Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Линдіна Євгенія Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії

кандидат педагогічних наук

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2010 р., 2017 р., 2019 р.);
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у розбудову вітчизняної освіти та з нагоди Дня працівників освіти (Наказ Департаменту від 25.07.2016 р. № 0529);
Подяка ректора Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за ґрунтовну підготовку студентів до ІІ етапу ХІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» за нозологіями (2016 р.);
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, упровадження в освітній процес досягнень науки, техніки, передового педагогічного досвіду (Наказ Департаменту від 12.05.2017 р. № 0384).
Грамота Ради молодих учених БДПУ за вагомий особистий внесок у справу розвитку науки й освіти, активну громадську діяльність та високий професіоналізм та видання монографії (2019 р.);
Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за досягнення вагомих успіхів у науковій роботі зі студентською молоддю (І місце у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних робіт) (2019 р.);
Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за активну участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми потребами» (2019 р.).
Наукометрика

Google Scholar

EaZNEicAAAAJ

Researcher iD

E-2063-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 2009 р. з відзнакою закінчила Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію логопеда, вихователя дитячого садка.

У 2010 р. з відзнакою закінчила магістратуру БДПУ, здобувши кваліфікацію логопеда, викладача логопедії.

У 2015 р. закінчила навчання в цільовій аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії» у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.1 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка. Науковий керівник – к. пед. н., ст. н. сп., доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова В. В. Тищенко.

У 2017 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії.

У 2017 р. здобула кваліфікацію практичний психолог, закінчивши БДПУ за спеціальністю «Практичний психолог».

У 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної психології та логопедії (атестат АД № 005075).

З 01 жовтня 2020 р. зарахована до докторантури за спеціальністю 016 – спеціальна освіта до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Трудова діяльність:

2006 – 2009 рр. – вихователь ЗДО № 34 м. Бердянськ (у періоди відпустки основних працівників).

2009 р. – 2012 р. – асистент кафедри логопедії БДПУ.

2012 р. – 2018 р. – старший викладач кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

З 2018 р. працює на посаді доцента кафедри прикладної психології та логопедії БДПУ.

2018, 2019 рр. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії БДПУ.

 

Сфера наукових інтересів: 

Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти; культура та техніка мовлення; логопедична діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку; невербальні засоби комунікації.

Авторка 1 одноосібної та 3 колективних монографій, упорядник 2 посібників, 50 наукових статей, зокрема публікації в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus і Web of Science, співавтор хрестоматії та навчального посібника.

 

Підвищення професійної майстерності:

Навчання у «Школі ораторської майстерності Болсунова Олега Ігоровича» на тренінгу «Ораторська майстерність» базовий курс, посвідчення № 05158 від 17.04.2016 м. Київ.

Навчання протягом жовтня-грудня 2017 р. у м. Києві (Українська асоціація корекційних педагогів) за програмою тренінгу «Сенсорна інтеграція дитини з мовленнєвими порушеннями» з отриманням практичних умінь, сертифікат 738/12/2017.

Науково-педагогічне стажування у період з 27.11.2017 р. по 01.12.2017 р. в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) на тему: «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні напрями наукових досліджень» за фахом «Педагогічні та психологічні науки».

У період березень-серпень 2020 року міжнародне післядипломне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» від Uczelni Nauk Spolecznych (Університет Суспільних Наук, Лодзь, Польща), 180 годин / 6 кредитів ECTS.

ІІ Всеукраїнська літня школа «Ексклюзивний Inclusive» (6-10 липня 2020 року, м. Бердянськ, 45 годин / 1,5 кредити ЄКТС)

Учасниця численних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, освітніх форумів, семінарів, вебінарів та тренінгів.

Член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

 

Нагороди:

 • Грамоти ректора БДПУ (2010 р., 2017 р., 2019 р.);
 • Грамоти Ради молодих учених БДПУ (2019 р., 2020 р.);
 • Почесні грамоти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р., 2017 р.);
 • Подяка ректора Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за ґрунтовну підготовку студентів до ІІ етапу ХІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» за нозологіями (2016 р.);
 • Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за досягнення вагомих успіхів у науковій роботі зі студентською молоддю (І місце у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних робіт) (2019 р.);
 • Подяка президента ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» за активну участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми потребами» (2019 р.);
 • Подяка від проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнко за розвиток наукової творчості у студентської молоді та внесок у професійну підготовку майбутніх фахівців напряму «Спеціальна освіта» (2020 р.).
 • Подяка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за розвиток наукової творчості у студентської молоді та внесок у професійну підготовку майбутніх фахівців напрямку «Спеціальна освіта» (2020 р.);
 • Грамота Ради молодих учених БДПУ за вагомий особистий внесок у справу розвитку науки і освіти, активну громадську діяльність та високий професіоналізм (2020 р.);
 • Подяка МОН України за багато сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.).

 

Викладає дисципліни:

 • Логопедія
 • Технології логопедичного обстеження
 • Логопедична робота з дітьми раннього віку
 • Спеціальні (альтернативні) засоби спілкування в спеціальній педагогіці
 • Професійно-комунікативна культура спеціального педагога

 

Адреса електронної пошти: evgeniyalyndina.bgpu@gmail.com