Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Природничі науки, 2018

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Булгаков Віктор. Формування дослідницьких умінь учнів у процесі розв’язування математичних задач з параметрами

Делендик Людмила. Формування технологічної компетентності учнів засобом розв’язання геометричних задач в комп’ютерних програмних середовищах
Дерябіна Юлія. Три класичні варіаційні задачі
Дерябіна Юлія. Ігрові форми організації навчальної діяльності учнів на уроці математики
Доманська Катерина. Варіаційні принципи в оптиці
Доманська Катерина. Математичний веб-квест як ігрова форма організації навчально-пізнавальної діяльності
Євтухова Тетяна. Використання карти знань на уроках математики
Євтухова Тетяна. Леонард Ейлер – засновник теорії варіаційного числення
Казанцева Ганна. Компетентнісна спрямованість навчання застосування основ диференціального числення при розв’язуванні задач шкільного курсу
Капран Вікторія. Прямі методи в варіаційних задачах
Лаптєва Ярослава. «Народні міри, способи рахунку та вимірювання як джерело історії розвитку математичних знань українського народу»
Массалова Катерина. Елементи методичної системи навчання учнів розв’язування задач з параметрами у шкільному курсі математики
Ромашко Олена. Впровадження STEM-освіти у навчання математики
Ромашко Олена. Прикладна спрямованість навчання математики в старшій школі
Тихоненко Крістіна. Умови впровадження форми змішаного навчання у системах математичної підготовки учнів і студентів
Трепачова Тетяна. Розвиток профільних інтересів учнів 10-11 класів економічного спрямування засобами навчання математики
Фісенко Таїсія. Теоретичні та методичні аспекти навчання розв’язування задач шкільного курсу геометрії на рухи на площині і в просторі
Хара Дар’я. Розвиток творчих здібностей учнів класів математичного профілю засобами навчання використання СКА Maxima для моделювання фрактальних множин
Шайтанов Максим. Методика використання комп’ютерної підтримки факультативного курсу «Фрактали» у класах з поглибленим вивченням математики

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
Бандуров Сергій. Процес збудження електромагнітних полів рухомим пучком заряджених частинок
Бандуров Сергій. Програмування мікроконтролерів фізичного обладнання
Буц Любов. Роль фізико-хімічних методів аналізу в дослідженні якості продуктів харчування
Поповецька Юлія. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчання фізики
Рибачков Олександр. Науково-дослідна діяльність учнів у закладах загальної середньої освіти
Руденко Марина. Практико-орієнтоване навчання фізики в умовах профільного навчання
Третяк Аліса. Методика формування наукового стилю мислення учнів у навчанні фізики
Федосова Вікторія. Молекулярна кухня – феномен кулінарного мистецтва ХХІ століття
Шайтанов Максим. Молекулярно-динамічне вивчення кінетичних коефіцієнтів металу в метастабільних станах
Шаповал Ірина. Системно-діяльнісний підхід до організації самостійної роботи учнів у навчанні фізики
Шилко Анастасія. Задачі з практичним змістом в курсі фізики загальноосвітньої школи

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Білогуров Олександр. Ігрові технології навчання як одна з інноваційних форм навчально-виховного процесу ВНЗ
Бровко Кристина. Методи активізації навчальної діяльності економічних дисциплін
Брейлян Марія. Наочність як засіб навчально-пізнавальної діяльності у професійній освіті
Буркут Олег. Принципи організації ділової гри
Висоцький Михайло. Методичні підходи до формування собівартості продукції
Джансиз Олена. Впровадження інноваційних методик в 5-9 класах на уроках трудового навчання
Медведєва Вікторія. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців сфери ресторанного обслуговування
Петрончик Вікторія. Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій у навчанні
Салов Владислав. Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти
Сімоніна Інна. Технології мозаїчного мистецтва на уроках трудового навчання в 5-9 класах
Солошенко Ольга. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання в 7-9 класах
Уварова Вероніка. Вплив ділової гри на формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності
Фурса Дмитро. Проектна технологія в особистісно-орієнтованому навчанні учнів загальноосвітньої школи
Четверикова Олена. Теорія ігор як один із засобів розвитку пізнавального інтересу в учнів в школі

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
ТА НАВЧАННІ
Барабаш Валерія. Проблеми та перспективи впровадження ІКТ у початковій школі
Бельчев Олександр. Порівняльна характеристика програм статистичного аналізу
Бельчев Олександр. Вплив іменованих сутностей при формуванні запитів до бази даних на процес автоматичної будови сюжету новин в мережі INTERNET
Богданова Мирослава. Інтерактивні методи навчання у логопедичній практиці з використанням інформаційних технологій
Бойко Алла. Системи контролю версій для роботи з текстовими файлами
Болотова Влада. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови в початковій школі
Борова Аліна. Безпечний інтернет
Васютіна Марія. Області застосування бази даних в економіці
Володченко Антон. Кіберзлочинність та засоби її подолання
Галацький Владислав. Використання мови PYTHON для аналізу статистичних даних
Гришин Максим. «Перевернене» навчання – ключова тенденція освітніх технологій сучасності
Дубовенко Анна. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у корекційній роботі логопеда
Загребельна Катерина. Масове відкрите соціальне навчання як одна з форм дистанційної освіти
Замятіна Вікторія. Використання сучасних інформаційних технологій у початкових класах на уроці математики
Кондратенко Аліна. Використання слухомовного тренажеру «Світ звуків. Видима мова» при корекції мовленнєвих порушень
Костюк Владислава. Електронні таблиці EXCEL в історичній професії
Кравченко Артур. Моделювання симулятора складання і діагностики ПК у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Лавриненко Аліна. Особливості використання інформаційних технологій на підприємствах
Лобанова Аліна. Використання інформаційно-комунікаційих технологій на уроках історії в адаптивної школі
Маєвська Ольга. Застосування Microsoft ACCESS в економічній діяльності підприємств
Матвєєв Владислав. Аналіз сучасних систем управління базами даних, як засобів представлення знань
Мельник Анастасія. Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством
Міщенко Анна. Використання інтерактивної дошки на уроках інформатики
Нестеренко Аліна. Використання засобів Power Point на уроках історії
Отреп’єва Юлія. Використання GIT І GITHUB у роботі з текстовими файлами
Отреп’єва Юлія. Аналіз ринку криптовалют
Перехрест Олександра. Вільне програмне забезпечення в освіті
Пігурнова Марія. Ефективність використання комп’ютерних технологій у розвитку дітей з недорозвитком мовлення
Погорелова Діана. Впровадження та використання пакету Microsoft Office у виробничих, навчальних та обчислювальних спеціальностях
Проценко Владислава. Інформаційні ресурси і сервіси інтернет у роботі архівів України
Романець Андрій. Аналіз програмного пакета IBM SPSS STATISTICS
Тімченко Карина. Роль комп’юторних технологій у початкових класах
Шуба Олена. Інформаційні технології в економіці
Ягодкіна Ілона. Використання сучасних інформаційних технологій на уроках історії
Якименко Дмитро. Сторітелінг як інтерактивний метод роботи з учнями
Янєв Владислав. Використання прикладного програмного забезпечення для дистанційного навчання

ЕКОНОМІКА
Байдала Маргарита. Підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємств
Безродна Альона. Особливості національного кейтерингу
Бакута Діана. Гендерна дискримінація на вітчизняному ринку праці та шляхи її подолання
Бакута Діана. Стан сучасного ринку праці та перспективи розвитку
Бережна Олександра. Сутність та оцінка рівня силової безпеки підприємства
Бережна Олександра. Дослідження блочно-модульної системи потенціалу підприємства
Бровко Кристина. До питання використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Буркова Марина. Управління трудовим потенціалом підприємства
Висоцький Михайло. Принципи формування кадрового потенціалу підприємства
Ільїн Олександр. Актуальні проблеми інноваційного розвитку підприємств
Кокошко Ганна. Сутність системи управління персоналом
Маєвська Ольга. Сучасний стан та проблеми розвитку фондового ринку України
Мяло Вікторія. Причини і можливості подолання безробіття в Україні
Мяло Вікторія. Особливості управління трудовим потенціалом на промисловому підприємстві
Опара Вікторія. Маркетингове планування кейтерингу
Пашко Тетяна. До питання оцінки фінансових результатів підприємства
Перепадя Євген. Особливості стратегічного планування персноналу на підприємстві
Петрончик Вікторія. SMART-освіта як чинник інноваційного розвитку суспільства
Петрончик Вікторія. Вплив зовнішнього середовища на потенціал сільськогосподарського підприємства
Погорелова Діана. Позитивні та негативні наслідки девальвації гривні і шляхи подолання цього явища
Рибалка Тетяна. Економічне управління підприємством
Симоненко Дмитро. Екологічна соціальна відповідальність підприємств в Україні
Стояновська Анастасія. Економічне шпигунство: поняття та відмінні особливості
Тютюшова Аліна. Передумови виникнення поняття економічної безпеки підприємства та його еволюція
Тютюшова Аліна. Рентабельність як основний показник діяльності підприємства санаторно-курортної сфери
Уварова Вероніка. Корпоративне управління підприємствами в Україні
Шуба Олена. Проблема безробіття в Україні

МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Баєва Катерина. Управління інноваціями в готельній сфері
Бачурський Олександр. Стратегічне планування в міжнародному менеджменті
Бачурський Олександр. Аналіз показників рейтингу України за індексом конкурентоспроможності подорожей і туризму
Брезицька Лілія. Формування корпоративної культури готельних мереж
Володєва Владислава. Особливості поведінки споживачів на споживчому ринку
Георгiнова Д.О. Взаємовігидний зв’язок діяльності кампаній громадянського представництва та організаційного інжинірингу, як сучасної технології управління
Губанова Анастасія. Управління конфліктами в організації
Губанова Анастасія. PUBLICRELATIONS у системі маркетингових комунікацій
Дубинка Олена. Загальні концепції сучасного менеджменту
Дуленко Володимир. Сучасний стан заповідної справи в туристичних регіонах України
Дуленко Володимир. Складові системи управління підприємством в умовах глобалізації
Жук Катерина. Ефективне лідерство як інструмент стратегічного управління
Калайтан К.О. Сучасний менеджмент в «суспільстві знань»
Кучер Олексій. Ефективна мотивація та стимулювання робітників
Брезицька Лілія. Досвід впровадження інновацій в Україні
Лавриненко Аліна. Аксіологічний зміст менеджерської діяльності
Лавриненко Аліна. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні
Лавриненко Аліна. Організації, що навчаються, в умовaх сучaсного ринку
Мельник Анастасія. Глобальні тенденції розвитку туризму в світі
Мельник Анастасія. Сценарне мислення – ключова компетентність менеджера
Мельник Анастасія. Сучасні підходи до вирішення проблем управління персоналом організації
Мяло Вікторія. Ефективне лідерство
Буланкіна Олександра. Особливості управління інноваційними проектами
Перепадя Євген. Менеджмент якості на базі концепції TQM
Собур Віолетта. Сутність та завдання комунікацій у маркетингу
Собур Віолетта. Системи мотивації персоналу
Стражнік Вікторія. Вдосконалення форм матеріального заохочення персоналу на підприємстві готельного господарства
Тюндер Ганна. Управління стратегічними змінами в туристичній організації
Хімович Дмитро. Розробка маркетингової стратегії туристичної організації
Чуріна Катерина. Доцільність впровадження еко-інновацій в Україні
Цикура Дар’я. Вплив управлінського консалтингу на розвиток підприємства
Шемендюк Наталія. Аналіз світових лідерів по впровадженню інновацій
Шепєлєва Ірина. Управління корпоративною культурою служб туристичної фірми «SARPEDON»
Якимова Олена. Максимізація продаж у туристичній сфері
Якимова Олена. Земельна реформа в Україні

ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Барно Павло. Економічне зростання в процесі регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Васильєва Ірина. Інтеграція українського страхового ринку в глобальний світовий страховий ринок
Величинська Маргарита. Моделі стратегічного управління підприємством
Георгiнова Д.О. Вдосконалення податкової системи України: зміни до податкового кодексу
Гогунська Катерина. Модель оцінки конкурентноспроможності підприємства
Дядик Анастасія. «Стратегічне планування на підприємстві»
Карпачова Каріна. Управління та вибір каналів розподілу продукції як основної запоруки успіху підприємства
Козубович Людмила. Проблеми наповнення бюджету України в сучасних умовах
Комарь Мар’яна. Переваги і недоліки банківського кредитування малих і середніх підприємств в Україні
Кравченко Людмила. Фінансові механізми економічних криз
Кучер Олексій. Інвестиційна діяльність підприємства
Макарова Анастасія. Напрями вдосконалення обласного бюджету в умовах формування державного бюджету України
Маслюк Вікторія. Штучний інтелект для ефективного управління фірмою
Мащенко Олександр. Моделювання вибору інвестиційного проекту
Наконечник Ольга. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві
Нєєнданк Олег. Аналіз фінансової стійкості та фінансових результатів підприємства
Симоненко Дмитро. Економіко-математичні методи в маркетинговій діяльності підприємства
Скоробогатов Олександр. Інвестиційний попит як напрям сталого розвитку
Степанова Карина. Визначення фази економічного циклу України
Філіп`єва Діана. Трудовий потенціал підприємства та ефективність його використання
Хмельницька Лариса. Інформаційна складова формування систем логістики підприємств інтернет-торгівлі
Цибарняк Діана. Оцінка моделей ринкової економіки

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Антоненко Ірина. Відновлення при захворюваннях протрузії хребтів стовбура засобами фізичних вправ
Бесхлєбна Валерія. Вплив занять аеробікою на показники гнучкості та спритності студенток і курсу спеціальностей початкової освіти
Бідна Анастасія. Методика розвитку гнучкості у дітей молодшого шкільного віку засобами гімнастики
Боднар Світлана. Стан здоров’я сучасної студентської молоді
Васильєва Ганна. Психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх учителів у процесі інноваційної діяльності
Васькова Дар’я. Відновлення ноги після перлому голінкостопа
Літус Ілля. Умови допуску студентської молоді до занять оздоровчим фітнесом
Волощук Катерина. Аналіз інноваційних груп у фізкультурно-оздоровчій роботі
Колоколова Катерина. Застосування методу кінезотерапії при артрозі колінного суглоба
Красильников Владислав. Вплив занять спортивним орієнтуванням на розвиток витривалості хлопців 7-8 класів
Мащенков Спартак. Організаційно-методичні особливості побудови занять силової спрямованості з жінками зрілого віку за методикою кросфіт
Міщенко Євгеній. Теоретико?методичні засади застосування фітнес?технологій у фізичному вихованні студентської молоді
Оптовка Володимир. Особливості побудови занять спеціальної фізичної підготовки юних футболістів на загальнопідготовчому етапі в групах початкової спеціалізації
Петров Роман. Визначення рівня розвитку силових здібностей студентів різних спортивних спеціалізацій
Подлубна Євгенія. Методологія визначення рівня психологічної та фізичної готовності студентів спеціалізації «волейбол» до змагальної діяльності
Подлубная Євгенія. Основні закономірності, принципи та методи розвитку фізичних здібностей в АФВ
Сапах Тетяна. Роль метрологічного контролю у покращенні спортивних результатів з волейболу
Стратулат Ірина. Вплив аеробіки на організм студента
Тарасенко Олексій. Еколого-валеологічний підхід до формування здоров?язбережувальної компетентності
Федальченко Андрій. Особливості розвитку фізичних якостей засобами футболу
Хіврич Ірина. Розвиток творчого потенціалу студентів шляхом традиційних та іноваційних технологій
Черненко Владислав. Особливості розвитку псхимоторики дітей 5-6 років засобами пальчикової гімнастики
Шутова Єлизавета. Деякі аспекти оцінки рівня фізичного стану студентської молоді

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЕКОЛОГІЯ
Архипова Анна. Екологічні звички як спосіб свідомого збереження планети
Баличев Михайло. Кінезотерапія як засіб фізичної реабілітації порушень функції опорно-рухового апарату
Барабаш Валерія. Різноманітність молюсків азовського моря та їх значення у екосистемах
Богачова Христина. Медико-біологіні основи відновлення у фізичній культурі
Будник Максим. Стан демографiчних проблем та рiвень травматизму в Україні, м. Бердянську
Войчицька Катерина. Проблеми якості та екологічної безпечності продуктів харчування
Глущенко Ольга. Використання спеціалізованого програмного забезпечення в процесі професійної підготовки студентів у сфері здоров’я людини
Джелген Григорій. Здоровий спосіб життя та стан здоров’я сучасної студентської молоді
Добича Тетяна. Дикорослі ягоди як альтернатива створення харчових продуктів у ресторанній індустрії
Москалевич Ганна. Екологія харчування як елемент економічної безпеки держави
Новак Єгор. Екологічний вплив вулканічної діяльності на навколишнє середовище
Заволока Євген. Екологічне виховання та формування здорового способу життя засобами туризму
Калашнікова Анастасія. Методика лікувального масажу при бронхіальній астмі
Колоколова Катерина. Гігієна харчування в профілактиці захворювань зубів
Колоколова Катерина. Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців фізичної реабілітації та вчителів основи здоров’я
Колоколова Катерина. Фізична реабілітація при артрозі суглобів
Колоскова Ілона. Фізична реабілітація студентів спеціальної медичної групи
Мітяєва Анастасія. Оптимізація фізичного стану дівчат 18-20 років засобами оздоровчої аеробіки
Москаленко Дмитро. Екологічні проблеми Азовського моря та шляхи їх рішення
Несвєтаєв Ілля. Лікарський контроль здоров’я студентів як профілактика спортивного травматизму
Отреп’єва Юлія. Вплив солоності Азовського моря на його рибні запаси
Петрова Дар’я. Фізична реаблітація при міопії
Пшенична Єлізавета. Наукові ідеї В.І.Вернадського та збереження ресурсів біосфери
Савін Євгеній. Фізична реабілітація при ІХС (стенокардії)
Сухотько Ірина. Медико-статистичне дослідження як метод аналізу та оцінки рівня здоров’я населення України
Тарасенко Олексій. Фізична реабілітація при набутих вадах серця
Тонєва Оксана. Особливості адаптації студентів до процесу навчання у вищому навчальному закладі
Фрікіна Карина. Загальні принципи безпеки харчових продуктів
Шумейко Дар’я. Проблеми розвитку ринку екологічно чистої продукції харчування
Янєв Владислав. Проблеми ноосферного розвитку суспільства