Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

The Department of the Theory and Methods of Physical Education

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

Спеціальність: 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА).

Освітньо-професійна програма:

 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура. Організація спортивно-масової роботи» спрямована на формування загальних та фахових компетентностей майбутнього учителя фізичної культури, підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють комплексом знань з фізичної культури і спорту та здатні здійснювати самостійну викладацьку  та організаційну діяльність в галузі освіти;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • вчителі спеціалізованих навчальних закладів;
 • інші професіонали в галузі навчання;
 • інші фахівці в галузі освіти.

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма:

 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. ТРЕНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З ВИДУ СПОРТУ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт. Тренерська діяльність з виду спорту» спрямована на формування загальних та фахових компетентностей, які визначає Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 Фізична культура і спорт, та на оволодіння основами методики підготовки спортсменів у циклічних, силових, ігрових та складнокоординаційних видах спорту з урахуванням потреб Запорізького регіону;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту за предметною спеціальністю «Фізична культура і спорт»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх тренерів з виду спорту, тренерів-викладачів з виду спорту, інструкторів-методистів спортивної школи для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);
 • тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);
 • інструктор-методист спортивної школи.

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.

Освітньо-професійна програма:

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  І  СПОРТ. ФІТНЕС».

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура і  спорт. Фітнес та рекреація» дозволяє враховувати актуальні тенденції розвитку галузі фізичної культури і спорту, а також специфіку Запорізького краю з розширеною інфраструктурою туристсько-рекреаційної зони, що обумовлює додаткові перспективи розвитку фітнесу і фізичної рекреації, та підвищує попит на  фахівців у цій галузі;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту за предметною спеціальністю «Фізична культура і спорт»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх фітнес-тренерів, інструкторів з аеробіки, інструкторів-методистів тренажерного комплексу, фахівців з організації дозвілля, інструкторів оздоровчо-спортивного туризму для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;

випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • фітнес-тренер;
 • інструктор з аеробіки;
 • інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
 • фахівець із організації дозвілля;
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму).

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність: 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Освітньо-професійна програма:  «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Форма навчання:  очна (денна), заочна.

Переваги освітньо-професійної програми:

 • освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців у сфері освіти, фізичної культури, спортивного тренування та фізичної реабілітації набуття ними загальних та фахових компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики викладацької діяльності, а також формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної практичної роботи з урахуванням потреб Запорізького краю;
 • основний фокус освітньо-професійної програми передбачає здійснення освітнього процесу в закладах вищої освіти, закладах фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації за предметною спеціальністю «Фізична культура і спорт»;
 • програма зорієнтована на інтеграцію теоретичної та практичної підготовки майбутніх викладачів, інструкторів з організаційно-масової роботи, інструкторів з трудової адаптації, трудової терапії, керівників секцій спортивного напряму, методистів з фізичної культури, тренерів з виду спорту, фахівців з фізичної реабілітації, масажистів для забезпечення ефективної професійної діяльності в освітній галузі;
 • випускниками освітньо-професійної програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт можливе подальше навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні за галуззю 01 Освіта або суміжною, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти.

Посади, які може займати фахівець:

 • викладач (методи навчання);
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійного навчального виховного закладу;
 • інструктор з організаційно-масової роботи;
 • керівник секції спортивного напряму;
 • методист з фізичної культури;
 • молодший науковий співробітник (методи навчання);
 • начальник(завідувач) тренажерного комплексу (залу);
 • тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін);
 • тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.);
 • тренер-методист;
 • фахівець з фізичної реабілітації;
 • інструктор з трудової адаптації;
 • інструктор з трудової терапії;
 • масажист;
 • масажист спортивний.