Berdyansk State Pedagogical University

Rector's reception office:

bdpu.zp@gmail.com
rector_bdpu@ukr.net

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast Temporarily moved to: 66, Zhukovs`ki St., Zaporizhzhia

Our specialties

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

На факультеті філології та соціальних комунікацій здійснюється підготовка фахівців за 8 спеціальностями, за 8 освітніми програмами.

Освітній ступінь: бакалавр

014 Середня освіта (Українська мова і література)▼

Освітня програма: «Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма спрямована на оптимальне засвоєння новітніх досягнень лінгвістичної (українськомовної, англійськомовної) і літературознавчої теорії в умовах активної мовленнєвої практики; професійно організоване комунікативне середовище сприяє ґрунтовному засвоєнню мовних норм в усіх видах мовленнєвої діяльності; практико орієнтована освіта спрямована на оволодіння професією за фахом в постійно змінюваних умовах сучасного суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу (учитель української мови i лiтератури, англiйської мови), методист заочних шкіл і відділень, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

Освітня програма: «Середня освіта (Українська мова і література). Зарубіжна література»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: оптимальне поєднання новітніх досягнень лінгвістичної і літературознавчої теорії й активної мовленнєвої практики; спрямування на формування теоретичної та практичної готовності до здійснення професійної діяльності за фахом, професійної компетентності в умовах практичної реалізації особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного освітніх підходів, педагогічної майстерності, професійної самореалізації в постійно змінюваних умовах сучасного суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу (учитель української мови i лiтератури, зарубіжної літератури), методист заочних шкіл і відділень, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма, оптимально поєднуючи досягнення лінгвістичної і літературознавчої теорії з активною мовленнєвою практикою, орієнтована на формування вмінь та навичок, необхідних в майбутній професійній освітньо-педагогічній діяльності з російської мови і літератури, англійської мови.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу (учитель російської мови i літератури, англійської мови), методист заочних шкіл і відділень, методист позашкільного закладу, лектор, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська)). Болгарська мова»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма, оптимально поєднуючи теоретичну та практичну підготовку, орієнтована на формування вмінь та навичок, необхідних в майбутній професійній освітньо-педагогічній діяльності з англійської, болгарської мов і зарубіжної літератури, забезпечує занурення в аутентичне мовне середовище.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, лектор, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми, педагог-організатор.

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)▼

Освітня програма: «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма спрямована на розвиток глибоких знань з теорії англійської та німецької мов, з еволюції літературного процесу в країнах Західної Європи. Особлива увага приділяється удосконаленню навичок сприйняття мови на слух, читання, письма, говоріння; навичок аналізу, інтерпретації та перекладу різножанрових текстів, вмінню застосовувати набуті знання в освітній, перекладацькій та інших видах діяльності з урахуванням потреб суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, лектор, гід-перекладач, лінгвіст, перекладач, перекладач технічної літератури, редактор-перекладач, філолог, радник.

061 Журналістика▼

Освітня програма: «Журналістика»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: Освітня програма сфокусована на практичній підготовці підготовки здобувачів вищої освіти. Побудована за принципом занурення студентів, починаючи з першого курсу, у творчу лабораторію фотозйомки, підготовки радіопрограм, телепрограм, блогів, журналістських матеріалів для друкованих видань, сайтів, соціальних мереж, що відбувається на базі університетських лабораторій, а саме: радіостудії, телестудії, редакції газети «Університетське слово», сайті «StuDay». Передбачені навчально-виробничі (журналістські) практики у редакціях ЗМК міста, області, України, а також стажування, участь у тренінгових програмах від журналістів-практиків.

Посади, які може обіймати фахівець: журналіст, ведучий програми, випусковий редактор, драматург, журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації, інокореспондент, коментатор, кореспондент (власний, спеціальний), літературний співробітник, оглядач, письменник, редактор (відповідальний, з рекламування фільмів, літературний, науковий, технічний, художній), член головної редакції, член редакційної колегії.

Освітній ступінь: магістр

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))▼

Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література (англійська))»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма поєднує поглиблене вивчення англійської мови та літератури з вивченням теоретико-лінгвістичних, педагогічних дисциплін, виробничою практичною підготовкою, участю у дослідницьких проектах фахового спрямування  із залученням до процесу міжкультурної комунікації. Програма супроводжується сучасними мультимедійними технологіями, що інтегруються в навчальний процес та базується на урахуванні сучасних світових методик щодо викладання іноземних мов та зарубіжної літератури, а також забезпечує занурення в аутентичне мовне середовище та розвиток креативного індивідуального внеску студента в процес навчання.

Посади, які може обіймати фахівець: асистент, викладач закладу вищої освіти, викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу, методист заочних шкіл і відділень, молодший науковий співробітник (методи навчання), науковий співробітник (методи навчання), науковий співробітник-консультант (методи навчання), викладач (методи навчання), вихователь-методист, інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, інспектор шкіл, інспектор-методистом, молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання), науковий співробітник (в інших галузях навчання), науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання), лектор, методист позашкільного закладу, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор.

014.04 Середня освіта (Філологія)▼

Освітня програма: «Філологія»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: програма, оптимально поєднуючи теоретичну та практичну підготовку з української мови та літератури, орієнтована на реалізацію моделі філологічної освіти лінгвістично-літературознавчого спрямування у поєднанні з психолого-педагогічною підготовкою до викладацької діяльності.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач університетів та вищих навчальних закладів, викладач закладів передвищої освіти, учитель середнього навчально-виховного закладу, методист відділів освіти, філолог, лінгвіст, перекладач та усний перекладач, професіонал з фольклористики,  професіонал у галузі художньої творчості, професіонал у галузі літератури (письменник, редактор, журналіст, сценарист), радник.

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська)▼

Освітня програма: «Філологія»

Форма навчання: очна (денна), заочна

Переваги освітньої програми: реалізує модель філологічної освіти лінгвістично-літературознавчого спрямування у поєднанні з психолого-педагогічною підготовкою до викладацької діяльності; програма спрямована на розвиток глибоких знань з теорії слов’янських мов, з еволюції літературного процесу в країнах східної Європи.

Особлива увага приділяється удосконаленню навичок сприйняття мови на слух, читання, письма, говоріння; навичок аналізу, інтерпретації та перекладу різножанрових текстів, вмінню застосовувати набуті знання в освітній, перекладацькій та інших видах діяльності з урахуванням потреб суспільства.

Посади, які може обіймати фахівець: викладач вищого навчального закладу, асистент, викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, учитель середнього навчально-виховного закладу, лектор, лінгвіст, філолог, професіонал в галузі філології, лінгвістики, літератури та перекладів, перекладач, редактор-перекладач, гід-перекладач, радник.