Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Наші спеціальності

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

На факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти здійснюється підготовка фахівців за 7 спеціальностями, по 12 освітнім програмам.

Освітній ступінь: бакалавр

015.10 Професійна освіта (Цифрові технології)▼

Освітня програма: Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Форма навчання: очна (денна) , заочна
Переваги освітньої програми: метою програми є підготовка конкурентноспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з комп’ютерних технологій  так і виробничу діяльність з використання комп’ютерних технологій із урахуванням потреб суспільства та потенційних роботодавців
Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, технік із конфігурованої комп’ютерної системи, технік із системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм

015.07 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.09 Середня освіта (Інформатика)▼

Освітня програма: Середня освіта (Інформатика)
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.04 Середня освіта (Математика)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.08 Середня освіта (Фізика)▼

Освітня програма: Середня освіта. Фізика
Форма навчання: очна (денна) , заочна (дистанційна)
Переваги освітньої програми: освітня програма спрямована на підготовку всебічно розвиненого, ерудованого і компетентного фахівця в галузі фізики як навчальної дисципліни та напрямку наукових досліджень і сучасних прикладних технологій. Здобувач освіти, що пройшов підготовку за освітньою програмою здатен на науковому рівні аналізувати і моделювати фізичні та педагогічні процеси, формулювати і розв’язувати наукові, прикладні, педагогічні задачі комплексного характеру.
Посади, які може обіймати фахівець: Фахівець із кваліфікацією бакалавра може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (за ДК 003:2010 та НКУ «Класифікатор професій – 2016»), а саме:
вчитель закладу загальної середньої освіти (КОД КП – 2320, КОД ЗКППТР – 25157);викладач професійно-технічного навчального закладу (КОД КП – 2320 / ДК 003:2010);
викладач-стажист (КОД КП – 3340);
лаборант (освіта) (КОД КП – 3340);
технік-програміст (КОД КП – 3121, КОД ЗКППТР – 25036);
асистент вчителя (КОД КП – 3340);
методист (КОД КП – 2351);
методист закладу позашкільної освіти (КОД КП – 2359.2, КОД ЗКППТР – 23471).

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

Освітній ступінь: магістр

015.10 Професійна освіта (Цифрові технології)▼

Освітня програма: Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Форма навчання: очна (денна) , заочна
Переваги освітньої програми: метою програми є підготовка конкурентноспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з комп’ютерних технологій  так і виробничу діяльність з використання комп’ютерних технологій із урахуванням потреб суспільства та потенційних роботодавців
Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, технік із конфігурованої комп’ютерної системи, технік із системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм

014.04 Середня освіта (Математика)▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

014.08 Середня освіта (Фізика)▼

Освітня програма: Середня освіта. Фізика
Форма навчання: очна (денна) , заочна (дистанційна)
Переваги освітньої програми: освітня програма спрямована на підготовку всебічно розвиненого, ерудованого і компетентного фахівця в галузі фізики як навчальної дисципліни та напрямку наукових досліджень і сучасних прикладних технологій. Здобувач освіти, що пройшов підготовку за освітньою програмою здатен на науковому рівні аналізувати і моделювати фізичні та педагогічні процеси, формулювати і розв’язувати наукові, прикладні, педагогічні задачі комплексного характеру.

Посади, які може обіймати фахівець: Випускник може викладати фізику та астрономію у закладах вищої, фахової перед вищої освіти, а також фізику, астрономію, математику в закладах середньої освіти. Об’єкти професійної діяльності випускника:

  • середні заклади освіти;
  • вищі заклади освіти (університети, інститути, коледжі);
  • науково-дослідні інститути, центри, лабораторії;
  • установи освіти різних типів, як державних, так і приватних;
  • органи управління освіти.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів:

2310.2 Асистент;

2310.2 Викладач закладу вищої освіти.

2320 Викладач професійно-технічного закладу освіти.

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти.

2351 Професіонали в галузі методів навчання:

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання);

2351.1 Викладач (методи навчання);

2359.2 Методист;

2359.1 Науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання);

2359.2 Лектор;

2359.2 Методист позашкільного закладу;

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).▼

Освітня програма:
Форма навчання:
Переваги освітньої програми:
Посади, які може обіймати фахівець:

105 Прикладна фізика та наноматеріали▼

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали

Форма навчання: очна (денна)

Переваги освітньої програми: ПФН: освітня програма спрямована на підготовку всебічно розвиненого, ерудованого і компетентного фахівця в галузі прикладної фізики і сучасних технологій. Спеціалізація освітньої програми визначена актуальним напрямком розробки і використання напівпровідникових структур та складових компонент для новітньої електроніки та інформаційних технологій. Здобувач освіти, що пройшов підготовку за освітньою програмою здатен на науковому рівні аналізувати і моделювати фізичні процеси, формулювати і розв’язувати наукові та прикладні задачі комплексного характеру.

Посади, які може обіймати фахівець: Випускник може викладати фізику у закладах вищої, фахової перед вищої освіти, а також фізику в закладах середньої освіти. Об’єкти професійної діяльності випускника:

  •  середні заклади освіти;
  •  вищі заклади освіти (університети, інститути, коледжі);
  • науково-дослідні інститути, центри, лабораторії;
  • установи освіти різних типів, як державних, так і приватних;
  • органи управління освіти.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів:

2310.2 Асистент;

2310.2 Викладач закладу вищої освіти.

2320 Викладач професійно-технічного закладу освіти.

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти.

2351 Професіонали в галузі методів навчання:

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання);

2351.1 Викладач (методи навчання);

2359.2 Методист;

2359.1 Науковий співробітник (в інших галузях навчання);

2359.1 Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання);

2359.2 Лектор;

2359.2 Методист позашкільного закладу