Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Новини

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Сковороди зоря у вічність промовля…

 

У рамках проходження виробничої практики магістрантки групи м1УМЛ спеціальності 035 Філологія провели для студентів факультету філології та соціальних комунікацій виховні заходи, приурочені до трьохсотріччя від дня народження видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога − Григорія Савича Сковороди, неординарність життя й думок якого тримає людство глибиною та незбагненністю аж донині. Метою їх було вшанування й осмислення інтелектуального надбання непересічної постаті великого сина українського народу.
Керівник виробничої практики, професор Володимир Анатолійович Нищета відзначив високий рівень організації та проведення кураторських години здобувачками магістерського рівня вищої освіти, зокрема, виховного заходу «Сковороди зоря у вічність промовля…» – для студентів групи 1УМЛ (куратор – Ліпич Вікторія Миколаївна), підготовленого Скуратовською Дариною та Пронькою Марією, для групи 2УМЛ (куратор – Вусик Ганна Леонідівна) – Саркіц Іриною та Стельмах Анастасією, для груп 3УМЛ (куратор – Павлик Неля Віленівна) і 4УМЛ (куратор – Глазова Світлана Миколаївна) – Мірошниченко Оксаною та Шульгою Олександрою.
Присутні ознайомилися з цікавими й маловідомими фактами з життя та діяльності “вічного мандрівника”, чи не найцікавішого чоловіка в історії української культури, його філософськими й педагогічними поглядами, правилами життя, якими він керувався сам і якими ділився за світом. Родзинкою івентів стало складання студентами запропонованого організаторками тематичного «Асоціативного куща», у результаті чого всі присутні мали змогу споглядати на онлайновій дошці оригінальні та яскраві роботи.
Наприкінці зустрічей під час невеличкої інтерактивної гри «Правда чи фейк» присутні розподіляли прослухані факти з життя і творчості Григорія Савича за принципом правдивості.
Варто зазначити, що організаторкам вдалося створити дружну невимушену атмосферу під час заходів, активізувати й зацікавити всіх присутніх і разом зі всією Україною вшанувати пам’ять великого сина українського народу, що прожив свій земний вік за покликом душі і навчав цього інших.

 

 

Дарина Скуратовська,
здобувачка групи м1УМЛ
факультету філології та соціальних комунікацій

 


Науковиця-філологиня успішно пройшла стажування в Гамбурзькому університеті

 

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету Вікторія Загороднова з 20.10.2022 р. по 20.11.2022 р. успішно пройшла стажування на кафедрі мови та літератури, медіа ІІ Інституту славістики Гамбурзького університету (завідувач кафедри – проф. Marion Krause), мета якого – вивчення змісту і структури лінгвістичних та лінгводидактичних варіативних курсів у системі підготовки майбутніх філологів-славістів.

За період стажування ознайомилася з навчальними та робочими програмами варіативних мовних курсів, що дало змогу оптимізувати програми власних курсів: українська мова в науковому спілкуванні та академічному письмі (підготовка здобувачів вищої освіти ІІІ рівня) й друга мова (Середня освіта (мова і література (англійська). Болгарська мова).

Вивчала досвід проведення аудиторних занять із лінгвістичних курсів. Провела та обговорила з викладачами кафедри мови та літератури семінарське заняття на тему “Методи навчання та активізації пізнавальної діяльності студентів-філологів” та лекцію “Науково-дослідна робота студентів-філологів”. Аналізувала методику організації самостійної роботи студентів у системі засвоєння варіативних курсів зі структурного курсу польської мови (викладач: Lina Garvardt), що допомогло розробити власні принципи планування, реалізації та критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів зі структурного курсу української мови (53-902 Seminar III: Ukrainisch: Strukturkurs), який викладала в Інституті славістики Гамбурзького університету в період стажування.

Відвідувала й брала участь у вебінарі й семінарі:

  • Online-Seminar „The Human Toll of War: Comparative perspectives on migration, resettlement, and emigration of Ukrainians in the 20th and 21st centuries” / 27. Oktober, 18:00-20:00 Uhr / Онлайн-семінар «Людські жертви війни: порівняльні перспективи міграції, переселення та еміграції українців у 20-му та 21-му століттях» / 27 жовтня, 18:00-20:00;
  • Workshop “Erklärvideos – leicht gemacht!” ein. Format (Zoom) am Samstag, dem 05. November 2022, von 10 bis 14 Uhr statt. / Воркшоп «Роз’яснювальні відео – легко!» Він відбувся у цифровому форматі (zoom) у суботу, 5 листопада 2022 року, з 10:00 до 14:00.

Перебуваючи на стажуванні, Вікторія Федорівна ознайомилася з навчальними й робочими програмами спецкурсів та методичним забезпеченням навчальних дисциплін кафедри мови та літератури Інституту славістики Гамбурзького університету, з системою організації навчального процесу на кафедрі й інноваційними технологіями; підготувала мультимедійне забезпечення дисципліни друга мова (Середня освіта (мова і література (англійська). Болгарська мова); подала до друку статтю «Здатність до емоційного спілкування як навички соціальної комунікації» у збірнику наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (серія філологічна (фахове видання ДАК України)). 11 листопада 2022 року взяла участь у IX Міжнародній науковій інтернет-конференції «Мова і соціум: етнокультурний аспект», яка відбулася на базі факультету філології та соціальних комунікацій  Бердянського державного педагогічного університету.

Науковиця активно провела час, розширила культурний кругозір   та покращити власні професійні  компетенції.

 

 

Світлана Глазова,

завідувачка кафедри української мови та славістики,

кандидатка філологічних наук, доцентка

 


 

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

 

9 листопада 2022 року в День української писемності та мови розпочався ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Конкурс має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу, адже мова – це ДНК нації, найдорожча спадщина, яка передається нащадкам від покоління до покоління. Традиційно долучилися до конкурсу здобувачі вищої освіти нашого університету. У І етапі конкурсу взяли участь представники факультету філології та соціальних комунікацій, факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної  освіти та гуманітарно-економічного факультету. Учасникам було запропоновано завдання залежно від їхнього фаху.

 

Переможцями конкурсу серед здобувачів, що навчаються за спеціальністю «українська мова»,  стали:

І місце – Карпенко А. (2УМЛ).

ІІ місце – Леута І. (2УМЛ), Губа В. (3УМЛ).

ІІІ місце – Габрова Ю. (2УМЛ), Овсієнко С. (3УМЛ), Байлим С. (4УМЛ).

 

Результати конкурсу серед здобувачів інших спеціальностей:

І місце – Загородня П. (ФППОМ), Приходько А. (ФФСК).

ІІ місце – Ніценко В. (ФФМКТО), Новик Г. (ГЕФ), Смирський К. (ФФСК).

ІІІ місце – Булаткіна А. (ФДССО), Вознюк Х. (ФДССО), Джоболда О. (ФФСК), Омельченко Х. (ФППОМ).

Вітаємо всіх учасників та бажаємо й надалі розвивати, збагачувати й зберігати нашу солов’їну мову, адже українська мова – це зброя і безсмертя нашої нації!

 

 

 Валентина Юносова,
кандидатка філологічних наук,
доцентка кафедри української мови та славістики

 


 

Війна – не перешкода для наукової діяльності викладачів кафедри української мови та славістики

 

11 листопада 2022 року на базі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету відбулася IX Міжнародна наукова інтернет-конференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект». Співорганізаторами конференції виступили кафедра журналістики, української словесності та культури Університету державної фіскальної служби України та Інститут слов´янознавства Гамбурзького університету (ФРН).
Мета конференції – висвітлити актуальні проблеми сучасного мовознавства та методики викладання мов у контексті інноваційних процесів, що відбуваються на всіх мовних рівнях, із подальшим їх використанням у сучасних лінгвістичних та дидактичних дослідженнях; глибше пізнати доробок різних наукових шкіл України та зарубіжжя.
Усього було заявлено близько 150 учасників, які представляли різні заклади освіти України, Англії, Грузії, КНР.

 

Робота конференції велася за такими напрямами:

  • соціолінгвістичний аспект вивчення мовних одиниць;
  • психоетнолінгвістичні тенденції в сучасних дослідженнях;
  • національно-культурний компонент семантики мовних одиниць;
  • текст і дискурс: художній, науковий, публіцистичний;
  • міжкультурні комунікації у сучасній лінгвістиці;
  • переклад: статус, проблеми, аспекти;
  • літератури світу в їхній перспективі;
  • сучасні технології викладання філологічних дисциплін.

Із матеріалами конференції можна ознайомитися в електронному збірнику на сайті університету (bppu.org.ua).

 

 

Ольга Сопіна,
доцентка кафедри української мови та славістики БДПУ

 


 

ФЛЕШМОБ ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

#навчатимуукраїнської

 

Якщо народ втрачає свою мову, він

перестає бути народом… Українська нація

збереглася, бо зберегла свою мову…
Іван Ющук

 

Мова – важливий чинник націєтворення та розвитку держави, основа її інтелектуального потенціалу, одне з найбільших духовних та суспільних надбань народу.
9 листопада 2022 року в Бердянському державному педагогічному університеті відзначили важливе свято для кожного свідомого громадянина – День української писемності та мови. Кафедра української мови та славістики провела низку заходів, спрямованих передусім на подальше удержавлення української мови, зростання її престижу, популяризації, піднесення іміджу. Зокрема це IX Міжнародна наукова інтернет-конференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект» (11 листопада 2022 р.), наукові читання «Іван Огієнко – невтомний сівач на українознавчій ниві (до 140-річчя від дня народження)» (9 листопада 2022 р.), мовна онлайн-вікторина «Звучи, рідна мово» для студентів нефілологічних спеціальностей (11 листопада 2022 р.), відкриття і проведення вузівського етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; підготовлено відеокалендар «Становлення української мови». Охочі долучилися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2022.

Крім цього, студентам було запропоновано взяти участь у флешмобі в соціальних мережах #навчатимуукраїнської, метою якого є використання інтернет-простору для популяризації рідної мови та професії педагога-філолога (авторка ідеї – завідувач кафедри, доцент Світлана Глазова). Першими представили свою відеороботу «Розмовляй однією мовою з майбутнім» здобувачі групи 2УМЛ ФФСК, які разом з куратором Ганною Вусик закликали всіх навчатися, спілкуватися, виховувати, співати, кохати українською, берегти її як одну з наймилозвучніших і найкрасивіших мов світу – мову нашого майбутнього.
До флешмобу активно долучилися магістрантки спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) Дарина Скуратовська, Анастасія Стельмах, Ольга Пономарь, Оксана Мірошниченко, Марія Пронька, Вікторія Мельник, Яна Коваленко. У своїх відеоматеріалах дівчата розповіли, як досягли мети – стали філологинями, педагогинями, журналістками, наголосили на прагненні пробудити в молодому поколінні жагу до вивчення рідної мови та виховати справжніх патріотів. Прикметно, що авторки захоплюються історією, культурою нашого народу, тим шляхом, який пройшли українці, аби зберегти власну самобутність та свободу. Дівчата з дитинства зачаровані українськими піснями, виховані на українських традиція, живуть, учаться і працюють з непоборною любов’ю до українського слова, пишаються, що є українками.
У такий непростий для нашої країни час особливий важіль ліг на плечі медійників, які тримають оборону на інформаційному фронті. Тому учасники флешмобу акцентували на важливості використання української мови як засобу суспільної комунікації.

 

Наразі флешмоб завершено. Кафедра української мови та славістики щиро вдячна авторам за цікаві відеоролики. Всі охочі можуть переглянути роботи учасників на офіційній сторінках кафедри у Фейсбуці (https://www.facebook.com/100084046149359/) та Інстаграмі (https://instagram.com/kums.bdpu?igshid=YmMyMTA2M2Y=).

 

 

  

 

Неля Павлик,
доцент кафедри української мови та славістики

 


 

Лунай повсюди, українське слово!

 

Кожна освічена людина повинна досконало знати свою історію і витоки писемності свого народу. Тільки завдяки писемному слову маємо можливість доторкнутися до надбань минулого. Мова є душею нації, її генетичним кодом, у її глибинах народилося багато того, чим може пишатися наш народ.
З метою популяризації, удосконалення рівня володіння культурою української літературної мови, утвердження її як єдиного джерела вияву своєї особистості та водночас демонстрації краси, багатства й довершеності нашої солов’їної 11 листопада в рамках святкування Дня української писемності та мови кафедра української мови та славістики провела мовну онлайн вікторину «Звучи, рідна мово!» для студентів нефілологічних спеціальностей. Завдання вікторини складалися з трьох блоків: «Інтелектуальна розминка», «Правда чи міф», «Філологічні викрутаси», виконуючи які здобувачі вищої освіти мали продемонструвати свої знання з історії становлення та розвитку української мови, її граматичного ладу та лексичного складу.
Переможцями цієї вікторини стали:
І місце − Кононенко Марина (21 ПО ФППОМ), Смирський Костянтин (1ГМЛА ФФСК), Фурсенко Луїза (104СО ФДССО);
ІІ місце − Вознюк Христина (102 ДО ФДССО), Приходько Альона (1ГМЛА ФФСК), Коваль Єлизавета (12П ФППОМ), Омельченко Христина (14Х ФППОМ), Коваль Валентина (102ДО ФДССО), Чмельова Наталія (21ПО ФППОМ), Савон Олександра (12П ФППОМ), Очеретенко Поліна (13ММ ФППОМ);
ІІІ місце − Дроздова Валерія (21ПО ФППОМ), Павленко Наталія (102ДО ФДССО), Булаткіна Анастасія (102ДО ФДССО), Гогунська Валерія (102ДО ФДССО), Джоболда Олександра (1АМЛ ФФСК), Воронюк Руслан (ГЕФ).
Такі заходи допомагають студентам глибше осягнути велич, багатство і досконалість нашої рідної української мови, а також зрозуміти ту величезну роль, яку вона виконує сьогодні як наймогутніша зброя в консолідації, згуртованості й об’єднанні нашого народу на шляху боротьби з жорстоким і ненависним ворогом. Наша мова – це наша ідентичність, сила нації, мова гордого і вільного народу, унікальний код нашої нескореності та відданості. Це – мова Перемоги!
Тож нехай звучить вона щодень на наших вустах, постаючи перед світом в усій своїй гожості та принадності, нехай підноситься до небес її мудре й ніжне слово, нехай не міліють і не замулюються її кришталеві джерела, а вікопомні письмена не губляться в плині часу!

 

 

Вікторія Ліпич,

кандидатка філологічних наук,

доцентка кафедри української мови та славістики

 


 

Наукові читання «І. І. Огієнко – невтомний сівач на українознавчій ниві (до 140-річчя від дня народження)»

 

9 листопада 2022 р. кафедрою української мови та славістики було проведено наукові читання «І. І. Огієнко – невтомний сівач на українознавчій ниві (до 140-річчя від дня народження)», приурочені Дню української писемності та мови. У ході проведення цього заходу студенти мали можливість почерпнути відомості про непересічну особистість, людину енциклопедичних знань, мовознавця, літературознавця, педагога, державного, громадського, церковного і культурного діяча, редактора, видавця, перекладача, поета, ректора, міністра – І. І. Огієнка. У своїх наукових розвідках доповідачі акцентували увагу на невідомих сторінках біографії цього видатного науковця, аналізували його мовознавчу та літературознавчу спадщину, не залишилася поза увагою його видавнича й редакторська діяльність.

 

 

кандидат філологічних наук, доцент Крижко О. А.

 


 

Сучасний рух науки!

 

17-22 жовтня 2022 року – це тиждень, присвячений науковим здобуткам та унікальним презентаціям досягнень світових та українських лідерів передової науки.
При кафедрі української мови та славістики факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ 18 жовтня також відбулося секційне наукове засідання «Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в сучасному українському мовному просторі», яке вже стало традиційним.
Під час секції з доповідями виступили здобувачі вищої освіти з таких актуальних питань розвитку та функціювання мовних систем в сучасному українському науковому дискурсі, зокрема:
– мова і світ: дослідження та викладання,
– актуальні проблеми сучасних гуманітарних наук: теорія та практика,
– міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість,
– текст і дискурс: художній, науковий, публіцистичний;
– мовні контакти в контексті глобалізаційних процесів,
– національно-культурний компонент семантики мовних одиниць;
– соціолінгвістичний аспект вивчення мовних одиниць;
– психоетнолінгвістичні тенденції в сучасних дослідженнях;
– переклад: статус, проблеми, аспекти;
– сучасні технології викладання філологічних дисциплін.
Дякуємо усім, хто взяв учать у секційному засіданні, за активні творчі дії на науковому ґрунті.

 

 

Ольга Сопіна,
доцентка кафедри української мови

та славістики БДПУ

 


 

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації освітнього процесу

 

В умовах реформування освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір та з огляду на потреби виховання, підготовки молоді до життя в Бердянському державному педагогічному університеті значна увага приділяється розвитку студентського самоврядування як важливої структурної ланки громадсько-виховної діяльності, соціалізації студентської молоді та демократизації освітнього процесу. Для розуміння сутності студентського самоврядування як елемента в системі управління університетом для здобувачів 1 курсу групи 1УМЛ факультету філології та соціальних комунікацій 20 жовтня проведено кураторську годину «Студентське самоврядування – шлях до успіху», на яку була запрошена голова студентської ради ФФСК, член студради університету Зоряна Біловол.
Активістка, поділившись із першокурсниками власним досвідом, акцентувала, що студентське самоврядування – це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності людини, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного. Мета і завдання органів студентського самоврядування БДПУ полягає у забезпеченні виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, що сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника. Зоряна розповіла, що попри те, що сьогодні наше студентство географічно віддалене, перебуває в різних куточках світу і країни, воно водночас неабияк згуртоване, об’єднане спільними цілями, завданнями, мріями і має амбітні плани щодо реалізації своєї майбутньої діяльності задля подальшого процвітання й розвитку рідного університету. Завершився цікавий пізнавальний захід улюбленим гаслом і закликом студентства Бердянського державного педагогічного університету: «Люби БДПУ, шануй БДПУ, примножуй його успіхи і перемоги!».

 

 

 

Вікторія Ліпич,
кандидатка філологічних наук,
доцентка кафедри української мови та славістики

 


 

Настановча конференція з педагогічної практики бакалаврів факультету філології та соціальних комунікацій

 

15 жовтня 2022 року для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра було проведено настановчу конференцію, метою якої було забезпечити максимально продуктивну підготовку студентів для проходження навчально-виробничої практики, що відбуватиметься з 17.10.2022 по 09.12.2022.
Практика здобувачів освіти в умовах воєнного стану, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Середня ocвітa (українська мова i лiтератyра, англійська мова)» та «Середня ocвітa (українська мова i лiтератyра, зарубіжна література)», здійснюватиметься відповідно до навчальних планів, графіка навчального процесу, навчальних та робочих програм із навчальної й виробничої практик.
Проходження практик на факультеті філології та соціальних комунікацій тимчасово організувано дистанційно (із використанням соціальних месенджерів Viber, Telegram, за допомогою платформ Zoom, Moodle, а також електронного листування) при кафедрі української мови та славістики й кафедрі української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства.
Під час настановчої конференції керівники-методисти ознайомили здобувачів освіти з програмою та порядком проходження практики, надали їм методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації, озвучили процедуру майбутнього захисту результатів практики та свої контакти для зворотнього звязку.
Бажаємо студентам-україністам належним чином виконати програму практики, здобути нові знання та реалізувати себе як професіонали!

 

 

Світлана Глазова,
завідувачка кафедри української мови та славістики,
кандидатка філологічних наук, доцентка

 


 

Інформаційні бесіди «Без мови не буде ані людини, ані держави»

 

З метою виконання абзацу дев’ятого пункту 2 плану заходів з підготовки та відзначення 31-ї річниці незалежності України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 р. № 737, протягом вересня 2022 року викладачами кафедри української мови та славісти факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету проведено інформаційні бесіди «Без мови не буде ані людини, ані держави» для здобувачів груп 1УМЛ, 2УМЛ, 3УМЛ, 4УМЛ, м2УМЛ, присвячені 31-й річниці незалежності України, видатним історичним особистостям та сучасним діячам українського державотворення та захисникам української державності.
Здобувачі вищої освіти дійшли висновку, що мова – живий організм, який розвивається за своїми законами, а ми повинні докладати максимум зусиль, аби зберегти та примножити цей нетлінний скарб нації; повага до української мови як державної є запорукою сталого розвитку України; мова — це символ утвердження держави, а не просто засіб комунікації, бо держави без мови не існує.

 

 

 

Світлана Глазова,

завідувачка кафедри української мови та славістики,

кандидатка філологічних наук, доцентка

 


 

«ОСОБИСТА ГІДНІСТЬ. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ.
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

 

Щороку наприкінці літа Україна відзначає День Державного Прапора і головне державне свято – День Незалежності. Попри широкомасштабну війну, викладачі факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету доєдналися до відзначення цих дат. Зокрема, викладачі кафедри української мови та славістики провели для здобувачів вищої освіти виховний захід «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», метою якого було з’ясувати значення життєвих цінностей, гідної поведінки для кожної людини, а також визначити сутність і роль громадянської позиції.
Учасники заходу назвали характеристики людини, яка має власну гідність (принциповість, толерантність, щирість, чесність, справедливість, впевненість, знання своїх прав, уміння відстоювати власну позицію, не порушуючи прав інших людей, уміння не принижуватися та не принижувати інших тощо) та висловили своє розуміння цих понять. Погодилися з тим, що особиста гідність людини тісно пов’язана з активною громадянською позицією, а громадянські почуття пов’язані із суспільством, з країною, де ми живемо: почуття любові до Батьківщини, почуття обов’язку її захищати, почуття поваги до символів держави, її культури, мови, традицій, історії, почуття громадянської гідності. Громадянська позиція людини закріплюється в її переконаннях, моральних приписах, особистісних громадянських якостях і виявляється в її діях і вчинках.
Зустріч пройшла в теплій дружній атмосфері. Слухачі виявляли відверте зацікавлення, жваво вступали в дискусію.
Сподіваємось, що цей виховний захід допоможе нашим здобувачам вищої освіти вдосконалити навички відповідальної і водночас безпечної поведінки, уміння адекватного прийняття рішень у різноманітних, зокрема складних життєвих ситуаціях, за будь-яких обставин не втрачати власну гідність і залишатися достойними громадянами нашої країни.

 

 

 

Валентина Юносова,
канд. філол. наук, доцентка
кафедри української мови
та славістики

 


 

15 серпня 2022 року в Бердянському державному педагогічному університеті розпочинається новий навчальний рік. Викладачами кафедри української мови та славістики в академічних групах були проведені кураторські години «Я і Україна», на яких обговорили питання діяльності нашого вишу як тимчасово переміщеного закладу вищої освіти, особливості організації навчального процесу в умовах воєнного стану, проблеми сьогодення. Студенти виразили сподівання, що невдовзі повернуться до рідних домівок, рідного університету. Все буде Україна!

 

 

 

Новини кафедри української мови та славістики: частина І