Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Педагогічні науки, 2018

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 17 травня 2018 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 274 с.

ПЕДАГОГІКА

Андріяшина Вікторія, Філіп’єва Діана. Фундаментатор української букваристики
Афанасьєва Тетяна, Коврига Світлана. Теоретичні основи особистісно-орієнтованого виховання
Білич Катерина. Проблема гуманізації у творчій спадщині В. О. Сухомлинського
Буркут Марк. Організаційно-технічне забезпечення дистанційного навчання в умовах сучасного ВНЗ
Варакута Світлана. Використання народної педагогіки у вихованні культури поведінки молодших школярів
Єрьоміна Тетяна. Формування творчої особистості молодшого школяра в умовах сучасної початкової школи
Захряпа А.В. Формування патріотичних почуттів у молодшому шкільному віці
Кухтік Альона. Формування пізнавальної активності молодших школярів під час ігрової діяльності
Малюга Оксана. Методичні умови застосування комп’ютерно орієнтованих методів навчання в початковій школі
Морозова Яна. Казка як засіб розвитку емоційної сфери молодших школярів
Омеляненко Ганна. Формування соціокультурної компетентності в учнів з порушенням слуху
Париловська Віра. Сторінками педагогічної творчості М. О. Корфа
Париловська Віра. Особливості формування самосвідомосі учнів початкової школи
Плахоття Тетяна. Педагогічні особливості виховання обдарованих дітей молодшого шкільного віку
Cавченко Яна. Стан формування професійних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи щодо організації роботи з обдарованими учнями
Сігаєва Катерина. Гуманна взаємодії суб`єктів педагогічного процесу в НУШ
Сємікіна Ганна. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження проектної технології в навчально-виховний процес початкової школи
Сорока Катерина. Роль естетичного виховання в розвитку особистості молодшого школяра
Тяжкова Д. С. Система роботи вчителя-класовода з батьками учнів
Філіп’єва Діана. Гендерне виховання молодших школярів як психолого-педагогічна проблема
Хижняк Вікторія. Формування комунікативних умінь майбутніх учителів початкової школи
Хмірова Кристина. Вивчення готовності майбутнього вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями
Чекушкіна Світлана. Педагогічні умови формування творчої активності молодших школярів
Черняшук Ангеліна. Формування відповідального ставлення до навчання у молодших школярів
Шаман Олександра. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочний час
Щур Тетяна. Формування культури поведінки молодших школярів

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Бабіченко Альона. Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку
Гаргач Ніна. Розвиток творчих здібностей у театралізованій діяльності старших дошкільників
Єроніна Я.В. Іграшка як засіб формування світосприйняття дошкільників
Зінченко Аліна. Про музичне виховання дітей дошкільного віку за кордоном
Киргизова Алла. Педагогічні умови формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку
Костенко Надія. Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку в процесі конструювання з природного матеріалу
Метрушина Вікторія. Конфлікти у взаєминах дітей дошкільного віку
Олексенко Арина. Про естетичне виховання дітей дошкільного віку в сім’ї
Склянко Роман. Формування витримки у дітей старшого дошкільного віку
Тимошенко С. О. Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку
Триколенко Тетяна. Формування трудових умінь і навичок у дітей середнього дошкільного віку
Цикіна Лілі. Педагогічні умови заучування художніх творів дітьми старшого дошкільного віку
Шершень Ірина. Розвиток творчості дітей старшого дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЛОГОПЕДІЯ

Анічхіна Вікторія. Про корекційний вплив дидактичних ігор та прийомів на розвиток дітей з порушеннями мовлення
Бобришева Тетяна. Кінезіотерапія в корекційно-педагогічній роботі з дітьми, що мають порушення мовлення
Большакова Наталія. Методика логопедичної роботи з активізації мовлення дітей із затримкою мовленнєвого розвитку
Боровльова Тетяна. Комплексний лікувально-педагогічний підхід до усунення заїкання
Бородовка Ольга. Корекція самооцінки у дітей із гіперактивним розладом та дефіцитом уваги за допомогою казкотерапії
Булавіна Наталія. Формування інтонаційної виразності мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами театралізованої діяльності
Денисенко Аліна. Особливості розвитку емоційної сфери дітей з відхиленнями в розвитку засобами арт-педагогіки
Жмайло Анастасія. Про особливості мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку з церебральним паралічем
Карпенко Ганна. Формування мовленнєвих навичок у дітей з порушенням слуху
Коваленко Зінаїда. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці
Костенко Надія. Психологічні особливості молодої сім’ї
Криворот Ольга. Співдружність сім’ї, школи, медичних установ у вихованні дітей з порушеннями розвитку
Липач Анастасія. Методика навчання зв’язного мовлення дітей із моторною алалією
Недостоєва Юлія. Методика логопедичної роботи з корекції звуковимови [Л], [Л’]
Орлова Вікторія. Розвиток дрібної моторики у дітей із мовленнєвими порушеннями
Пічул Діана. Особливості роботи дефектолога з батьками, що виховують дитину з відхиленнями у розвитку
Резнік Крістіна. Креативність вихователя дошкільного закладу освіти як умова творчого розвитку дошкільника
Соснова Каміла. Особливості трудового виховання та навчання розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
Степанова Тетяна. Зміст і методика логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків [Р], [Р`]
Сучок Дарина. Про місце рухливих ігор в системі корекції мовлення дітей дошкільного віку з заїкуватістю
Татанова Елла. Специфіка взаємозв’язку роботи логопеда та вихователя
Харіна Анастасія. Прийоми корекції звуковимови свистячих звуків
Шершень Ірина. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів
Щиковська Олена. Зміст і методика логопедичної роботи з усунення порушень вимови [К], [Г], [Х] у дітей з інтелектуальними порушеннями

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Афанасьєва Тетяна. Особливості застосування інтерактивного навчання на уроках математики в початковій школі
Афанасьєва Тетяна. Методичні підходи до побудови уроків за технологією «Дизайн-освіта»
В’юнцковська Дар’я. Культуровідповідність як пріоритетний фактор системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи
Галенков Денис. Становлення і розвиток трудового навчання учнів початкової школи у вітчизняній педагогіці (середина ХХ ст.- початок ХХ ст.)
Єрьоміна Тетяна. Особливості застосування технології формування загальнонавчальних умінь і навичок на уроках математики в початковій школі
Жеребко Юлія. Словникова робота як засіб формування комунікативної компетентності молодших школярів
Золотопуп Тетяна. Методи формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики
Кухтік Альона. Особливості використання наочності на уроках математики в початковій школі
Лавровська Лілія. Розвиток англомовної лінгвосоціокультурної компетентності школярів початкової школи
Ландирєв Віталій. Використання дидактичних онлайн-сервісів в освітньому процесі початкової школи
Мельничук Наталя. Дидактичні ігри як засіб формування навичок письма першокласників
Мірошніченко Тетяна. Аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної діяльності
Новік Аліна. Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках української мови та літературного читання
Оробей Олена. Особливості реалізації комунікативного підходу на уроках англійської мови в початковій школі
Рокицька Вікторія. Аналіз варіативного програмного забезпечення навчання початкового курсу інформатики
Хамула Вікторія. Гуманістичний потенціал культури в освітньому просторі ЗВО
Юнак Ольга. Оптимізація художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи
Ячменьова Олександра. Арт-терапія як здоров’язберігаюча технологія в початковій школі

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Волик Анастасія. Мейкерспейс як інноваційний засіб правового виховання учнів закладу загальної середньої освіти
Галич Катерина. Становлення та розвиток ювенальної юстиції в Україні
Дибко Катерина. Особистість керівника закладу дошкільної освіти як освітнього менеджера
Кир’яченко Аліна. Проблеми і перспективи здійснення соціальної профілактики в системі соціальної роботи у сучасній Україні
Костенко Анастасія. Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти
Лебедєва Анастасія. Лекотека як форма соціальної інтеграції дітей з особливими потребами
Лісняк Наталія. Корпоративне волонтерство як соціальна ініціатива
Нагорна Анастасія. Формування усвідомленого материнства у дівчат-підлітків
Нагорна Анастасія. Основні засади діяльності міжнародних професійних організацій у галузі соціальної роботи
Нехайчук Іван. Проблема соціалізації дітей молодшого шкільного віку засобом відеохостінгу YOUTUBE
Отчич Марія. Арт-терапія як засіб соціалізації дітей з особливими потребами
Рибнікова Наталя. Становлення соціальної роботи в Україні
Солонська Юлія. Взаємозв’язок культури і освіти в реалізації культурологічного підходу в освіті

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Архапчева Галина. Розвиток виконавської техніки майбутніх учителів музичного мистецтва у класі фортепіано
Баранов Михайло. Розвиток навичок артикуляції у процесі навчання гри на баяні
Галаган Олександра. Формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музичного мистецтва
Декастро Валерія. Інноваційні методи позанавчальної діяльності з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивної мистецької освіти
Єфименко Д.В. Засоби формування національної свідомості учнів дитячих хореографічних колективів
Желобницька Вікторія. Сутнісні ознаки професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
Кириленко Ірина. Особливості формування сприймання музики у молодших школярів із затримкою психічного розвитку на матеріалі фольклору
Кирилюк Катерина. Філософсько-педагогічні принципи поліхудожньої освіти майбутніх учителів музичного мистецтва
Кірілюс Маргарита. Формування творчих умінь учителя музики як педагогічна проблема
Коломійцева Валерія. Проблеми та перспективи розвитку вуличних танців
Корінь Анна. Зміст інноваційних методів поетапного запам’ятовування матеріалу музичних творів студентами в класі фортепіано вищих педагогічних навчальних закладів
Кулик Вікторія. Значення класичного тренажу в процесі навчання спортсмена-виконавця бального танцю
Лаврик Оксана. Обґрунтування методів оптимізації музично-теоретичної підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва
Літвінова Світлана. Впровадження поліхудожнього підходу в освітній процес школи
Макаренко Аліна. Застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва
Махахович Катерина. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до організації початкового етапу навчання гри на скрипці
Моренко Юлія. Застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів музичного мистетцва
Онищук Тамара. Музикотерапія: історія та сучасність
Отришко Катерина. Роль видатних діячів хореографічного мистецтва України у національно-патріотичному вихованні сучасної молоді
Педан Анастасія. Ігрова діяльність у контексті уроку хореографії
Семичова Наталія. Національне виховання студентів педагогічних училищ засобами української народної пісні
Сова Ольга. Використання комп’ютерних технологій на уроках музичного мистецтва
Струтинська Світлана. Формування вокально-хорових навиків на уроках музичного мистецтва в початковій школі
Тарасов Олександр. Процес формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва як диригентів-хормейстерів у вищих навчальних закладах України
Терехова М.Г. Упровадження сучасних танцювальних технік у практику роботи танцювальних гуртків
Тихонова Ірина. Розвиток виконавської культури учнів-гітаристів у системі позашкільної освіти
Хелемендик Аліна. Вплив освітнього поліхудожнього середовища на розвиток творчих здібностей молодших школярів
Чуб Ганна. Методи формування музичного смаку дітей у школі на уроках музики
Шалигіна Марія. Вклад Айседори Дункан у розвиток вільного танцю
Шиян Олександр. Розвиток музично-виконавського мислення студентів у процесі інструментальної підготовки
Шулим Анастасія. Методи формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності
Юсіфова Карина. Інноваційні методи формування вокальної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва