Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Hanna Aleksandrova

Associate Professor

Candidate of Philological Sciences (Doctor of Philosophy)

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.)
Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000176872188

Google Scholar

ZG-U4QsAAAAJ

Researcher iD

0000

Scopus iD

ResearchGate iD

Anna_Aleksandrova

Comparative Literature Studies, Poetics, Literature and Myth, Modern Foreign literature, Antique literature

Publications

1.   Александрова Г. О. Саморух В. Будзиновського: від політика до письменника // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XIV. – С. 101–107.

2.   Поетика художньої прози В.Будзиновського. Монографія / Ганна Александрова ; [автор передмови і науковий редактор В.Ф. Погребенник]. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 149 с.