Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Koval Lyudmila

Dean of the Faculty of Psychological and Pedagogical Education and Arts

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Koval Lyudmila Viktorivna, born in 1960, in 1981 she finished Berdiansk state pedagogical institute named after P. D. Osipenko, on specialtу «Pedagogics and methodology of the primary education».

During 7 years she worked as the primary school teacher at Berdiansk’s secondary school № 16.

In 1987 she was elected in competition for the position of assistant of the chair of Mathematics of Berdiansk State pedagogical institute named after P. D. Osipenko.

In 1993 Koval L. V. defended her Ph.D. thesis on the specialty «Theory and History of Pedagogics» on the theme «Methods of Differentiation of Primary School Pupils’ Educational Homework» which was written under the direction of the doctor of pedagogical sciences, professor O.Ya. Savchenko.

In 2010 Koval L. V. defended her doctoral dissertation on theme «The System of the Professional training of Future Teachers of Primary School for the Implementation of the General Educational Technologies» (the scientific adviser – doctor of pedagogical sciences, professor, academician O. Ya. Savchenko).

Lyudmila Viktorivna works as a dean of the Faculty of Training Primary School Teachers, she was the member of the working group which created and developed the State standards of the high education for the training primary school’s specialists, Koval L. V. is a member of the Scientific-Methodical Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Expert Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine on the specialty «Primary Education».

Koval L. V. constantly cooperates with the communal establishment «Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education” of Zaporizhzhya regional council, Koval L. V. has repeatedly joined the jury of the All-Ukrainian contest “The Teacher of the Year».

Lyudmila Viktorivna has more than 110 scientific research works. Among them there are monographs, textbooks, educational-methodical and educational tutorials and textbooks (3 of them were approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine) and others.

For successes within the pedagogical and scientific activities she was awarded with the Honorary Diploma of the Department of Education and Science of the Zaporizhzhya Regional State Administration, also she was awarded with the diplomas and certificates of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Koval L. V. was awarded with the breastplate «The Excellence in Education», with the medal «For a significant contribution to the development of the city of Berdiansk».

 

Textbooks and educational-methodical teaching tutorials (2006-2011)

 1. Кoval L. (2006). Suchasni navchalni tekhnologii v pochatkovij shkols: navch.-metod. posib. [dlya stud. ped. navch. zakl.]. Donetck: Yugo-Vostok.
 2. Koval L. V., Skvortcova S. O. (2008). Metodika navchannya matematiki : teoriya i praktika : pidruch. [dlya stud. za spetcialnistyu 6.01.01.00 “Pochatkove navchannya“, osvitno-kvalifikatcijnogo rivnya „bakalavr“] Odesa : Vidavnitctvo „Avtograph“.
 3. Koval L. V., Skvortcova S. O. (2011). Metodika navchannya matematiki: [teoriya i praktika: pidruchnik dlya studentiv za spetcialnistyu 6.010100 „Pochatkove navchannya“, osvitno-kvalifikatcijnogo rivnya „bakalavr“ [2-ge vid.,dopov. i pererobl.]. Kharkiv: ChP “Print-Lider”.
 4. Koval L. V. (2012). Profesijna pidgotovka majbutnih uchiteliv u konteksti rozvitku pochatkovoyi osviti: monograpphiya. [2-e vid., pererob. i dopov.]. Donetck: LANDON – XXI.
 5. Koval L. V. (2012). Innovatcijnij potentcial vishoyi pedagogichnoyi osviti / Gluzman N.A., Marusinetc M.M., Petuhova L.Ye.: Kolektivna monographiya [za zag. red. Koval L.V.]. Donetck: LANDON – XXI.
 6. Koval L. V. (2012). Suchasna pochatkova osvita: vektori rozvitku [spetcialnij vipusk, prisvyachennij 80-richchyu universitetu]. / Zb. nauk. Pratc.  [za zag. red. Koval L.V.]. Berdiansk: BDPU.
 7. Koval L.V. (2012). Pidgotovka maibutnih uchiteliv do profesijnoyi diyalnosti v umovah variativnosti zmistu pochatkovoyi osviti / Zbirnik naukovih pratc Berdianskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu (Pedagogichni nauki, spetcialnij vipusk). Berdiansk: BDPU.
 8. Koval L. V., Skvortcova S. O. (2012). Metodika navchannya matematiki : teoriya i praktika. (Elektronnij pidruchnik) dlyz studentiv za spetcialnistyu 6.010100 “Pochatkove navchannya”, osvitno-kvalifikatcijnogo rivnya “bakalavr” [2-ge vid., dopov. i pererobl.]. Kharkiv: ChP “Print-Lider”.

 

Publications

 1. Koval L. V., Nikonenko T. V. (2014). Praktikum z metodiki navchannya matematiki v pochatkovij shkoli (1 klas): navch. posib. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V., (List №1/11-9314 від06.2014 р.).
 2. Koval L. V. (2014). 55-richchya institute, de gotuyut pershogo vchitelya: istoriya ta rozdumi. Pochtkova shkola. 9. 39–42.
 3. Koval L., Nikonenko T. (2014). Suchasnij pidruchnik z matematiki dlya pochatkovoyi shkoli: teotiya ta praktika: navch. posib. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 4. Koval L., Nikonenko T. (2014). Suchasni tekhnologii navchannya osvitnoyi galuzi “Matematika” v pochatkovij shkoli: metod. rekom. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 5. Koval L., Nikonenko T. (2014). Metodika navchannya matematiki v pochatkovij shkoli: metod. rekom. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 6. Koval L. (2014). Zasobi diagnostiki navchalnih dosyagnen navchalnih dosyagnen studentiv yapryamu pidgotovki 6.010102 Pochatkova osvita / Za red.d.ped.n., prof. L. V. Koval, st. vikl. T. V. Nikonenko. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 7. Koval L. V. (2015). Pochatkova matematichna osvita v umovah reformuvannya vitchiznyanoyi shkilnoyi galuzi. Naukovi zapiski Berdianskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu. Pedagogichni nauki: zb. nauk. pr. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V. Vip.1. 86–93.
 8. Koval L. V. (2015). Aktualni problemi pochatkovogo navchannya: didaktiko-metodichnij aspekt: navch.-metod. posib./ Lyudmila Viktorivna Koval. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 9. Koval L., Nikonenko T. (2015). Praktikum z metodiki navchannya matematiki v pochatkovij shkoli (2 klas): navch.-metod. posib. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 10. Koval L. V. (2015). Modernizaciya metodichnoyi sistemi navchannya matematiki v konteksti standartizatciyi pochatkovoyi osviti v Ukrayini. Ovejshie nauchnye dostizheniya. Pedagogicheskie nauki: sb. trud. konf. Rezhim dostupu:http://www.rusnauka.com/11_NND_2015/Pedagogica/2_190073.doc.htm
 11. Koval L. (2015). Didaktiko-metodichna pidgotovka maibutnih fahivtciv pochatkovoyi osviti: kompetentnisnij pidhid: kolektivna monografiya / [za zag. red.: prof. L. V. Koval, A. M.Kramarenko, dotc. К. І. Stepanyuk]. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 12. Koval L. V. (2016). Modernizatciya metodichnoyi sistemi navchannya matematiki v konteksti standartizatcii pochatkovoyi osviti v Ukraini. Najnovite nauchni postizheniya : materiali za 11-a mezhdunarodna nauchna praktichna konferenciya (m. Sofiya, 17-25 mart, 2015). T. 8. Pedagogicheskie nauki. Sofiya: «Byal GRAD-BG» OOD. 18–21.
 13. Koval L., Nikonenko T. (2016). Praktikum z metodiki navchannya matematiki v pochatkovij shkoli (2 klas): navch.-metod. posib. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 14. Koval L. (2016). Zasobi diagnostiki navchalnih dosyagnen student spetcialnosti 8.01010201 Pochatkova osvita / Za red d.ped.n., prof. L. V. Koval, d. ped. n., prof. A. M. Kramarenko, st. vikl. T. V. Nikonenko. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V.
 15. Koval’ L. V. (2016). Contemporary context of development of primary mathematical education in Ukraine. Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE. 379–382.
 16. Koval’ L. (2016). General theoretical principles of mathematical lesson’s update in primary school. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Edition 12. Poitiers, Frankfurt, Los Angeles. 26 – 29.
 17. Koval’ L. V. (2016). Professional Training of Future Teachers of Primary School : Cultural and Creative Dimension. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (38), Issue: 77. 41–44.
 18. Koval’ L. V. (2016). Vliyanie sovremennih teorij obucheniya na transformatciyu metodicheskj nauki v vishej pedagogicheskoj shloke Ukrainin. Science Rise № 3/5 (20). 38–43.
 19. Koval’ L. V. (2016). Conceptual principles of professional training of future teachers in the context of modern primary education’s development [monograph 6]. Information and technologies in the development of socio-economic systems, Wydawnictwo Wyzszej Szkoty Technicznej w Katowicach. 32–39.
 20. Koval L. V. (2016). U poshukah novoyi kontceptcii pidgotovki magistriv pochatkovoyi osviti: metodika pochatkovogo navchannya u vishij shkoli. Materiali I Vseukr. nauk.-prakt. konf. [“Realizatciya nastupnosti v matematichnij osviti: realii ta perspektivi”], (Odesa, 15-16 veresnya 2016 r.). H.: Vid-vo “Ranok”. 249–252.
 21. Koval L. V., Nikonenko T. V. (2016). Suchasni tekhnologii navchannya osvitnoyi galuzi “Matematika” v pochatkovyi. Suchasni tekhnologii navchannya v pochatkovyi shkoli: pitannya ta vidpovidi / Za red. d. p. n., prof. L. V.Koval, d. p. n., prof. A. M. Kramarenko. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O. V. 27–47.
 22. Koval L. V., Nikonenko T. V. (2016). Metodiki navchannya osvitnoyi galuzi “Matematika”v pochatkovij shkoli. Metodiki navchannya v pochatkovij shkoli: pitannya ta vidpovidi / Za red. d. p. n., prof. L. V.Koval, d. p. n., prof. A. M.Kramarenko. Berdiansk: Vidavetc Tkachuk O.V. 38–95.
 23. Koval L. (2017). Profesijna pidgotovka maibutnih uchiteliv pochatkovoyi shkoli: stan ta perspektivi rozvitku. Pochatkova shkola. 1. 39–42.
 24. Koval L. Belcheva N. (2017). Matematichne movlennya pedagoga – vziretc dlya uchniv. Uchitel pochatkovoyi shkoli. 4. 9–13.
 25. Koval L. (2017). Zagalnooyevropehskij vector rozvitku pochatkovoyi matematichnoyi osviti. Globalni vikliki pedagogichnoi osviti v universitetskomy prostori: materiali III Mizhnar. kongresu (m. Odesa, 18-21 travnya 2017 r.). Odesa: Vidavnichij dim “Gelvetika”. 278–279.
 26. Olga Popova, Liudmyla Koval, Olena Horetska, Nataliia Serdiuk, Vera Burnazova (2018). Theoretical and Practical Aspects of Psychological and Pedagogical Support for Children and Adolescents Temporarily Displaced from the Territories of Permanent Residence. Vol 7, № 2: Journal of History Culture and Art Research 7 (2). 177–183.