять Трохима Зіньківського

20 вересня 2020 року студенти та магістранти факультету філології та соціальних комунікацій разом з доцентом кафедри української та зарубіжної літератури Валентиною Школою відвідали могилу письменника-земляка Трохима Зіньківського.

Студенти впорядкували поховання, посадили квіти та вшанували пам’ять письменника і громадського діяча.

Intro для журналістів

Сьогодні, 15 вересня  четвертий корпус Бердянського державного педагогічного університету радо зустрів своїх першокурсників.Завідувачка кафедри соціальних комунікацій Юлія Мельніковапоказала майбутнім журналістам лекційні аудиторії, оновлений комп’ютерний клас, а також телестудію та кабінет радіожурналістики, оснащені новітнім обладнанням. Після цього першокурсники дізналися багато корисної інформації щодо майбутнього навчання від свого куратора Анжеліки Шульженко. Журналісти-початківці мали змогу поринути в атмосферу своєї професійної діяльності, що їх неабияк зацікавила. Сподіваємось, що вони стануть майбутньою гордістю нашого університету.

Посвята в студенти-філологи: «Спочатку було Слово»

 

Викладачі кафедри української мови та славістики вітали першокурсників спеціальності «Українська мова та література» (кураторка – Неля Павлик), які поринули в новий для них світ, – світ філології. Саме любов до Слова об’єднала викладачів та здобувачів спеціальності. 

Студенти-україністи другого, третього та четвертого курсів разом із кураторами почали свої привітання з розвінчання міфів, які існують про філологів у світі.

Також першокурсники склали присягу на вірність своїй спеціальності та українському Слову!

 


 

Робоча зустріч комітету роботодавців ФФСК

 

Однією із успішних та продуктивних умов функціонування будь-якої освітньої програми є тісний зв’язок із представниками майбутньої професійної спільноти – зовнішніми стейкхолдерами, які залучатимуться для експертної оцінки якості освітніх програм спеціальностей, проведення лекційних або практичних занять, майстер-класів, здійснення керівництва виробничою практикою здобувачів вищої освіти.

30 вересня відбулася зустріч зовнішніх стейкхолдерів з керівництвом факультету філології та соціальних комунікацій, завідувачами кафедрами і гарантами освітніх програм.

До комітету роботодавців ФФСК увійшли авторитетні представники освітньої галузі нашого регіону: Володимир Греб, директор Бердянської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 16 із поглибленим вивченням іноземних мов БМР Запорізької області (голова комітету); Оксана Лисенко, начальник відділу освіти Берестівської сільської ради Бердянського району Запорізької області; Валентина Кідалова, директор Бердянської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20 БМР Запорізької області; Оксана Кривунь – директор Бердянської гімназії № 3 «Сузір’я»; Анна Яковенко, учитель англійської та болгарської мови ІІ категорії, вчитель-спеціаліст Бердянської гімназії № 3 «Сузір’я»; Ганна Українська, учитель англійської мови Бердянського муніципального ліцею, директор приватної школи англійської мови BW English School; Наталія Бай – голова ГО «Бердянський центр німецької культури «Фройндшафт»; Ірина Балакіна – начальник відділу кадрів БМР.

Декан ФФСК професорка Ірина Глазкова окреслила нормативну базу питання, ознайомила з термінологічним апаратом, яким нині послуговується академічна спільнота, запросила стейкохолдерів долучатися до заходів, які відбуватимуться на факультеті.

На засіданні також затвердили план роботи комітету стейкхолдерів на 2020–2021 навчальний рік, який передбачає робочі зустрічі для обговорення проєктів змісту освітніх програм та окремих освітніх компонентів навчальних планів спеціальностей, підготовки рецензій на ОП, проведення спільних навчальних занять та професійно орієнтованих заходів.

 Юлія Мельнікова, «Університетське слово»

Фото: Світлана Литовченко

 


 

Конференція “Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи”

Конференція “Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн
Центральної та Східної Європи”, організована кафедрою україністики Варшавського університету (Варшава, 28-29.05.2020), надзвичайно цікава темами і презентацією ґрунтовних досліджень учасників. Дякую за запрошення dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk. Це чудова наукова платформа для спілкування, обміну ідеями, обговорення доповідей і дискусій.

 

 


 

ІX Міжнародний науково-методичний семінар  з болгарської мови, літератури, культури та історії

22 травня розпочав дистанційну роботу ІX Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії, який організували викладачі-болгаристи кафедри української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

 


 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку»

12 травня 2020 р. у Бердянському державному педагогічному університеті відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку», організатором якої є кафедра іноземних мов і методики викладання факультету філології та соціальних комунікацій, а співорганізаторами виступили Білоруський інститут правознавства (Республіка Білорусь), Шуменський університет «Епископ Константин Преславски» (Республіка Болгарія), Ilia State University (Грузія), Sivas Cumhuriyet University (Турецька Республіка).

Учасниками цьогорічної конференції стали понад 80 науковців і педагогів з 7 країн – Білорусі, Болгарії, Грузії, Турції, Португалії, Словакії та України.

12 травня 2020 року кафедрою української мови та славістики у межах Днів науки були проведені дистанційні засідання студентських наукових секцій «Українська мова: походження, розвиток і функціювання», «Мова та соціум як фактори формування мовної особистості» та викладацької наукової секції «Актуальні проблеми української мови».

 

 


 

Активна підготовка випускників ФФСК до ЄВІ з іноземної мови

            8 травня на факультеті філології та соціальних комунікацій відбулася дистанційна зустріч із майбутніми вступниками, студентами 4 курсу очної та заочної форм навчання, під час якої було розглянуто два найактуальніших питання: реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та його особливості.

Юлія Герасименко, представник деканату ФФСК, детально розповіла про реєстрацію для проходження ЄВІ. Вона продемонструвала в режимі онлайн етапи заповнення форм та анкети-заяви, а також надала перелік необхідних документів.

Ірина Шиманович, доцент кафедри іноземних мов та методики викладання, розповіла про структуру єдиного вступного екзамену. Викладачка акцентувала, що єдиний вступний іспит з іноземної мови буде проходити за тією самою програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Ірина Шиманович звернула увагу студентів на розділи, які потрібно повторити, та розповіла, як виконувати завдання іспиту.

Докладна інформація про підготовку до єдиного вступного іспиту розміщена на сайті Освіта.ua. На ньому також можна пройти пробне тестування й ознайомитись із прикладами екзаменаційних завдань.

 

 

 


 

ДИСТАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ

 

  

 


 

 

ОНЛАЙН ПРИБИРАННЯ

Уперше в історії планети влаштовують міжнародне цифрове прибирання.

Тимчасова ізоляція не привід забути про весняний настрій та екологічну відповідальність!

Світ перебуває на карантині, і так багато з нас застрягли у своїх будинках. Чи є краща нагода, ніж зараз? Настав час звільнити наше цифрове життя від непотребу та видалити всю зайву інформацію з пристроїв.
Очистіть ваші персональні комп’ютери, ноутбуки, смартфони, хмарні сховища, електронні рахунки з цифровим безладом і звільніть місце!

 


 

ЧИТАЦЬКИЙ КЛУБ У РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН

Як відволіктися від думок про пандемію? Можна: а) прочитати цікавий роман; б) поділитися думками про цікавий роман із колегами і друзями. Саме так і зробили викладачі, студенти і випускники Бердянського державного педагогічного університету на засіданні читацького клубу 16 квітня 2020 року в режимі он-лайн на платформі Zoom.

Роман відомої української письменниці Марини Гримич «Клавка» викликав палкі дискусії серед учасників читацького клубу. Говорили про післявоєнний літературний Київ кінця 40-х років, Спілку письменників, бажання / неможливість писати, соцреалізм, атмосферу «РОЛІТу», аромати яблук і духи «Біла ніч», страшний брязкіт орденів «самоварів», любовний трикутник, обірваний фінал роману і його продовження. Байдужим твір нікого не залишив, за що велика дяка авторці Марині Гримич!

 


 

НОВА РЕАЛЬНІСТЬ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Розпочала роботу четверта сесія Академії з прав людини для викладачів/викладачок журналістики. Вона, на відміну від перших трьох, буде розтягнута у часі і просторі.

 


 

Кожен день у стінах нашого університетуособливий

Долучаємося до челенджу Бердянського державного педагогічного університету «Я люблю БДПУ».

 


 

Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

За результатами ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки», що відбувся на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, студент 4 курсу групи 4АМЛ факультету філології та соціальних комунікацій Татарін Володимир отримав диплом ІІІ ступеня з роботою «Методи і прийоми реалізації культурологічного підходу в освітньому процесі школи (на матеріалі англійської мови)» (науковий керівник – Розумна Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання).


Перемоги молодих перекладачів

Щорічно студенти-германісти факультету філології та соціальних комунікацій представляють нашу alma mater на Міжнародному студентському конкурсі перекладу «Переклад як засіб актуалізації етномовних картин світу», що вже вчетверте організовує  кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Конкурс 2020 року зібрав 109 молодих перекладачів з України, Республіки Польщі, Литовської Республіки і Республіки Білорусь.

Участь у другому турі конкурсу взяли наші студентки – Чернишенко Альона і Оксана Рева, які увійшли у десятку кращих перекладачів і зайняли два 2-х місця. Вони отримали дипломи переможців у номінації «Кращий переклад поетичного твору з англійської мови на українську мову» за здійснений переклад поезії «See It Through» Едгара Геста.

 


 

Весняний калейдоскоп подій з болгаристики

14 лютого у Болгарії відзначають три свята: церковне – Успіння Святого Кирила Слов’яноболгарського, свято Святого Трифона Зарезана, яке ще називають Днем виноградаря, і свято Святого Валентина. У центрі болгаристики Бердянського державного педагогічного університету з нагоди цих знаменних подій відбулася низка заходів з розповідями про історію кожного свята та болгарські традиції. На урочистостях були присутні студенти-болгаристи та викладачі з Республіки Болгарії.

21 лютого в Міжнародний День рідної мови другокурсники представили інсценізацію інтимної лірики видатного поета-символіста Болгарії Димчо Дебелянова. У заході взяла участь викладач Аксінія Тодорова.

27 березня у Болгарії відзначають Свято Баби Марти. Віддаючи данину традиціям, студенти спеціальності «Мова і література (англійська, болгарська)» відтворили національні обряди, звичаї, народні пісні і танці. Організатори привітали присутніх з приходом весни та пов’язали гостям заходу яскраві «мартенички-обереги» на щастя, здоров’я і добробут.

 


РАДИМО ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИПУСКИ АВТОРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРОГРАМИ

Поки триває карантин, радимо переглянути випуски авторської літературної програми “ПРОчитай” на Youtube. Є програми про Агату Крісті і Дена Брауна, Мері Шеллі і Брема Стокера, Джейн Остін і Шарлотту Бронте, Жуля Верна і Александра Дюма, Майн Ріда і Уїлкі Коллінза і багато інших. А також з цікавими розповідями викладачів факультету філології та соціальних комунікацій – Ольги Харлан, Анни Александрової, Ольги Новик, Софії Філоненко – про Антона Санченка, Макса Кідрука, Галину Пагутяк, Івана Білика, Олеся Бердника, Володимира Даниленка, Чака Паланіка, Фредеріка Бегбедера, Марину Гримич, Аскольда Мельничука, Ольгу Токарчук, Сергія Жадана та інших.


Святкування чи боротьба за жіночі права?

Напередодні Міжнародного дня боротьби за жіночі права і мир у 4 корпусі БДПУ студенти-журналісти переглянули художній  фільм «Суфражистки», який є яскравим прикладом боротьби жінок за свої права та придушення будь-яких спроб стати на один рівень із чоловіками. Фільм розказує про жахливі події, а при перегляді приходить розуміння того, що зараз ми живемо у світі, де жінка має право висловити свою думку саме завдяки цим небайдужим захисницям.


ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ МАРАФОН

Україна багата на талановитих митців, які прославляють її у своїх віршах, картинах та піснях. Кожен з них, безсумнівно, вартий уваги та вшанування. 10 березня у 5 корпусі БДПУ було проведено поетичний марафон “Живі слова”, присвячений вшануванню пам’яті Т. Г. Шевченка. Цей захід поклав початок весняному поетичному марафону до Міжнародного дня поезії.

Доктор філологічних наук, професорка кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Новик Ольга Петрівна залучила першокурсників до перегляду презентації про українського поета-борця за свободу. Також справив враження на присутніх відеосюжет, де відомі медіаперсони читали вірш Тараса Шевченка “Заповіт” під музику сучасних композиторів.

 


 «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я…»

25 лютого в малій актовій залі БДПУ проведено захід, приурочений 149-й річниці Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач). Організаторами свята виступили доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Валентина Миколаївна Школа та студенти групи 2УМЛ факультету філології та соціальних комунікацій.

 


 

ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП ХХ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

29/02/2020 на базі Запорізької гімназії № 2 імені Лесі Українки відбувся фінальний етап ХХ Міжнародний етап імені Петра Яцика.

Студентка 2 курсу Стариченко Ліллія посіла 2 місце в обласному етапі (керівник: доцент кафедри української мови та славістики Ганна Вусик) і брала участь у фіналі міжнародного конкурсу.

 


 

Наукові читання

20 лютого 2020 року кафедрою української мови та славістики було проведено наукові читання «Граматика Мелетія Смотрицького – перлина давнього українського мовознавства (до 400-ліття її створення)», приурочені святкуванню Дня рідної мови.

У ході проведення цього заходу студенти мали можливість почерпнути відомості про непересічну особистість, письменника, церковного й освітнього діяча, мовознавця – Мелетія Смотрицького, якому належить створення нормативної граматики церковнослов’янської мови, що вплинула на розвиток усіх східнослов’янських мов, зокрема української. У своїх наукових розвідках доповідачі акцентували увагу на невідомих сторінках біографії цього видатного науковця, аналізували відомості з фонетики, орфографії, морфології, синтаксису, викладені у його граматиці;  не залишилося поза увагою вчення про віршовані розміри та образну систему мовних засобів.


 

Засідання читацького клубу

Сьогодні на читацькому клубі ми досхочу наговорилися про роман Дена Сіммонса “Террор”, про полярні експедиції та пошуки їхніх слідів, про депресивні назви кораблів, про нонфікшн, реалізм і містику з фантастикою, про жанрові ігри та постмодерні алюзії, про переклички з Дефо, Свіфтом, Жулем Верном, Голдінгом та Максом Кідруком, про романтику наукового пошуку і жахи білого безгоміння (Дж.Лондон), про зіткнення культур, архетипи, двійників та ініціації, про неврози і фобії, про канібалізм і гомосексуальність, про Природу і Цивілізацію, про кодекс вікторіанських джентльменів і морських офіцерів, про колоніальну експансію і тягар білих (Дж.Р.Кіплінг).

 


 

КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬОЇ СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Оголошується прийом заявок на участь у безкоштовній дворічній Програмі малих стипендій з вивчення англійської мови Посольства США в Україні «English Access Microscholarship Program» (скорочено – Access). До участі у програмі Access запрошуються студенти навчальних закладів міста Бердянськ (середні спеціальні та вищі навчальні заклади), віком 17–19 років, які хотіли б покращити рівень володіння англійської мови.

Програма Access проводиться за підтримки Посольства США в Україні, фінансується Державним департаментом США, і впроваджується українською громадською організацією «Український Центр Громадянських Ініціатив «Світло» (ГО «УЦГІ «Світло») у співпраці з українськими громадськими організаціями у регіонах її проведення.

Програма Access надає можливість студентам з малозабезпечених і соціально вразливих груп населення, які не знають англійської мови або мають мінімальні знання з неї, безкоштовно поглибити свої знання англійської мови, більше дізнатись про Сполучені Штати Америки, їх культуру і цінності, розвинути лідерські навички і взяти активну участь у розвитку України.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ: понеділок і четвер – 11.00-12.30 (розклад буде уточнюватися).

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ: з лютого 2020 р. до липня 2021 р.

This is a new start:))) We are so happy. New special, creative and amazing team in our Access family. All of them are students of Berdiansk State Pedagogical University and we are so pleased with this fact.  🙂 First meetings and first experience of collaborative work are always so exciting for us, but we feel a great responsibility for our future work.

Berdiansk Access Alumni students are discussing national and cultural diversity and practicing English and Bulgarian languages. Singing traditional songs and dancing “khoro”. We are talking about one of the most famous Bulgarian holiday – Baba Marta Day, which celebrates the end of winter and the coming spring and making “martenitsi” – tokens of Baba Marta. Baba Marta means Grandmother March in English. She is the personification of the month, and the holiday is celebrated every year on the first of March. In local mythology, which dates back to the pre-Christian era, Baba Marta comes to end the winter and begin the spring.
We are so thankful to Svitlana Kornienko for her interesting workshop:).

Berdiansk Access Alumni students are visiting our friends from Mariupol. We are talking about feelings, verbal communication and body language.  :)) Important and useful experience in socialising:)

 


 

Квітень: дистанційна освіта в умовах карантину на ФФСК

У процесі дистанційного навчання викладачі факультету філології та соціальних комунікацій використовують вебтехнології, онлайн платформи та програмні засоби для організації освітнього процесу: Coogle Classroom, Zoom, eTutorium Webinar, Skype, Viber, електронну пошту та інші інструменти дистанційного навчання.

Дистанційна форма навчання через Інтернет є ефективною і зручною технологією отримання здобувачами нових знань та компетенцій, підвищення рівня професійності, самоосвіти.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ЗАСІДАННЯ ЧИТАЦЬКОГО КЛУБУ

ЗАСІДАННЯ АКАДЕМІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

ЗАСІДАННЯ КАФЕДР та РОБОЧИХ ГРУП

 

КУРАТОРСЬКІ ГОДИНИ

 

 

Дистанційне навчання на факультеті філології та соціальних комунікацій БДПУ – це віртуальний науково-навчальний простір, організований за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Ви можете отримати якісну та сучасну освіту незалежно від того, у якому регіоні країни перебуваєте, – інтернет-технології наближають освіту саме до вас!

Дистанційне навчання – новий освітній досвід на факультеті ФФСК.

 

Ганна Вусик, заступник декана ФФСК


 

13 листопада 2019 р.  відбувся І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відповідно до Положення про Конкурс, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 року № 168.


 

12 листопада 2019 року в стінах Бердянського державного педагогічного університету відбувся урочистий захід «Мово моя, душа голосна України!», приурочений Дню української писемності та мови і вшануванню пам’яті Преподобного Нестора-Літописця, організований кафедрою української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій. Мала актова зала університету зібрала багато гостей. Організатори привітали їх із національним торжеством та потішили розважальною концертною програмою.

Захід був проведений з метою наголосити на важливій ролі української мови в консолідації суспільства, підтримати вивчення і розвиток рідної мови, популяризувати її красу, багатство та літературну довершеність; виховувати інтерес до рідного слова як неоціненного духовного багатства, у якому живе народ, передає з покоління в покоління мудрість і славу, культуру і традиції.


За результатами засідань конкурсної комісії підведені підсумки та визначені переможці обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки у 2019 році.

12 листопада в залі Запорізької облдержадміністрації відбулося підведення підсумків та церемонія урочистого нагородження.

Вітаємо Юлію Герасименко з перемогою в номінації філологічні науки.


 

6 листопала 2019 р. викладачі кафедри соціальних комунікацій та студенти-журналісти факультету філології та соціальних комунікаційзустрічали Координатора Державного Департаменту США з питань американської допомоги в країнах Європи та Євразії Джеймса Куліковскі. Разом із паном Джеймсом кафедру відвідали координаторка Державного Департаменту США з питань американської допомоги для України Ерін Спітцер, директорка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Сюзан Фрітц.


 

4 листопада 2019 року болгаристи факультету філології та соціальних комунікацій відзначали День народних будителів. Це не тільки день писемності, культури, а й день родової пам’яті, боротьби народу проти рабської покори.


 

2 листопада 2019 року студенти факультету філології та соціальних комунікацій разом з викладачами кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства відвідали презентацію книги Макса Кідрука «Доки світло не згасне назавжди» у Мелітополі.


 

31 жовтня 2019 року на кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ пройшло засідання читацького клубу. Обговорювали роман відомого англійського письменника, лауреата Букерівської премії Джуліана Барнза «Відчуття закінчення».


 

Несподіваною та приємною подією стала зустріч третьокурсників з політичним кореспондентом видання «Frankfurter Allgemeine Zeitung» паном Герхардом Гнауком 30 жовтня у стінах 4 корпусу БДПУ.


 

Тематичний захід «Horror Fiction», присвячений святкуванню Геловіна, відбувся 30 жовтня 2019 року.


 

Цієї осені студентка групи 4 АМЛ факультету філології та соціальних комунікацій Дар’я Сластьонова взяла участь у міжнародній студентській навчальний програмі “Study Tours to Poland”. Загальна кількість поданих заявок була 4444, і тільки 150 студентів було відібрано для відвідання з навчальним візитом одного з десяти міст Польщі. Наша студентка пройшла конкурсний відбір і разом з шістьма учасниками з України побувала у місті Новий Сонч.


 

У межах Школи молодого вчителя, 24-25 жовтня на базі факультету філології та соціальних комунікацій відбувся тренінг із методики викладання англійської мови, учасниками якого стали студенти спеціальностей 014. Середня освіта. Мова і література (англійська) та 035. Філологія. Германські мови та літератури (перша – англійська). Захід був зорганізований за ініціативи доцентів кафедри іноземних мов і методики викладання Ірини Школи і Богдани Салюк у співпраці з RELO (Regional English Language Office) і за підтримки U.S. Embassy Kyiv.


 

Щорічно, у жовтні, у Бердянському державному педагогічному університеті проходить церемонія нагородження «Студент року». Це свято присвячене молодим, амбітним, активним та цілеспрямованим – нашим студентам.

«Студент – вчений року»Кристина Крива, студентка 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій.

«Студент – суспільний діяч року»Анастасія Єсіпова студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних комунікацій.

«Студент – журналіст року» – Сергій Сінча.


 

Упродовж двох днів (22-23 жовтня 2019 р.) Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти на базі Запорізького національного університету було проведено дводенний тренінг із підготовки експертів з акредитації освітніх програм. Професіоналізм заступника голови НАЗЯВО Наталії Стукало, тренерів Катерини Сіріньок-Долгарьової та Наталії Краснікової зарядив учасників тренінгу оптимізмом і підготував нести якісні зміни в систему вищої освіти. Насичені цікавими кейсами, симуляціями зустрічей, питаннями-відповідями два дні пролетіли як одна мить для представників Бердянського державного педагогічного університету Марії ГребОксани Каліберди склавши тести, були запрошені на очний тренінг здобувати практичний досвід, вчитися працювати в команді та приймати колегіальні, виважені рішення.


 

22 жовтня студенти другого курсу спеціальності журналістика разом з асистентом кафедри соціальних комунікацій Анжелікою Бабич відвідали редакцію міської газети «Південна зоря».

 


 

Згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року  № 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, з метою підвищення загальної мовної культури на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету вже традиційно проводиться цей конкурс.

10 жовтня 2019 року пройшов Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

 

 

За результатами Конкурсу студенти посіли такі місця:

Гуманітарний профіль:

І місце

 Біленький С. В. м2УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Саркіц І.М. 2 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

ІІ місце

Камаєва Д.Т. 2 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Скуратовська Д.В. 2 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

 

ІІІ місце

  Семеренко О.А. 2 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Демиденко К.М. 2 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

Негуманітарний профіль:

І місце

 Рева О.О. 2 АМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

ІІ місце

Тюк Н.Г. 1 ФІ (факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти)

Петренко А. О. С16 ПО (факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв)

Зоріна Є.А. 1 Мн (гуманітарно-економічний факультет)

ІІІ місце

Ніколаєнко К.І. 1 ГМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій)

 Помазан Т.Г. 2 ГМЛ   (факультет філології та соціальних комунікацій)

Альханов Є.В. 1 Пр (гуманітарно-економічний факультет).

Названі студенти будуть нагороджені дипломами І –ІІІ ступенів.

За рішенням журі для участі в ІІ (обласному) етапі Конкурсу пропонуються такі студенти:

З гуманітарного профілю –  Саркіц І.М.  2 УМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій).

З негуманітарного профілю   Рева О.О. 2АМЛ (факультет філології та соціальних комунікацій ).

 


 

3 жовтня до стін нашого університету завітав випускник факультету філології та соціальних комунікацій, а нині український поет Микола Антощак, твори якого увійшли до збірника «Антологія молодої української поезії ІІІ тисячоліття».

 

 


 

5-6 жовтня 2019 року освітяни відвідали будинок-музей видатного українського письменника Івана Котляревського, садибу-музей класика української літератури Панаса Мирного, національний музей-заповідник М. В. Гоголя, Диканський історико-краєзнавчий музей. Культурною родзинкою першого дня став перегляд прем’єри музичної комедії на 2 дії «Кайдашева сім’я» в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Гоголя.

 

 


27-28 вересня 2019 р. за сприяння Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, Запорізької облдержадміністрації та за ініціативи директора Бердянського краєзнавчого музею, заслуженого працівника культури України, голови Бердянського болгарського товариства ім. Мішо Хаджийського Людмили Ноздріної відбулася друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість болгарських письменників Бессарабії і Таврії ХХ ст.», присвячена 105-річчю видання книги «Болгарскія колоніи в Россіи» М.С.Державіна –відомого у всьому світі славіста, академіка, історика.

У конференції брали участь і болгаристи БДПУ: викладачі Світлана Корнієнко, Оксана Червенко, студенти 3 курсу ФФСК Тетяна Кольва, Тетяна Гагара, Яна Коваленко, Дар’я Кондратьєва, Катерина Усольцева та студентка 4 курсу Дар’я Сластьонова. Студенти підготувалися і виступили з науковими доповідями на достойному рівні.

 


 

26-27 вересня 2019 року факультетом філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету проводилася Міжнародна наукова конференція «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі».


26 вересня Михайло Москаленко взяв участь у тренінгу для претендентів на стажування в Запорізькій обласній раді.

Під час тренінгу студент факультету філології та соціальних комунікацій ознайомився з роботою постійної комісії з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад області та житлово-комунального господарства.

 


26 вересня 2019 року в рамках Міжнародної наукової конференції «Усі ріки течуть у море», що проводилася кафедрою української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, у конференц-залі першого корпусу БДПУ відбулася творча зустріч з Антоном Санченком, українським письменником-мариністом.

 

 


 

24 вересня в конференц-залі першого корпусу БДПУ відбулось урочисте нагородження переможців творчого конкурсу есе «20 років доброчинності», присвяченого 20-й річниці заснування Фонду імені Катерини Ковшевич.


 

23 вересня 2019 року студенти-болгаристи факультету філології та соціальних комунікацій разом з викладачами Світланою Корнієнко та Оксаною Червенко зібралися після занять у Культурно-інформаційному центрі болгари стики «Кирилиця», щоб відзначити День Незалежності Болгарії.

 


18 вересня 2019 року викладачі кафедри української мови та славістики (Марія ГребНеля ПавликЕліна Олійник) разом зі студентами та магістрантами факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ відвідали кінотеатр «Космос», де відбувся останній сеанс біографічної драми Романа Бровка «Заборонений» (Історія життя і боротьби Василя Стуса).

 


З нагоди дня міста представники студентської ради факультету філології та соціальних комунікацій вирішили познайомити першокурсників з історією та сьогоденням міста і рідного університету.

Студенти 4 курсу розповіли про історію заснування Бердянська та згадали найбільш значимі пам’ятки курортного міста. Першокурсники відвідали Фонд рідкісної та цінної книги і були вражені кількістю збережених книг, які становлять культурно-історичну цінність. Студенти відкрили для себе абонемент – місце, з якого почалася історіябібліотеки БДПУ.

 


У вересні 2019 року у Львові відкрився традиційний Форум видавців, який відбувається вже у 26 раз. На нього у рамках тематичної кураторської програми «Художня література: романтична література у світі глобальних змін» запросили Софію Філоненко, професорку кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства БДПУ. Вона виступила як літературний критик під час дискусії «Авторка, автор і сила письма про кохання», що пройшла 20 вересня на одній із локацій Форуму.


 

На факультеті філології і  соціальних комунікацій щомісяця проходять засідання читацького клубу.

 

Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства щомісяця проводить засідання читацького клубу «Калліопа». Метою такого заходу є об’єднати студентів і викладачів, які цікавляться літературою, захоплюються читанням, прагнуть ознайомитися з найкращими зразками класичної і сучасної української та світової літератур.

 


Тренінг для журналістів та журналісток «Жінки в умовах конфлікту та їхня роль у відновленні миру» відбувся 10–12 вересня у Києві. Цей захід присвячено Резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека» 1325 та її втіленню на регіональному рівні в Україні. Подія відбулась у рамках проекту «Рівність заради безпеки», який здійснюється Українським жіночим фондом за участю Інформаційно-консультаційного жіночого центру (Україна) та Центру сприяння рівності (Литовська Республіка) та фінансується Європейським Союзом.

Резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека» 1325 – це перша з тематичних резолюцій щодо жінок, миру і безпеки. Вона підкреслює важливу роль жінок у запобіганні та врегулювання конфліктів, в миротворчості, а також важливість рівної і всебічної участі жінок у всіх зусиллях зі зміцнення миру і безпеки.

 


«Кращої, ніж рідна, мови не буває»

21 лютого, у Міжнародний  день рідної мови, в малій актовій залі БДПУ відбулося традиційне літературно-пісенно-танцювальне урочистя, організоване факультетом філології та соціальних комунікацій.

Ректор університету, професор Ігор Богданов та головний редактор студентської газети БДПУ «Університетське слово» Степан Герилів  вітали присутніх зі святом, бажали кожному берегти рідне слово, пишатися своєю мовою, культурою, Україною…

У підготовці заходу активну участь узяли студенти факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ Михайло Москаленко, Анастасія Єсіпова, Ольга Неліпа, Дарина Скуратовська, Яна Пужаєнко, Данило Рудиця, Валерія Славова, Анастасія Гришина, Оксана Рева, Альона Чернишенко, В’ячеслав Вишняков, Олександра Бомбіна, Катерина Біланова; студенти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Христина Гончарова й Кирило Азаров; гуманітарно-економічного факультету Анна Заїка, Вікторія Кириченко та Микола Булгаков.

Своїми виступами дійство прикрасили учасники народного ансамблю народної пісні «Золотий гомін», ансамбль ложкарів «Джерельце», учні Бердянської спеціалізованої школи № 16 Мішель Касьянова, Катерина Карайван і Петро Греб, члени Культурно-інформаційного центру болгаристики «Кирилиця» та Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» (див. світлини).

На святі лунали пісні та вірші англійською, німецькою, болгарською, грецькою, французькою, російською та іншими мовами світу, найбільше ж – рідною – українською.

Щира подяка всім шанувальникам рідного слова, хто долучився до проведення щорічного урочистя.

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

та славістики Е.В. Олійник