Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Гуренко Ольга Іванівна

перший проректор БДПУ

доктор педагогічних наук, професор

З 2005 по 2007 роки отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.
У 2005 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
У 2009 році нагороджена знаком «Антон Макаренко».
У 2010 році нагороджена дипломом МОН України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді на ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2010».
У 2013 році нагороджена почесним дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (м. Київ).
У 2015 році у складі проектної команди отримала Золоту медаль у номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі» на Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2015» (м. Київ).
У 2017 році нагороджена грамотою Кабінету Міністрів України.
Наукометрика

ORCID iD

0000000335627818

Google Scholar

MmEAAAAJ

Researcher iD

W-2854-2018

Scopus iD

57194602443

ResearchGate iD

Освіта:

У 1997 році закінчила факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко.

У 2007 році на базі Бердянського державного педагогічного університету здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища» (науковий керівник – к.п.н., доц. Г. В. Бурма) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

У 2015 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів» (науковий консультант –д.п.н., проф. К. О. Баханов) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2018 році отримала вчене звання професора кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти.

Трудова діяльність:

З 1997 року працює у Бердянському державному педагогічному університеті. Пройшла шлях від асистента, старшого викладача, доцента, професора, заступника декана, керівника наукового відділу Бердянського державного педагогічного університету до першого проректора БДПУ.

З 2015 по 2016 роки очолювала кафедру соціальної педагогіки.

З 2016 року працює на посаді першого проректора Бердянського державного педагогічного університету.

Загальний стаж педагогічної діяльності: 23 роки.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка соціальних педагогів і працівників в умовах полікультурного суспільства, особливості запровадження полікультурної й інклюзивної освіти в Україні.

Автор 120 наукових публікацій, з яких 7 монографій і 3 навчальні посібники, видані з Грифом Міністерства освіти і науки України, статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

З 2011 року член спеціалізованої вченої ради К 18.092.01 при Бердянському державному педагогічному університеті.

З 2014 року є дійсним членом Міжнародної академії гуманізації освіти.

Під керівництвом О. І. Гуренко захищено 1 кандидатську дисертацію:

Ілішова Ольга Миколаївна – «Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків в позашкільних навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Активно займається розвитком студентської науки у галузях «соціальна педагогіка», «соціальна робота», «інклюзія». Науковий керівник студентських наукових робіт – переможців Всеукраїнських конкурсів.

Підвищення кваліфікації:

  • У 2014 році проходила стажування в університетах Хільдесхайму і Бремена (Німеччина), Віденському університеті (Австрія).
  • У 2015 році підвищувала кваліфікацію за напрямом «Соціальна робота» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (свідоцтво: 12СПВ 040100 від 25.11.205 р.).
  • У 2016 році пройшла стажування з професійного навчання у Вроцлавському університеті науки і техніки (Польща).
  • У 2017 році пройшла стажування з професійної підготовки в університеті Патра (Греція).
  • У 2018 році пройшла стажування професійного навчання в університеті Масарика (Чехія).
  • У 2018 році пройшла стажування з професійного навчання в Link Campus (Італія).
  • У 2019 році пройшла стажування за програмою «Інноваційний університет та лідерство» (Варшавський університет, Ягеллонський університет, Фонд Artes Liberales; Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики») у рамках проекту «Університет інноваційного лідерства». Фаза V: Cтратегії міждисциплінарності та розвитку університету “.

Громадська діяльність:

З 2003 року Гуренко О. І. керує студентським народознавчим гуртком «Рідний край».

З 2011 року співпрацює з міським і районним відділами освіти з питань інклюзивного навчання, з відділом організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради з питань національностей та етнокультур.

З 2013 по 2016 роки – координатор спільного європейського проекту TEMPUS-IV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

Ініціатор проведення різних заходів соціального спрямування в університеті й місті Бердянську: соціально-педагогічних квестів, брейн-рингів, флеш-мобів, акцій тощо.

Нагороди:

З 2005 по 2007 роки отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2005 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

У 2009 році нагороджена знаком «Антон Макаренко».

У 2010 році нагороджена дипломом МОН України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді на ХІІІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010».

У 2013 році нагороджена почесним дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (м. Київ).

У 2015 році у складі проектної команди отримала Золоту медаль у номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі» на Шостій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2015» (м. Київ).

У 2017 році нагороджена грамотою Кабінету Міністрів України.

У різні роки нагороджена грамотами ректора БДПУ, міського Голови, Національної академії педагогічних наук за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність

Викладає дисципліни:

  • Інклюзивна освіта;
  • Світові моделі та стандарти підготовки фахівців до соціально-педагогічної роботи;