Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Навчання

Дисципліни, що викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри дошкільної освіти

 1. Основи наукових досліджень
 2. Вступ до спеціальності
 3. Педагогіка дошкільна
 4. Історія педагогіки
 5. Педагогічна творчість
 6. Педагогіка раннього дитинства
 7. Методика навчання української мови в російськомовних дошкільних навчальних закладах
 8. Методика розвитку мовлення дітей раннього віку
 9. Фізичне виховання дітей раннього віку
 10. Художня праця та основи дизайну
 11. Основи природознавства з методикою
 12. Дошкільна лінгводидактика, культура мовлення та виразне читання
 13. Навчання грамоти в дошкільному навчальному закладі
 14. Комп’ютерні технології в роботі з дітьми
 15. Методика ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям та народознавством
 16. Спецметодики: Я і Україна
 17. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
 18. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 19. Основи педагогічної майстерності
 20. Теорія та методика музичного виховання
 21. Організація театралізованої діяльності в дошкільних навчальних закладах
 22. Теорія та методика співпраці з родиною
 23. Індивідуальний підхід до формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності
 24. Організація педагогічного процесу у малокомплектному дошкільному навчальному закладі
 25. Методика проведення занять з народознавства
 26. Методичне керівництво логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку
 27. Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості
 28. Управління в системі дошкільної освіти
 29. Вибрані питання з дошкільної педагогіки
 30. Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетентності
 31. Теорія та методика співпраці з родиною
 32. Організація фізичного виховання в спеціальних медичних групах ДНЗ
 33. Методичне керівництво процесом формування екологічної культури дітей в дошкільному навчальному закладі
 34. Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей
 35. Організація дослідно-експериментальної діяльності дітей
 36. Порівняльна дошкільна педагогіка
 37. Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами
 38. Методологія наукового дослідження
 39. Формування професійного іміджу педагога
 40. Інноваційні технології в дошкільній освіті.

 

Навчально-методична робота

Кафедрою регулярно проводяться регіональні науково-методичні і науково-практичні семінари для практичних працівників міста Бердянська та Бердянського району, зокрема:

 • «Сучасні проблеми наступності дошкільної та початкової ланок освіти» (2014);
 • «Казка вчить, як на світі жить» (2014);
 • «Методичні аспекти розвитку дитини дошкільного віку» (2014);
 • «Завідувач ДНЗ. Особливості професійної діяльності» (2015);
 • «Формування духовно-моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку» (2015);
 • майстер-клас «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей» (2016)
 • «Дитина дошкільного віку як суб’єкт дитячої музичної діяльності» (2016);
 • «Формування пізнавальної активності дітей раннього віку у процесі організації їх життєдіяльності в освітньому просторі ЗДО» (2016 р.);
 • «Українське народне мистецтво як засіб національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку» (2017 р.);
 • «Дошкілля в реаліях сучасної освіти» (2017 р.);
 • «Формування професійної майстерності вихователів» (2018 р.);
 • «Підвищення ефективності організації занять з фізичної культури в ЗДО» (2018 р.);
 • «Професійно-комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти – виклики та реальність» (2018 р.);
 • «Художньо-педагогічні технології навчання на заняттях з образотворчого мистецтва у процесі розвитку пізнавальної активності дітей» (2018 р.);
 • «Виховання творчої особистості дитини-дошкільника у сучасному освітньому середовищі» (2018 р.);
 • «Методи та форми розвитку критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку» (2019 р.);
 • «Сучасні тренди в роботі з фізичного виховання дітей дошкільного віку» (2019 р.);
 • «Ненасильницьке спілкування – показник професійно-комунікативної культури вихователя ЗДО» (2019 р.);
 • «Сучасні технології освітньої діяльності вихователя закладу дошкільної освіти» (2019 р.);
 • «Топ-5 прийомів медіаосвіти дітей дошкільного віку» (2019 р.).

 

Соціально-корисна діяльність кафедри

Викладачі кафедри та студенти беруть активну участь у реалізації державної політики у галузі дошкільної освіти, одним із напрямів якої є організація системного співробітництва з міськими, районними, обласними й всеукраїнськими закладами й організаціями, зокрема:

 • Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників дошкільної освіти»;
 • Національним центром «Мала академія наук України»;
 • Закладами дошкільної освіти м. Бердянська;
 • Бердянським художнім музеєм імені І.І. Бродського та іншими музеями міста;
 • Бердянським центром реабілітації інвалідів «Академія ремесел».

 

Під керівництвом викладачів кафедри постійно працюють студентські наукові гуртки:

 • «Сучасні підходи до математичного розвитку дітей дошкільного віку» (керівник – професор Л. І. Зайцева);
 • «Радість творчості» (керівник – доцент Т. Л.Єськова);
 • «Актуальні проблеми формування стилю мовленнєвого спілкування майбутнього вихователя ЗДО» (керівник – доцент А. В. Омеляненко);
 • «Комунікативний супровід дошкілля» (керівник – асистент Л. В. Мороз-Рекотова);
 • «Digital Generation» (керівник – ст. викладач Ю.Б. Семеняко);
 • «Формування особистості дошкільника в процесі життєдіяльності» (керівник – ст.викладач О. П. Тельчарова);
 • «Сучасні оздоровчі технології дітей дошкільного віку» (керівник – доцент Кот Н. А.).

Результати їхньої діяльності презентуються на науково-практичних конференціях, включаються в зміст соціально-педагогічних акцій, виховних заходів для учнівської та студентської молоді.