Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Petryk Kristina

PhD of Pedagogical Sciences

The Senior Lecturer of the Department of Primary Education

Наукометрика

Google Scholar

qhOF8AoAAAAJ&sortby

Researcher iD

AAL-2238-2020

ResearchGate iD

Kristina_Petryk

Petryk Kristina was born on the 15th of October, 1989, in Chelyabinsk.

In 2013 she graduated from the Institute of Philology and Social Communications of the Berdyansk State Pedagogical University majoring in «Language and Literature (Russian, English or German)» and qualified as a teacher of Russian language and literature, English language and foreign literature in a secondary school. In 2016 she received a second degree in specialty 7.01010201 «Primary Education», 7.03010301 «Practical Psychology», qualification – organizer of primary education, primary school teacher, practical psychologist.

From 2011 to 2012, she worked as secretary of the Institute of Psychological and Pedagogical Education and Arts at BSPU.

From 2012 to 2016, she was a lead specialist at the Institute of Psychological and Pedagogical Education and the Arts, a dispatcher at The Faculty of Psychological and Pedagogical Education and the Arts, and a part-time assistant at the Department of Primary Education at BSPU.

From 2019 – a Dispatcher at The Faculty of Psychological and Pedagogical Education and the Arts at BSPU.

From 2015 to 2019 she studied postgraduate courses at Berdyansk State Pedagogical University (with the interruption of the main professional activity).

In 2020 defended her PhD thesis on the specialty 13.00.04 «Theory and Methodology of the Professional Education» on the theme «Preparing of Future Primary School Teachers for Organization of Interactive Educational Interaction of Students» (the scientific adviser – doctor of pedagogical sciences, professor Lyudmila KOVAL).

From September 2020 – the Senior Lecturer at the Department of Primary Education at BSPU.

She was awarded the note of gratitude by the rector of BSPU for her diligent work and on the occasion of Education Workers’ Day (2015), for her diligent work, high professionalism and on the occasion of Educators’ Day (2016).

 

Publications

 1. Petryk K. Yu. (2016). Teoretychni zasady problemy pidhotovky maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii subiekt-subiektnoi vzaiemodii molodshykh shkoliariv. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Pedahohichni nauky. Chernihiv. Vyp. 135. S. 124–128.
 2. Petryk K. Yu. (2016). Do pytannia pro sutnist poniattia «pidhotovka maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii navchalnoi vzaiemodii molodshykh shkoliariv». Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly : zb. nauk. pr. Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Uman’. Vyp. 55. S. 31–37.
 3. Petryk K. Yu. (2016). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii subiekt-subiektnoi vzaiemodii molodshykh shkoliariv. Pedahohichni idei Sofii Rusovoi u konteksti suchasnoi osvity : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviachenoi 160-richchiu vid dnia narodzhennia S. F. Rusovoi, m. Chernihiv, 18–19 liut. 2016 r. Chernihiv. S. 187–190.
 4. Petryk K. Yu. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii navchalnoi vzaiemodii molodshykh shkoliariv: teoretychnyi aspekt. Aktualni problemy psykholohii ta pedahohiky : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Kharkiv, 11–12 lyst. 2016 r. Kharkiv. S. 40–43.
 5. Petryk K. Yu. (2016). Uprovadzhennia diialnisnoho pidkhodu v protses pidhotovky maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii navchalnoi vzaiemodii molodshykh shkoliariv. Vitchyzniana nauka na zlami epokh: problemy ta perspektyvy rozvytku : materialy ХХVII vseukr. nauk.-prakt. internet-konf., m. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 17 lyst. 2016 r. Pereiaslav-Khmelnytskyi. S. 317–320.
 6. Petryk K. Yu. (2017). Pedahohichne partnerstvo u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly. Pedahohichni nauky : zb. nauk. pr. Kherson. Vyp. LXXV. S. 170–173.
 7. Petryk K. Yu. (2017). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do orhanizatsii interaktyvnoi navchalnoi vzaiemodii uchniv. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2017. Budapest. V(62), Issue 142. S. 36–40.
 8. Petryk K. Yu. (2017). Vykorystannia potentsialu interaktyvnoi navchalnoi vzaiemodii z metoiu zaluchennia studentiv do refleksyvnoi diialnosti. Nauka III tysiacholittia: poshuky, problemy, perspektyvy rozvytku : materialy I vseukr. nauk.-prakt. internet-konf., m.Berdiansk, 20–21 kvit. 2017 r. Berdiansk. S. 142–144.
 9. Petryk K. Yu. (2017). Zastosuvannia systemnoho pidkhodu v protsesi pidhotovky maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii interaktyvnoi navchalnoi vzaiemodii molodshykh shkoliariv. Hlobalni vyklyky pedahohichnoi osvity v universytetskomu prostori : materialy III mizhnar. konhresu, m. Odesa, 18–21 trav. 2017 r. Odesa. S. 191–192.
 10. Petryk K. Yu. (2017). Stvorennia osvitnoho studentotsentrovanoho seredovyshcha v protsesi dydaktyko-metodychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly. Pidhotovka maibutnikh pedahohiv u konteksti standartyzatsii pochatkovoi osvity : materialy vseukr. nauk.-prakt. onlain-konf., m. Berdiansk, 14 veres. 2017 r. Berdiansk. S. 110–114.
 11. Petryk K. Yu. (2018). Hotovnist maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do orhanizatsii interaktyvnoi navchalnoi vzaiemodii uchniv. Molod i rynok : naukovo-pedahohichnyi zhurnal. Drohobych : Drohobytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka. № 5 (160). S. 173–178.
 12. Petryk K. Yu. (2018). Model pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do orhanizatsii interaktyvnoi navchalnoi vzaiemodii uchniv. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova : fakhovyi zhurnal. Seriia 5. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. Kyiv. Vyp. 61. S. 235–239.
 13. Petryk K. Yu. (2018). Innovatsiinyi aspekt formuvannia pozytyvnoi motyvatsii u maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do orhanizatsii interaktyvnoi navchalnoi vzaiemodii uchniv. Formalna i neformalna osvita u vymirakh pedahohiky dobra Ivana Ziaziuna : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Poltava, 5–6 berez. 2018 r. Poltava. S. 127–129.
 14. Petryk K. Yu. (2018). Vykorystannia innovatsiinykh form u protsesi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do orhanizatsii interaktyvnoi navchalnoi vzaiemodii uchniv. Innovatsii v pochatkovii osviti: problemy, perspektyvy, vidpovidi na vyklyky sohodennia : materialy vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Poltava, 23–24 trav. 2018 r. Poltava. S. 133–136.
 15. Koval L., Petryk K. (2020). Pedahohika partnerstva v koordynatakh modernizatsii profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly. NEW INCEPTION : naukovyi zhurnal / Natsionalnyi universytet «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka ; holov. red. S. I. Strilets. № 1. S. 7–13.
 16. Petryk K. Yu. (2020). Osobystisno-humanna dominanta vchytelia pochatkovoi shkoly v umovakh dystantsiinoho navchannia. Pidhotovka maibutnikh pedahohiv u konteksti standartyzatsii pochatkovoi osvity : materialy IV Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii (16 veresnia 2020 roky). Berdiansk : BDPU. S. 72–75.
 17. Petryk K. Yu. (2020). Humanistychna pozytsiia maibutnoho vchytelia yak dominanta tsinnisno-smyslovoho rozuminnia osvitnoho protsesu v pochatkovii shkoli. Psykholoho-pedahohichnyi suprovid fakhovoho zrostannia osobystosti v systemi neperervnoi profesiinoi osvity : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (26–27 lystopada 2020 roky). Berdiansk: BDPU. S. 78–82.