Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Линдіна Євгенія Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії

кандидат педагогічних наук

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2010 р., 2017 р., 2019 р.);
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у розбудову вітчизняної освіти та з нагоди Дня працівників освіти (Наказ Департаменту від 25.07.2016 р. № 0529);
Подяка ректора Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за ґрунтовну підготовку студентів до ІІ етапу ХІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» за нозологіями (2016 р.);
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, упровадження в освітній процес досягнень науки, техніки, передового педагогічного досвіду (Наказ Департаменту від 12.05.2017 р. № 0384).
Грамота Ради молодих учених БДПУ за вагомий особистий внесок у справу розвитку науки й освіти, активну громадську діяльність та високий професіоналізм та видання монографії (2019 р.);
Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за досягнення вагомих успіхів у науковій роботі зі студентською молоддю (І місце у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних робіт) (2019 р.);
Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за активну участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми потребами» (2019 р.).
Наукометрика

Google Scholar

EaZNEicAAAAJ

Researcher iD

E-2063-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 2009 р. з відзнакою закінчила Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда, вихователя дитячого садка.

У 2010 р. з відзнакою закінчила магістратуру БДПУ, здобувши кваліфікацію логопеда, викладача логопедії.

У 2015 р. закінчила навчання в цільовій аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії» у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.1 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – к. пед. н., ст. н. сп., доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова В. В. Тищенко.

У 2017 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії.

У 2017 р. здобула кваліфікацію практичний психолог, закінчивши БДПУ за спеціальністю «Практичний психолог».

У 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної психології та логопедії (атестат АД № 005075).

З 01 жовтня 2020 р. зарахована до докторантури за спеціальністю 016 Спеціальна освіта до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Трудова діяльність:

2006 – 2009 рр. – вихователь ЗДО № 34 м. Бердянськ (у періоди відпустки основних працівників).

2009 р. – 2012 р. – асистент кафедри логопедії БДПУ.

2012 р. – 2018 р. – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

З 2018 р. – доцент кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

2018, 2019 рр. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії БДПУ.

З 2021 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна).

 

Сфера наукових інтересів: 

Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти; культура та техніка мовлення; логопедична діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку; невербальні засоби комунікації.

Авторка 1 одноосібної та 3 колективних монографій, упорядник 3 навчально-методичних посібників, понад 50 наукових статей, зокрема публікацій в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science, співавторка хрестоматії та навчального посібника.

Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських науково-методичних робіт (2018 р., 2021 р.).

 

Підвищення професійної майстерності:

Навчання у «Школі ораторської майстерності Болсунова Олега Ігоровича» на тренінгу «Ораторська майстерність» базовий курс, посвідчення № 05158 від 17.04.2016 м. Київ.

Навчання протягом жовтня-грудня 2017 р. у м. Києві (Українська асоціація корекційних педагогів) за програмою тренінгу «Сенсорна інтеграція дитини з мовленнєвими порушеннями» з отриманням практичних умінь, сертифікат 738/12/2017.

Науково-педагогічне стажування у період з 27.11.2017 р. по 01.12.2017 р. в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) на тему: «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні напрями наукових досліджень» за фахом «Педагогічні та психологічні науки».

Тренінг «Клінічні аспекти діагностики та корекції порушень звуковимови», 22 червня 2019 р. (10 годин).

Семінар «Актуальні питання діагностики та корекції ЗНМ» 07.12.2019 (10 годин).

Семінар-практикум «Використання багатофункціональних авторських логопедичних зондів в логопедичній практиці», м. Київ, 12.10.2019 р. (7 годин).

Семінар «Алалія: сучасні підходи до діагностики та корекції» 22.02.2020 (10 годин).

У період березень-серпень 2020 року міжнародне післядипломне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» від Uczelni Nauk Spolecznych (Університет Суспільних Наук, Лодзь, Польща), 180 годин / 6 кредитів ECTS.

ІІ Всеукраїнська літня школа «Ексклюзивний Inclusive» (6-10 липня 2020 року, м. Бердянськ, 45 годин / 1,5 кредити ЄКТС).

Вебінар «АФАЗІЯ: просте про складне», 15 жовтня 2020 (4 години).

Вебінар «Анатомічна логопедія (1 та 2 модуль)», грудень 2020 – січень 2021р.; (12 годин).

Тренінг «Логопедичний масаж для нормалізації мускулатури», 20-21 лютого 2021 (16 годин).

Навчальний онлайн-семінар «Застосування жувальних тренажерів та вібраційних апаратів у роботі логопеда», 3 квітня 2021 (8 години).

Курс підвищення кваліфікації в сфері впровадження інноваційних технологій та інструментів інклюзивної освіти в навчальний процес «Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід», травень 2021, фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) (30 годин).

Учасниця та організаторка міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, освітніх форумів, семінарів, вебінарів та тренінгів.

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

 

Нагороди:

 • Грамоти ректора БДПУ (2010 р., 2017 р., 2019 р.);
 • Грамоти Ради молодих учених БДПУ (2019 р., 2020 р.);
 • Почесні грамоти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р., 2017 р.);
 • Подяка ректора Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за ґрунтовну підготовку студентів до ІІ етапу ХІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» за нозологіями (2016 р.);
 • Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за досягнення вагомих успіхів у науковій роботі зі студентською молоддю (І місце у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних робіт) (2019 р.);
 • Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за активну участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми потребами» (2019 р.);
 • Подяка від проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко за розвиток наукової творчості у студентської молоді та внесок у професійну підготовку майбутніх фахівців напряму «Спеціальна освіта» (2020 р.).
 • Подяка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за розвиток наукової творчості у студентської молоді та внесок у професійну підготовку майбутніх фахівців напрямку «Спеціальна освіта» (2020 р.);
 • Грамота Ради молодих учених БДПУ за вагомий особистий внесок у справу розвитку науки і освіти, активну громадську діяльність та високий професіоналізм (2020 р.);
 • Подяка МОН України за багато сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

 

Викладає дисципліни:

 • Логопедія
 • Вибрані питання логопедії
 • Професійно-комунікативна культура спеціального педагога
 • Технології логопедичного обстеження
 • Логопедична робота з дітьми раннього віку
 • Спеціальні (альтернативні) засоби спілкування в спеціальній педагогіці

 

Адреса електронної пошти: evgeniyalyndina.bgpu@gmail.com