Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Specialized Academic Council K 18.092.01

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Перша каденція (2011-2013 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «06» червня 2011 року № 532 створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та надано право на період до «05» червня 2013 р. приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 18 засідань, на яких проведено захист 3 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та 6 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

 

Друга каденція (2013-2015 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «21» листопада 2013 року № 1609 створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України  та надано право на період до «21» листопада 2015 року приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 12 засідань, на яких проведено захист 2 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та  4 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

5 дисертацій написано  та захищено державною українською мовою, 1 – написана українською мовою, захищена – російською мовою (Умєрова Лєніє).

 

Третя каденція (2016-2018 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «16» травня 2016 року № 515 створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України  та надано право на період до «16» травня 2018 року приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 7 засідань, на яких проведено захист 0 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та  3 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

Усі дисертації написано  та захищено державною українською мовою.

 

Четверта каденція (2018-2013 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «16» липня 2018 року № 775 створено спеціалізовану вчену раду Д 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України та надано право на період до «16» липня 2020 року приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук та доктора педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної

освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 28 засідань, на яких проведено захист 3 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та 10 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

 

П’ята каденція (2022-2025 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «23» грудня 2022 року № 1166 створено спеціалізовану вчену раду Д 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України та надано право на період до «23» грудня 2025 року приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук та доктора педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Хронологія захистів

 1. «Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Бардус Ірина Олександрівна.
 2. «Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Єфименко Юрій Олександрович
 3. «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної взаємодії з учнями». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Розумна Тетяна Сергіївна.
 4. «Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Хатько Алла Вікторівна.
 5. «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Лебідь Ольга Валеріївна.
 6. «Професійна підготовка майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Шерстньова Ірина Володимирівна.
 7. «Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Казачкова Наталія Олександрівна.
 8. «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Алєксєєва Ганна Миколаївна
 9. «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Степанюк Катерина Іванівна.
 10. «Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Роздобудько Максим Олегович.
 11. «Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Ковальов Сергій Григорович.
 12. «Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Сивак Оксана Анатоліївна.
 13. «Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Умєрова Леніє Джалілівна.
 14. «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до  впровадження здоров’яформувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Анастасова Ольга Юріївна.
 15. «Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Панова Світлана Олегівна.
 16. «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Онищенко Сергій Вікторович
 17. «Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Лук’янчиков Максим Ігорович
 18. «Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тараненко Юлія Петрівна
 19. «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Ніконенко Тетяна Володимирівна
 20. «Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Смаковський Юрій Васильович
 21. «Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Глікман Світлана Валеріївна
 22. «Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Нестеренко Марина Миколаївна
 23. «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Петрик Крістіна Юріївна.
 24. «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійно-педагогічної підготовки». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Керекеша-Попова Олена Володимирівна
 25. «Формування у майбутніх учителів готовності до толерантного виховання молодших школярів». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Чередник Лідія Миколаївна
 26. «Інтеграція математичних і спеціальних інформатичних дисциплін у професійній підготовці бакалаврів із системного аналізу». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дяченко Оксана Федорівна
 27. «Формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Мороз-Рекотова Леся Вікторівна
 28. «Формування практико-орієнтованих знань в учнів старшої школи на засадах міжпредметної інтеграції». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Косогов Іван Георгійович
 29. «Професійно орієнтоване навчання фізики студентів агротехнічних коледжів». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Барканов Артем Борисович
 30. «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю до професійної діяльності». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Дудукалова Олександра Сергіївна
 31. «Методика формування предметної компетентності з фізики студентів коледжів техніко-технологічного напряму з використанням систем комп’ютерної графіки». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Єфименко Світлана Миколаївна