Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4 Тимчасово переміщений до: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

Зайцева Лариса Іванівна

науковий кореспондент лабораторії дошкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, науковий кореспондент Національного центру «Мала академія наук України»

доктор педагогічних наук, професор

Знак «Відмінник освіти України» (наказ № 679-к від 2007 р.).
Знак «Відмінник освіти України» (наказ № 427-к від 2002 р.)
Грамота – за видання з грифом МОН України навчально-методичного комплексу «Формування елементарної математичної компетентності у дітей дошкільного віку» (Ректор БДПУ В. А. Зарва, 29.05.2014 р.)
Грамота – за перемогу в Конкурсі освітніх технологій – 2012, проведеному редакцією журналу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Дошкільне виховання» (Головний редактор Ніна Андрусич, 14 березня 2013 р.)
Грамота Міністерства освіти і науки України – як наукового керівника переможця конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2008/2009 н. р. (наказ № 198 від 10.06.2009 р.).
Наукометрика

ORCID iD

0000000271074512

Google Scholar

nzpgAAAA

Researcher iD

W22602018

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Освіта:

У 1992 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2005 році в спеціалізованій вченій раді Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування елементарної математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку» за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Катерина Йосипівна Щербакова.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади науково-практичного оволодіння об’єктами природно-предметного довкілля дітьми старшого дошкільного віку» зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (м. Київ). Науковий консультант – І. Д. Бех, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член НАПН України.

Трудова діяльність:

1985-1997 рр. – вихователь дошкільного навчального закладу № 36 м. Бердянська.

1998-2001 рр. – методист дошкільного навчального закладу № 36 м. Бердянська.

У Бердянському державному педагогічному університеті Л. І. Зайцева працює з 2001 року.

2005-2007 рр. – заступник декана з виховної роботи факультету естетичного та фізичного виховання.

2013-2015 рр. – завідувачка кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

З 2016 року й до сьогодні – професор кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Сфера наукових інтересів: формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку, формування у дошкільників уявлень про об’єкти довкілля.

Підвищення професійного рівня:

Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Лариса Іванівна Зайцева є науковим кореспондентом Національного центру «Мала академія наук України», бере активну участь у інноваційному освітньому проекті «РОЗКВІТ».

Л. І. Зайцева співпрацює з відділами дошкільної освіти різних регіонів України. Активно проводить методичні семінари для практичних працівників дошкільних навчальних закладів.

Стажування: Уманський державний педагогічний університет (2010 р.), Університет менеджменту освіти НАПН України (2016 р.).

Нагороди: грамоти Міністерства освіти і науки України (2000 р., 2009 р.), профспілки (2015 р.), знаком «Відмінник освіти України»(2002 р., 2007 р.), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2015 р.).

Авторка 2 монографій, 4 навчально-методичних посібників, 90 статей.

Викладає дисципліни:

  • Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку,
  • Педагогічна творчість;
  • Ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним довкіллям;
  • Методичне керівництво логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку;
  • Індивідуальний підхід до формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності.