Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наші спеціальності

На факультеті дошкільної, спеціальної та соціальної освіти здійснюється підготовка фахівців за 3 спеціальностями, по 9 освітнім програмам.

 

Освітній ступінь: бакалавр

012 Дошкільна освіта▼

Освітня програма: Дошкільна освіта та практична психологія

Форма навчання: очна (денна) , заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковою спеціальністю – практичною психологією, не менш актуальною і популярною, що розширює перспективи подальшого працевлаштування.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі освіти або у процесі навчання, що передбачає застосування компетентностей щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку, надання їм психологічної допомоги.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у системі студентського самоврядування, університетських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади вихователя дітей раннього та дошкільного віку, практичного психолога закладів дошкільної освіти.

Освітня програма: Дошкільна освіта та логопедія

Форма навчання: очна (денна) , заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковою спеціальністю – логопедією, не менш актуальною і популярною, що розширює перспективи подальшого працевлаштування.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі освіти або у процесі навчання, що передбачає застосування компетентностей щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку, надання їм психологічної допомоги.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у системі студентського самоврядування, університетських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади вихователя дітей раннього та дошкільного віку; вихователя логопедичних та інклюзивних груп.

012 Дошкільна освіта (скорочений термін навчання)▼

Освітня програма: Дошкільна освіта та практична психологія

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковою спеціальністю – практичною психологією, не менш актуальною і популярною, що розширює можливості працевлаштування випускника. Дає можливість випускникам педагогічних коледжів здобути за скороченою програмою освітній ступінь «бакалавр».
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі освіти або у процесі навчання, що передбачає застосування компетентностей щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку, надання їм психологічної допомоги.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у системі студентського самоврядування, університетських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади вихователя закладу дошкільної освіти (ясел-садка); практичний психолог закладів дошкільної освіти.

012 Дошкільна освіта (скорочений термін навчання)▼

Освітня програма: Дошкільна освіта та логопедія

Форма навчання: очна (денна) , заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковою спеціальністю – логопедією, не менш актуальною і популярною, що розширює можливості працевлаштування випускника. Дає можливість випускникам педагогічних коледжів здобути за скороченою програмою освітній ступінь «бакалавр».
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі освіти або у процесі навчання, що передбачає застосування компетентностей щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку, надання їм психологічної допомоги.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у системі студентського самоврядування, університетських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади вихователя закладу дошкільної освіти (ясел-садка); вихователь логопедичних та інклюзивних груп.

016.01 Спеціальна освіта (логопедія)▼

Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія.

Форма навчання: очна (денна), заочна.

Переваги освітньої-професійної програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за перспективною та актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується великий попит. Вона має міждисциплінарний характер, що збільшує можливості подальшого працевлаштування та забезпечує широкий діапазон діяльності в системі спеціальної та інклюзивної освіти з акцентом на регіональному аспекті.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку майбутніх фахівців, здатних до надання високопрофесійних пcихолого-педагогічних, логопедичних, консультативних та корекцiйно-розвиткових поcлуг.
 • навчання передбачає залучення до аудиторних занять, організацію та проведення спільних заходів із професіоналами-практиками, експертами галузі, представниками з числа потенційних роботодавців.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у закордонних та національних студентських обмінах/стажуваннях, науковій та грантово-проєктній діяльності, роботі консультативного логопедичного пункту, системі студентського самоврядування, волонтерському русі, університетських та міських заходах, фестивалях, тренінгах тощо.

Посади, які може займати фахівець: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та навчально-реабілітаційних центрів, центрів розвитку дитини, медичних закладів; консультант інклюзивно-ресурсного центру; асистент вчителя-дефектолога, асистент вчителя-логопеда, логопед-гувернер.

Освітня програма: Логопедія. Інклюзивна освіта.

Форма навчання: очна (денна), заочна.

Переваги освітньої-професійної програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за перспективною та актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується великий попит, що створює значні можливості для подальшого працевлаштування та забезпечує широкий діапазон діяльності в системі спеціальної та інклюзивної освіти з акцентом на регіональному аспекті.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку майбутніх фахівців, здатних до продукування нових ідей, розв’язання комплексних діагностичних, реабілітаційних, консультативно-просвітницьких і корекційних проблем у галузі спеціальної та інклюзивної освіти.
 • навчання передбачає залучення до аудиторних занять, організацію та проведення спільних заходів із професіоналами-практиками, експертами галузі, представниками з числа потенційних роботодавців.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у закордонних та національних студентських обмінах/стажуваннях, науковій та грантово-проєктній діяльності, роботі консультативного логопедичного пункту, системі студентського самоврядування, волонтерському русі, університетських та міських заходах, фестивалях, тренінгах тощо.

Посади, які може займати фахівець: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед закладів дошкільної та загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та навчально-реабілітаційних центрів, центрів розвитку дитини, медичних закладів; консультант інклюзивно-ресурсного центру; асистент вчителя-дефектолога, асистент вчителя-логопеда, логопед-гувернер.

231 Соціальна робота▼

Освітня програма: Соціальна робота та соціальна педагогіка

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковою спеціальністю – соціальною педагогікою – не менш актуальною і популярною, що розширює можливості подальшого працевлаштування в державних та неурядових організаціях, закладах освіти різних типів, діяльність яких спрямована на створення сприятливих умов для соціального становлення особистості.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку майбутніх фахівців до надання соціальної допомоги та соціально-педагогічної підтримки соціально незахищеним категоріям населення, попередження виникнення складних життєвих обставин та девіантної поведінки серед дітей та молоді.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у студентських обмінах/стажуваннях, у тому числі закордонних, науковій та грантово-проєктній діяльності, дієвій системі студентського самоврядування, волонтерському русі, університетських та міських соціальних акціях, фестивалях, тренінгах, форум-театрах тощо.

Посади, які може займати фахівець: фахівець різних державних соціальних установ та спеціалізованих служб (центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю, соціальних центрів матері та дитини, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо), громадських та благодійних організацій; соціальний працівник; методист з професійної реабілітації; фахівець із соціальної роботи, із соціальної допомоги вдома, аналізу ринку праці, з вирішення конфліктів (побутова сфера), з інтерв’ювання; інструктор з трудової адаптації; консультант з питань здорового способу життя; педагог соціальний в закладах освіти; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи, дозвілля дітей й молоді.

Освітня програма: Соціальна робота та практична психологія

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковою спеціальністю – практичною психологією – не менш актуальною і популярною, що розширює перспективи подальшого працевлаштування в державних та неурядових організаціях, закладах освіти різних типів, діяльність яких спрямована на створення сприятливих умов для соціального становлення особистості.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку майбутніх фахівців до надання соціальної допомоги та психологічної підтримки соціально незахищеним категоріям населення, попередження виникнення складних життєвих обставин.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у студентських обмінах/стажуваннях, у тому числі закордонних, науковій та грантово-проєктній діяльності, дієвій системі студентського самоврядування, волонтерському русі, університетських та міських соціальних акціях, фестивалях, тренінгах, форум-театрах тощо.

Посади, які може займати фахівець: фахівець різних державних соціальних установ (центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю, соціальних центрів матері та дитини, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо), громадських та благодійних організацій; соціальний працівник; методист з професійної реабілітації; фахівець із соціальної роботи, із соціальної допомоги вдома, аналізу ринку праці, з вирішення конфліктів (побутова сфера), з інтерв’ювання; інструктор з трудової адаптації; консультант з питань здорового способу життя; практичний психолог в закладах освіти.

Освітній ступінь: магістр

012 Дошкільна освіта▼

Освітня програма: Практична психологія. спеціальна освіта (логопедія.  спеціальна психологія)

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковими спеціальностями – практичною психологією, логопедією, не менш актуальними і популярними, що розширює можливості працевлаштування випускника. Дає можливість випускникам педагогічних коледжів здобути за скороченою програмою освітній ступінь «бакалавр».
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти, зокрема з організації та управління адміністративно – господарською, методичною, освітньою роботою в закладах дошкільної освіти різного типу.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у системі студентського самоврядування, університетських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах.

Посади, які може займати фахівець: фахівець із кваліфікацією магістра може займати первинні посади: директор (завідувач) закладу дошкільної освіти, вихователь-методист, інспектор з дошкільного виховання (практичний психолог або вчитель-дефектолог, або вчитель-логопед, або логопед; або вихователь логопедичної групи).

016.01 Спеціальна освіта (логопедія)▼

Освітня програма: Спеціальна освіта

Форма навчання: очна (денна), заочна.

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту та забезпечення широкого діапазону діяльності в системі спеціальної та інклюзивної освіти з акцентом на регіональному аспекті.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку майбутніх фахівців здатних розв’язувати актуальні проблеми сучасної логопедії та спеціальної психології, здійснювати діагностичну, корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку діяльність в закладах системи освіти, охорони здоров’я і соціального захисту, завдяки поєднанню вивчення в достатньому обсязі блоку логопедичних і психологічних дисциплін, що ґрунтуються на наукових і практичних досягненнях у сфері логопедії, спеціальної психології. Спрямованість на практичну підготовку здобувачів вищої освіти до вирішення прикладних завдань спеціальної освіти.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у закордонних та національних студентських обмінах/стажуваннях, науковій та грантово-проєктній діяльності, роботі консультативного логопедичного пункту, системі студентського самоврядування, волонтерському русі, університетських та міських заходах, фестивалях, тренінгах тощо.

Посади, які може займати фахівець: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, спеціальний психолог у закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання, спеціальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти, логопедичних пунктах системи освіти, інклюзивно-ресурсних центрах, державних і приватних реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, центрах розвитку дитини, медичних закладів; консультант інклюзивно-ресурсного центру.

231 Соціальна робота▼

Освітня програма: Соціальна педагогіка

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми:

 • програма орієнтована на підготовку фахівця за актуальною спеціальністю, на яку існує і прогнозується на майбутнє збереження великого попиту. Вона поєднана з додатковими спеціальностями – управлінням соціальними закладами та практичною психологією – не менш актуальними і популярними, що розширює перспективи подальшого працевлаштування в державних та неурядових організаціях, закладах освіти різних типів, діяльність яких спрямована на створення сприятливих умов для соціального становлення особистості, органах державної влади та управління соціальною сферою.
 • навчання є практико-орієнтованим, спрямованим на підготовку конкурентноздатних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі й проблеми у соціальній сфері, впроваджувати інновації у практику соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності.
 • навчання передбачає залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників з числа потенційних роботодавців до аудиторних занять, проведення спільних заходів.
 • широкі можливості для професійного та особистісного зростання й самовдосконалення, розвитку соціальних навичок (soft skills) шляхом участі у студентських обмінах/стажуваннях, у тому числі закордонних, науковій та грантово-проєктній діяльності, дієвій системі студентського самоврядування, волонтерському русі, університетських та міських соціальних акціях, фестивалях, тренінгах, форум-театрах тощо.

Посади, які може займати фахівець: фахівець із соціальної роботи в органах державної влади та управління соціальною сферою, департаментах управління персоналом, різних державних соціальних установах та спеціалізованих службах (центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), державних центрах зайнятості, центрах соціально-психологічної реабілітації населення тощо), громадських і благодійних організаціях; менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності; профконсультант; аналітик у сфері професійної зайнятості; соціальний аудитор; фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування; фахівець із соціальної допомоги вдома, аналізу ринку праці, з вирішення конфліктів (побутова сфера); менеджер у соціальній сфері; педагог соціальний/практичний психолог, психолог установи соціального захисту.