Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Єфименко Микола Миколайович

доктор педагогічних наук, професор

В 1991 році авторська система Миколи Єфименко була визнана гідною однієї золотої та двох срібних медалей ВДНГ СРСР (м. Москва).
В 1994 році авторські розробки за назвою “Нові підходи до фізичного виховання та оздоровлення дітей” були визнані гідними II гранта на міжнародному конкурсі, проведеному Фондом Сороса в місті Київ.
Наукометрика

Google Scholar

UpbNMakAAAAJ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

mm_efimenko

Біографія

Закінчив спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури за фахом “Викладач фізичного виховання – тренер”. З 1979 по 1993 р. працював на кафедрі спорту й кафедрі біологічних основ фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинського, спочатку асистентом, а надалі доцентом. Має п’ять подяк у трудовій книжці.

З 1983 до 1986 років вчився в аспірантурі при ОДПІ ім. К. Д. Ушинського. Наукові керівники: доктор біологічних наук, професор Сермєєв Борис Васильович (Одеса) і кандидат педагогічних наук Іпполітова Маргарита Василівна (Москва). Кандидатську дисертацію на тему “Особливості рухових порушень у дошкільників з церебральним паралічем, і шляхи їхньої корекції засобами фізичного виховання” захистив у Москві в НДІ дефектології АПН СРСР в 1987 р.

У лютому 1990 року в Одесі, на базі дошкільної установи № 258 «Золота рибка» Миколаю Єфименко за підтримки Цигути Любові Олексіївни й завідувача дитячого садка Панасюк Людмили Михайлівни організовано Центр реабілітації руху (ЦРР), співробітники якого стали займатися руховою реабілітацією дітей з церебральним паралічем. У його склад увійшли кілька студентів дефектологічного відділення факультету фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту імені К.Д.Ушинского: Н. Д. Мога, В. В. Бесіда, А. Ф. Абуков. Саме вони й склали основу майбутнього авторського педагогічного Центра. Сьогодні Центр має безліч суспільних філій у різних містах України й Росії, зокрема: Київ, Одеса, Харків, Сімферополь, Донецьк, Дніпропетровськ, Овідіополь, Полтава, Комсомольськ, Кременчук, Краматорськ, Хмельницький, Тернопіль, Миколаїв, Балаклея, Чернівці, Бердянськ, Москва, Санкт-Петербург, Ростову-на-Дону, Краснодар, Новоросійськ, Армавір, Волгоград, Єкатеринбург, Новочеркаськ, Таганрог, Біла Калитва, Новошахтинськ, Томськ, Казань, Псков, Альмет’євськ, Набережні Човни, Боровичі.

Протягом 35 років займається розробкою й впровадженням власної унікальної педагогічної системи “Театр фізичного виховання й оздоровлення дітей у нормі та при патології”, що принципово відрізняється від всіх існуючих традиційних програм своєю всебічною фундаментальною науковістю й необхідною природовідповідністю.

Авторська програма Миколи Єфименко “Театр фізичного виховання…” в 2006 році одержала гриф Академії післядипломної освіти педагогів у Москві.

В 2014 році в Російській Федерації побачила світло програма “ДІАЛОГ” (науковий керівник Соболєва О.Л.), розділ фізичного розвитку якої був написаний Миколою Єфименко.

26 листопада 2014 року в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (м. Київ) відбувся публічний захист дисертації Миколи Миколайовича Єфименко на тему: «Основи корекційно спрямованого фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарата» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за фахом 13.00.03 – корекційна педагогіка.

22 грудня 2014 року на колегії Вищої атестаційної комісії (ВАК) України було остаточно затверджене рішення спеціалізованої вченої ради про присвоєння М. М. Єфименко вченого ступеня доктора педагогічних наук.

З вересня 2015 року почав працювати в посаді професора кафедри ортопедагогіки та реабілітології факультету корекційної педагогіки й психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Київ). Є науковим керівником здобувача вченого ступеня кандидата педагогічних наук Абукова Олександра Федоровича (тема дослідження: “Рольова гра як метод корекційного впливу на психофізичний розвиток дошкільників з порушеннями моторики”).

З березня 2017 року працює професором кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

З вересня 2017 року є науковим консультантом докторанта Моги Н. Д. Дослідження на тему: “Шляхи корекції спастичних форм рухових порушень у дітей раннього віку засобами фізичного виховання”.

У 2021 році отримав вчене звання професора кафедри прикладної психології та логопедії

 

Трудова діяльність:

1979 – 1993 рр. – асистент,  а потім доцент кафедри спорту й кафедрі біологічних основ фізичного виховання Одеського державного педагогічного інституту ім’я К. Д.Ушинського.

1983 – 1986 рр. – аспірант ОДПІ ім. К.Д.Ушинського.

З 1990 року – керівник Центру реабілітації руху.

З 2015 року – професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології факультету корекційної педагогіки й психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Київ).

З 2017 року – професор кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

 

Сфери наукових інтересів:

Теорія й практика фізичної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Інклюзивний фізичний розвиток дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Психосоматика та еволюційна тілесна психопластика в корекції психофізичного розвитку дітей і дорослих. Значення кисті й можливості кистьових функцій у повноцінному психофізичному розвитку дітей. Моторно-вісцеральна гімнастика “ЖИВА” у фізичному розвитку дітей і дорослих. Шляхи формування постуральних механізмів у фізичному розвитку дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Педагогічна хірографія в діагностиці особливостей психофізичного розвитку дітей і дорослих. “Зодіакальна” фізкультура. Роль стопи та можливості стопних функцій у психофізичному розвитку дітей. Ерготерапія (трудотерапія) у фізичному розвитку та руховій реабілітації дітей. Можливості фізичного виховання дошкільників у плані їхнього мовного розвитку. Домашнє (сімейне) фізичне виховання немовлят та дітей раннього віку. Казкова фізкультура в дитячому садку. Театралізовані уроки фізкультури в початковій школі.

 

Підвищення професійної майстерності:

Стажування «Фізичний розвиток дітей з особливими потребами» з 5 вересня по 4 листопада 2016 р. (частина 1) та з 13 березня по 29 квітня 2017 р. (Естонія, м. Таллін).

Учасник численних Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій, конгресів, освітніх форумів і фестивалів, зокрема: Х Міжнародної науково-практичної конференції «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» (м. Кам’янець-Подільський, 2016 р.), Всеросійського науково-практичного семінару (з міжнародною участю) з проблеми «Актуальні проблеми реалізації ФДОС дошкільної освіти» (2016 р.), Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація федерального державного освітнього стандарту в дошкільній освіті – від теорії до практики» (м. Анапа, 2016 р.), III Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання» (м. Краматорськ, 2017 р.), Літніх педагогічних читань «Інклюзивна освіта в дошкільній освіті» (м. Бердянськ, 2017 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими потребами» (м. Бердянськ, 2019 р.).

 

Нагороди:

В 1991 році авторська система Миколи Єфименко була визнана гідною однієї золотої та двох срібних медалей ВДНГ СРСР (м. Москва).

В 1994 році авторські розробки за назвою “Нові підходи до фізичного виховання та оздоровлення дітей” були визнані гідними II гранта на міжнародному конкурсі, проведеному Фондом Сороса в місті Київ.

 

Автор 17 книг, 6 державних програм, більше 35 методичних розробок, а також безлічі статей з різних аспектів діагностики фізичного розвитку дітей, профілактики та корекції наявних у них рухових порушень, інноваційного підходу до фізичного виховання, спортивного тренування, ЛФК і реабілітації рухом дітей і дорослих.

 

Викладає дисципліни:

  • Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
  • Артпедагогіка та арттерапія в спеціальній освіті.

 

Контакти:

0676623417